Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών
& Επικοινωνιακών Συστημάτων

Information & Communication Systems Security
Information Systems
Artificial Intelligence
Computer & Communication Systems
Geometry, Dynamical Systems & Cosmology

 Μεταφορά θέσης εισαγωγής φοιτητών που εισήχθησαν σε ΑΕΙ με τη διαδικασία του 5%

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Καρλόβασι,21.1.2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές που εγγράφηκαν κατά το σχολικό έτος 2014−2015 σε Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 35 του Ν. 3794/2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι οποίοι όμως λόγω υπέρβασης του ορίου 5% δεν μπόρεσαν να εγγραφούν στο Τμήμα προτίμησης τους, αλλά σε άλλο Τμήμα/Σχολή, επιτρέπεται να μεταφέρουν τη θέση της Σχολής/Τμήματος, που είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε αυτό της προτίμησης τους, σύμφωνα με την υποπερίπτωση στ΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του Ν. 4264/2014, όπως αυτή συμπληρώθηκε στο άρθρο 88 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258Α΄)

Προσοχή, για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος η αίτηση των ενδιαφερομένων υποβάλλεται έως την 31η Ιανουαρίου 2015. Η διαδικασία υποβολής αίτησης μεταφοράς θέσης φοίτησης περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 2 της παραπάνω Υ.Α.

Τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 53, Ν. 4264/2014,  όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 88 του Ν. 4310/2014 και παραγρ. 1, άρθρο 35, Ν. 3794/2009) θα βρείτε στη διεύθυνση : https://studies.aegean.gr/node/180

 
Home | Επικοινωνία | Σύνδεσμοι

πανεπιστημιο αιγαιου

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

τμημα μηχανικων πληροφοριακων & επικοινωνιακων συστηματων

© Copyright ICSD :: 2008 - 2018