Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών
& Επικοινωνιακών Συστημάτων

Information & Communication Systems Security
Information Systems
Artificial Intelligence
Computer & Communication Systems
Geometry, Dynamical Systems & Cosmology

 Κατατακτήριες εξετάσεις Ακαδημαικού έτους 2013-14

Καλούμε τους/τις πτυχιούχους Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) καθώς και τους κατόχους πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματός μας να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

1) Αίτηση

2) Αντίγραφοπτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών   τους   από   τον   Διεπιστημονικό   Οργανισμό  Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

στο διάστημα από 13 έως και 23 Ιανουαρίου 2014. Σημειώνουμε ότι αιτήσεις και δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί πριν την ημερομηνία αυτή θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα και δεν απαιτείται η επανυποβολή τους.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 19-2-2014 έως 28-2-2014.

Με νεότερο μήνυμά μας  θα σας ενημερώσουμε επακριβώς για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων.
Home | Επικοινωνία | Σύνδεσμοι

πανεπιστημιο αιγαιου

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

τμημα μηχανικων πληροφοριακων & επικοινωνιακων συστηματων

© Copyright ICSD :: 2008 - 2018