Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών
& Επικοινωνιακών Συστημάτων

Information & Communication Systems Security
Information Systems
Artificial Intelligence
Computer & Communication Systems
Geometry, Dynamical Systems & Cosmology

 


Ανακοίνωση
Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ


Σας ενημερώνουμε ότι:


Την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2010 και ώρα 9.30 π.μ. στην αίθουσα «Μυρτώ» θα γίνει παρουσίαση διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην κατεύθυνση « Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων  με θέμα:  "Μελέτη, Μετρήσεις και Επεξεργασία Μη- Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας" από το φοιτητή του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Γεώργιο Καλατζή.


 

Τη Δευτέρα 1η Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 9.00 στην αίθουσα «Μυρτώ» θα γίνει παρουσίαση διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην κατεύθυνση «Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» με θέμα:  "MILC : Mobile Instant Locator and Chatting" από το φοιτητή του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Αθανάσιο Λουκά.


 

Την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 15.00 στην αίθουσα «Δόρυσσα» θα γίνει παρουσίαση διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην κατεύθυνση «Διαχείριση Πληροφορίας» με θέμα:  "Task allocation and Re-organization in ad-hoc teams of agents" από το φοιτητή του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Σωτήριο Δήμου.


 

Την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 9.15 στην αίθουσα «Μυρτώ» θα γίνει παρουσίαση διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην κατεύθυνση «Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων» με θέμα: 

"Μελέτη και Αξιοποίηση Περιβάλλοντος Ανάπτυξης CSIDE του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων Microsoft Navision" από το φοιτητή του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Νικόλαο Μπίστη.


 
Την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 10.00 στην αίθουσα «Μυρτώ» θα γίνει παρουσίαση διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην κατεύθυνση «Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων» με θέμα: "Διαχείριση Επιχειρησιακής Απόδοσης με Χρήση του Περιβάλλοντος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων SAP " από τη φοιτήτρια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Μαδίκα Αφροδίτη.

 

Τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 10.00π.μ. στην αίθουσα «Μυρτώ» θα γίνει παρουσίαση διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην κατεύθυνση «Διαχείριση Πληροφορίας» με θέμα: "Κατανεμημένα Πρωτόκολλα Ιδιοτελούς Επαναδρομολόγησης ( Distributed Protocols for Selfish Rerouting )" από τη φοιτήτρια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Στυλιανή Αγαθοκλέους.Την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 12.30 στην αίθουσα «Μυρτώ» θα γίνει παρουσίαση διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην κατεύθυνση « Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» με θέμα: 

"Γένεση Ελλειπτικών Καμπυλών σε Κρυπτογραφικά Συστήματα Ζευγισμών" από το φοιτητή του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, Γεώργιο Φωτιάδη.


 

Την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 10.00π.μ στην αίθουσα «Δόρυσσα» θα γίνει παρουσίαση διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην κατεύθυνση «Διαχείριση Πληροφορίας» με θέμα:  "Instance Matching" από τη φοιτήτρια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Φωτεινή Βογιατζή.Την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 12.15 στην αίθουσα «Μυρτώ» θα γίνει παρουσίαση διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην κατεύθυνση «Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων» με θέμα: "Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας Systems Dynamics" από τη φοιτήτρια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Αγγελική Ανδρουτσοπούλου.


 

Την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 13.00 στην αίθουσα «Μυρτώ» θα γίνει παρουσίαση διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην κατεύθυνση "Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων» με θέμα: 

"Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης σύνθετων δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας στις υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης (governmental KPI's) SAPαπό τη φοιτήτρια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, Έλλη Ιωαννίδου.

 

 

Την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 13.45 στην αίθουσα «Μυρτώ» θα γίνει παρουσίαση διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην κατεύθυνση «Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων» με θέμα: " Επισκόπηση Βιβλιογραφίας στην Επιστημονική Περιοχή της μοντελοποίησης και προσομοίωσης σύνθετων κοινωνικών και τεχνολογικών συστημάτων'" από το φοιτητή του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, Δημήτριο Λουκή.

 

Την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 8.50 στην αίθουσα «Μυρτώ», θα γίνει παρουσίαση διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην κατεύθυνση « Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» με θέμα: "Ανάπτυξη Αλγορίθμων Μodular Αριθμητικής σε Υπολογιστικά Συστήματα CUDA" από το φοιτητή του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, Παναγιώτη Καλφούντζο.


 

Την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 10.30 π.μ. στην αίθουσα «Δόρυσσα» θα γίνει παρουσίαση διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην κατεύθυνση «Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» με θέμα: "Ασφάλεια Βάσεων Δεδομένων σε Εξωτερικό Πάροχο Όνομα" από τους φοιτητές του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Θωμά Ναούμ, Ιωάννη Κατσιάνη και Ευάγγελο Μπάκα.

 

Την  Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 18.00 στην αίθουσα «Δόρυσσα» θα γίνει παρουσίαση διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην κατεύθυνση «Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» με θέμα: "Managed Security Services for Small and Medium Enterprises" από τη  φοιτήτρια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Καλούσιου Στέλλα.

 

Την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 19.00 στην αίθουσα «Δόρυσσα» θα γίνει παρουσίαση διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην κατεύθυνση «Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» με θέμα: "Safeguarding Customers Privacy in the Context of Outsourcing in Health" από τη φοιτήτρια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Τσιάλα Έλλη.


 

Την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 15.00 στην αίθουσα «Δόρυσσα» θα γίνει παρουσίαση διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην κατεύθυνση « Τεχνολογίες Δικτύων Επικοινωνιών και Υπολογιστών» με θέμα: "Μελέτη και Αξιολόγηση Υπηρεσίας Παρακολούθησης Γεγονότων σε Πραγματικό Χρόνο πάνω από το Διαδίκτυο, με Προσαρμοστικούς Μηχανισμούς Ικανοποίησης Χαρακτηριστικών Ποιότητας Υπηρεσίας ( QΟS )" από το φοιτητή του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, Δημήτριο Δάμου.

 


Τ
ην Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 16.00 στην αίθουσα «Δόρυσσα» θα γίνει παρουσίαση διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην κατεύθυνση « Τεχνολογίες Δικτύων Επικοινωνιών και Υπολογιστών» με θέμα: "Μελέτη και Υλοποίηση μιας Μηχανής Μετα- Αναζήτησης ( META SEARCH ENGINE ) με Δυνατότητα Σημασιολογικής Αναζήτησης μέσω της Wordnet Lexical Database" από τη φοιτήτριας του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, Ανδρονίκη Μόσιου.

 

Την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 17:00 στην αίθουσα « Δόρυσσα » θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με θέμα: "Δορυφορικές Επικοινωνίες Έκτακτης Ανάγκης"  από το φοιτητή του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Σπιτιέρη Ροζάριο.

 

Την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 17:30 στην αίθουσα « Δόρυσσα » θα γίνει παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με θέμα: "Κινητά Συστήματα Δορυφορικών Επικοινωνιών και Υπηρεσίες"  από το φοιτητή του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών Δασαργύρη Δημήτρη.


 

Την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 10.00π.μ. στην αίθουσα «Δόρυσσα» θα γίνει παρουσίαση διπλωματικής εργασίας στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην κατεύθυνση « Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» με θέμα: " Μελέτη των Συστημάτων Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας στην Ιρλανδία και στις Η.Π.Α." από το φοιτητή του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, Γεώργιο Μακροδημήτρη.

Η ημερομηνία παρουσίασης 18.02.2010 προκύπτει λόγω εκπαιδευτικής άδειας της επιβλέπουσας, κας Μήτρου.


ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 

 
Home | Επικοινωνία | Σύνδεσμοι

πανεπιστημιο αιγαιου

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

τμημα μηχανικων πληροφοριακων & επικοινωνιακων συστηματων

© Copyright ICSD :: 2008 - 2018