Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών
& Επικοινωνιακών Συστημάτων

Information & Communication Systems Security
Information Systems
Artificial Intelligence
Computer & Communication Systems
Geometry, Dynamical Systems & Cosmology

 Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο EuropeanResearchRanking

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο EuropeanResearchRanking

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου κατέχει την τέταρτη θέση ανάμεσα στα Ελληνικά Πανεπιστήμια όσον αφορά την ερευνητική δραστηριότητα για το 2010, σύμφωνα με το EuropeanResearchRanking. Η κατάταξη αυτή βασίζεται στα διαθέσιμα στοιχεία από τη βάση δεδομένων CORDISτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα ερευνητικά έργα που έχει χρηματοδοτήσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών (http://cordis.europa.eu/.).

Με κριτήρια όπως η συνολική χρηματοδότηση των ερευνητικών έργων, το σύνολο χρηματοδότησης ανά εταίρο, ο συνολικός αριθμός των ερευνητικών έργων, η δικτύωση, η σταθερότητα του φορέα, ο συντονισμός ερευνητικών προγραμμάτων και ο δείκτης ποικιλότητας ερευνητικών θεμάτων, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου βρίσκεται αντίστοιχα στην 6η θέση ανάμεσα στο σύνολο των Ελληνικών Ερευνητικών Κέντρων και ΑΕΙ της χώρας για το 2010.

http://www.researchranking.org/index.php?action=country&country=GR και http://www.researchranking.org/index.php?action=partner&p=dQx

Τα παραπάνω στοιχεία αναδεικνύουν τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μέσω της χρηματοδοτούμενης έρευνας, σε γνωστικά αντικείμενα όπως: προστασία του Περιβάλλοντος, κοινωνικές επιστήμες, οικονομικές επιστήμες, θαλάσσιοι πόροι, αλιεία, μετεωρολογία, πληροφορική, μεταφορές, εκπαίδευση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κ.ά.
Home | Επικοινωνία | Σύνδεσμοι

πανεπιστημιο αιγαιου

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

τμημα μηχανικων πληροφοριακων & επικοινωνιακων συστηματων

© Copyright ICSD :: 2008 - 2018