Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών
& Επικοινωνιακών Συστημάτων

Information & Communication Systems Security
Information Systems
Artificial Intelligence
Computer & Communication Systems
Geometry, Dynamical Systems & Cosmology

 


Ανακοίνωση
Θέση Εργασίας | Information Security Consultant - Governance, Risk & Compliance στην Obrela Security Industries

Λίγα λόγια για την εταιρεία.

Η Obrela Security Industries κατέχει ηγετική θέση στο χώρο της ασφάλειας πληροφοριών, παρέχοντας τεχνολογικά προηγμένες λύσεις, προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας σε ενα ευρύτατο πελατολόγιο Δημόσιων και Ιδιωτικών οργανισμών και επιχειρήσεων, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές περιβάλλον.

Η Obrela Security Industries ιδρύθηκε το 2003 από μία ομάδα καταξιωμένων συμβούλων με πολυετή πείρα στο χώρο της ασφάλειας πληροφοριών. Το επιχειρηματικό της μοντέλο της επιτρέπει να προσφέρει στους πελάτες της καινοτόμες λύσεις στην ασφάλεια πληροφοριών, μέσω ενός συνδυασμού παρεχόμενων συμβουλευτικών (professional services) και διαχειρίσιμων (managed services) υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Η φιλοσοφία της Obrela Security Industries αντικατοπτρίζει τις ανάγκες του πελάτη για συνεχή συμβουλευτική υποστήριξη και καλύτερη διαχείριση των πόρων και της ασφάλειας των πληροφοριών.


Information Security Consultant - Governance, Risk & Compliance

Job Description

The Information Security Consultant is part of the Governance, Risk and Compliance Department. He/She is responsible to provide high-quality information security services for commercial customers in Greece, Europe, the Southern Eastern Mediterranean and the Middle East.

The Information Security Consultant is responsible for / to:

    Provide, with supervision and guidance, a multidisciplinary range of services in the field of:
        Evaluating & Developing Information Security Policies, Standards, Procedures, Policy Implementation Guidelines, Disaster Recovery Plans & Data Classification Structures,  Risk Assessment & Risk Management
        Information Security Management Systems Development, Execution & Compliance Monitoring
        Performing Compliance Assessments against Information Security Policies & International Standards (i.e. ISO/IEC 27001, PCI DSS etc.)
        Performing Risk Assessments and Providing Guidance for Risk Mitigation
        Providing Guidance and Implementation Facilitation regarding International Standards (i.e. ISO/IEC 27001, PCI DSS etc.) and Legal and Regulatory Security Requirements (i.e. DPA, BoG etc.)
        Designing and Delivering Security Awareness Campaigns and Executive Level Trainings (i.e. ISO/IEC 27001, PCI DSS, DPA etc.)
    Evaluate and continuously improve the Scientific Integrity of corporate service offerings, deliverables and methodologies against the latest industrial and commercial best practices, de facto and de jure standards
    Maintenance of awareness and knowledge of contemporary practices, procedures and methods and provision of suitable interpretation to directors, managers and staff within the Organization
    Assist in maintenance of the corporate Certifications (i.e. ISO 27001)
    Configure and Manage SWORDFISH Platform
    Perform UATs to SWORDFISH Platform’s functionalities
    Responsible for providing technical support
    Travel for onsite engagements in Europe, Balkans and Middle East


Marketing Director EMEA - Cathrine Villioti

Obrela Security Industries

T (GR):  +30 211 8003773 (Ext: 32)

T (UK): +44 (0) 20 33978723

M: +30 69444 76617
W: obrela.com
Home | Επικοινωνία | Σύνδεσμοι

πανεπιστημιο αιγαιου

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

τμημα μηχανικων πληροφοριακων & επικοινωνιακων συστηματων

© Copyright ICSD :: 2008 - 2018