Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών
& Επικοινωνιακών Συστημάτων

Information & Communication Systems Security
Information Systems
Artificial Intelligence
Computer & Communication Systems
Geometry, Dynamical Systems & Cosmology

 Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την προκήρυξη θέσης ΔΕΠ

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώνει την προκήρυξη της παρακάτω θέσης ΔΕΠ:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ   Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Λογισμικού» ΦΕΚ 136/Γ/14.02.2018 ΑΔΑ: ΩΕΓΘ469Β7Λ-ΡΙΧ Κωδικός Ανάρτησης «ΑΠΕΛΛΑ»: APP4686 

Πληρ.: Ε. Γραμματικού, τηλ.: 2273082026, Fax: 2273082009, email: gramicsd@icsd.aegean.gr

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους, μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).  Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου: https://eklektorika.aegean.gr/node/363    

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει στις 22/04/2018.
Home | Επικοινωνία | Σύνδεσμοι

πανεπιστημιο αιγαιου

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

τμημα μηχανικων πληροφοριακων & επικοινωνιακων συστηματων

© Copyright ICSD :: 2008 - 2018