ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΑΜΟΣ, ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ 2006-2007


Δρ. Μανώλης Σ. Σάρδης
Διδάσκων -Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Προπτυχιακά μαθήματα (Θεωρεία και εργαστήρια)

- Πολυμέσα (Ζ' Εξάμηνο)

- Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου (Ζ' Εξάμηνο)

- Διαχείριση Δικτύων Υπολογιστών (Ζ' Εξάμηνο)