Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών
& Επικοινωνιακών Συστημάτων

Information & Communication Systems Security
Information Systems
Artificial Intelligence
Computer & Communication Systems
Geometry, Dynamical Systems & Cosmology

 


Ανακοίνωση
Μεταφορά θέσεων Φοίτησης Δημοσίων Υπαλλήλων κ.α.

Φοιτητές/τριες του Τμήματος που είναι έμμισθοι δημόσιοι λειτουργοί ή  υπάλληλοι του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και τα αιρετά Οργανα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή μόνιμα υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, δικαιούνται να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου που εδρεύει στην πόλη όπου παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Στην περίπτωση που δεν υφίσταται αντίστοιχη Σχολή ή τμήμα ΑΕΙ στον τόπο αυτό, δύνανται να μεταφέρουν τη θέση φοίτησής τους στον πλησιέστερο ΑΕΙ της πόλης όπου παρέχουν τις υπηρεσίες τους.

Επισημαίνεταιότι αναμένεται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης που θα ρυθμίσει τη διαδικασία μεταφοράς των θέσεων.
Home | Επικοινωνία | Σύνδεσμοι

πανεπιστημιο αιγαιου

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

τμημα μηχανικων πληροφοριακων & επικοινωνιακων συστηματων

© Copyright ICSD :: 2008 - 2018