Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών
& Επικοινωνιακών Συστημάτων

Information & Communication Systems Security
Information Systems
Artificial Intelligence
Computer & Communication Systems
Geometry, Dynamical Systems & Cosmology

 

Περιοχές Έρευνας

Οι κυριότερες περιοχές έρευνας στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων αφορούν στα εξής γνωστικά αντικείμενα:

Οι διδάσκοντες του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων έχουν ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία στη σχεδίαση και εκπόνηση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων ανταγωνιστικού χαρακτήρα σε διεθνή κλίμακα. Τέτοια έργα έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των προγραμμάτων Information Society Technologies, TEN/TELECOM, ISIS, Leonardo, ACTS, INFOSEC ETS II, ESPRIT/ESSI, Telematics Applications, ACTION 2, INFOSEC, ESPRIT LTR, BRITE – EURAM, INNOVATION, RACE, VALUE II, LRE, ESPRIT, EURET/EURATN, AIM, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης.Home | Επικοινωνία | Σύνδεσμοι

πανεπιστημιο αιγαιου

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

τμημα μηχανικων πληροφοριακων & επικοινωνιακων συστηματων

© Copyright ICSD :: 2008 - 2018