Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών
& Επικοινωνιακών Συστημάτων

Information & Communication Systems Security
Information Systems
Artificial Intelligence
Computer & Communication Systems
Geometry, Dynamical Systems & Cosmology

 Διαγωνισμός "University Challenge" [OWASP AppSec Research 2012]

Το τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων θα συμμετέχει με οκταμελή μικτή ομάδα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στο διεθνή διαγωνισμό "University Challenge", ο οποίος διοργανώνεται στα πλαίσια του OWASP AppSec Research 2012.

Οι διαγωνιζόμενες ομάδες καλούνται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις που απαιτούν αφενός τον εντοπισμό αδυναμιών σε web εφαρμογές και αφετέρου την επιδιόρθωση ευάλωτου κώδικα ώστε να καθίσταται ασφαλής.

Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό μπορούν να βρεθούν στον υπερσύνδεσμο http://www.appsecresearch.org/uni-challenge/.
Home | Επικοινωνία | Σύνδεσμοι

πανεπιστημιο αιγαιου

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

τμημα μηχανικων πληροφοριακων & επικοινωνιακων συστηματων

© Copyright ICSD :: 2008 - 2018