Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών
& Επικοινωνιακών Συστημάτων

Information & Communication Systems Security
Information Systems
Artificial Intelligence
Computer & Communication Systems
Geometry, Dynamical Systems & Cosmology

 

Ολοκληρωμένες Διπλωματικές εργασίες Μεταπτυχιακού προγράμματος Σπουδών

Βασίλειος Κουλιαρίδης
Title: Mal-warehouse: Συλλογή-δεδομένων-ως-υπηρεσία συμπεριφορικών μοτίβων κακόβουλου λογισμικού για κινητές πλατφόρμες (Mal-warehouse: A data collection as a service of mobile malware behavioral patterns)
Year of presentation: 2018
Presentation date: 26-02-2018
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
 
Βασίλειος Παπαδόπουλος
Title: Σχεδίαση και αξιολόγηση απομακρυσμένου συστήματος ανίχνευσης εισβολών στο IEEE 802.11 με χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης (Design and evaluation of a remote ML-based WIDS in IEEE 802.11)
Year of presentation: 2017
Presentation date: 17-03-2017
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
 
Χρήστος Γκούντης
Title: Ασφάλεια σε Ευφυή-Προγραμματιζόμενα-Δίκτυα (Security in Software Defined Networking)
Year of presentation: 2017
Presentation date: 17-03-2017
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
 
Γεώργιος Γεωργιλάς
Title: Δημιουργία μηχανισμού για την ανίχνευση και ιχνηλασία επιθέσεων στο επίπεδο MAC του προτύπου IEEE 802.11 (Building a MAC Layer Framework for IEEE 802.11 Attack Detection and Forensics)
Year of presentation: 2017
Presentation date: 25-01-2017
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
 
Θεοφάνης Χειμαριώτης
Title: Εκτίμηση απειλών για δικτυακά στοιχεία HeNB σε περιβάλλον 4G (Threat Evaluation of HeNB in 4G)
Year of presentation: 2017
Presentation date: 25-01-2017
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
 
Ευάγγελος Μητακίδης, Δημήτριος Τακετζής
Title: MalOrbot: Kακόβουλο λογισμικό στην πλατφόρμα του Android για την αποανωνυμοποίηση των χρηστών Tor (MalOrbot: An Android malware to bridge the mixes in Tor)
Year of presentation: 2016
Presentation date: 08-03-2016
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
 
Ηλίας Τσέκερης
Title: Μελέτη στην προσαρμοστικότητα του Διαδικτύου μετά από γεγονότα μεγάλης κλίμακας (Internet resilience after major events)
Year of presentation: 2016
Presentation date: 08-03-2016
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
 
Άγγελος Χαραλάμπους
Title: Implementation and evaluation of DoS attacks in UMTS AKA
Year of presentation: 2015
Presentation date: 02-03-2015
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
 
Ευάγγελος Ραχωβίτσας
Title: Κρυπτογράφηση με Διατήρηση της Διάταξης των Δεδομένων για την Ασφαλή και Αποδοτική Εκτέλεση Ερωτημάτων Βάσεων Δεδομένων (σε εξέλιξη)
Year of presentation: 2014
Επιβλέπων καθηγητής: Τζουραμάνης Θεόδωρος
Download file:
 
Κωνσταντίνος Βογιατζόγλου
Title: Ασφαλής Αποθήκευση και Ανάκτηση Δεδομένων σε Μη-Αξιόπιστο Διακομιστή (σε εξέλιξη)
Year of presentation: 2014
Επιβλέπων καθηγητής: Τζουραμάνης Θεόδωρος
Download file:
 
Γεώργιος Λουλουδάκης, Παναγιώτης Κόπανος
Title: DNS-driven Mobile botnet DDoS Attacks
Year of presentation: 2014
Presentation date: 05-02-2014
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
Download file:
 
Παναγιώτης Κιντής
Title: Design and Implementation of a Secure and Privacy-preserving SMS Framework
Year of presentation: 2014
Presentation date: 05-02-2014
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
 
Χρήστος Ξυγκογιάννης
Title: Privacy threats on SNS: Development of a mobile tool to automatically identify persons from SNS user profiles
Year of presentation: 2014
Presentation date: 05-02-2014
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
Download file:
 
Λάμπρος Ντάλκος
Title: Let's Meet: A participatory-based discovery and rendezvous system for mobile users
Year of presentation: 2014
Presentation date: 20-06-2014
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
Download file:
 
Αλέξανδρος Φακής
Title: Providing complete SIP message obfuscation: SIP over Tor
Year of presentation: 2014
Presentation date: 22-01-2014
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
Download file:
 
Δημήτρης Παπαμαρτζιβάνος
Title: A Host and Cloud-based Mechanism for preserving mobile users privacy
Year of presentation: 2014
Presentation date: 22-01-2014
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
Download file:
 
Θωμάς Ζαφειρόπουλος, Δημήτριος Κασιάρας
Title: Android Forensics Research and Tools
Year of presentation: 2014
Presentation date: 26-02-2014
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
Download file:
 
Κοντός Κωνσταντίνος
Title: Κατηγοριοποίηση ιατρικών εικόνων μαστογραφίας με τεχνικές εξόρυξης δεδομένων
Year of presentation: 2013
Επιβλέπων καθηγητής: Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ
Download file:
 
Λουκάς Καράμπελας
Title: Αξιολόγηση ευπαθειών πληροφοριακών συστημάτων ελληνικών φορέων και επιχειρήσεων
Year of presentation: 2013
Επιβλέπων καθηγητής: Κοκολάκης Σπύρος
Download file:
 
Παππάς Ηρακλής
Title: Ηλεκτρονική Γενική Λογιστική, Διαχείριση Ταμειακής Ρευστότητας και Προϋπολογισμοί – Εξατομικευμένα Περιβάλλοντα
Year of presentation: 2013
Επιβλέπων καθηγητής: Λουκής Ευριπίδης
Download file:
 
Σελιμίδης Δημήτριος
Title: Ευφυής Ανάλυση της Θαλάσσιας Κίνησης και Μεταφοράς για Περιβαλλοντι- κά Ασφαλή Ναυτιλία
Year of presentation: 2013
Επιβλέπων καθηγητής: Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ
Download file:
 
Αθανάσιος Μπαζάκας
Title: Μελέτη, επεξεργασία και υλοποίηση σημάτων μέσω επικοινωνιακών συστημάτων κοντινού Πεδίου (Near-Field Communications - NFC)
Year of presentation: 2013
Presentation date: 04-02-2013
Επιβλέπων καθηγητής: Βουγιούκας Δημοσθένης
Download file:
 
Μαρτίνης Στυλιανός
Title: Οικιακός αυτοματισμός με χρήση μικροελεγκτή
Year of presentation: 2013
Presentation date: 04-02-2013
Επιβλέπων καθηγητής: Καλλίγερος Εμμανουήλ
Download file:
 
Άγγελος Δημητριάδης
Title: Μελέτη και υλοποίηση των προτύπων 802.11ac και 802.11ad για ασύρματα δίκτυα εσωτερικού χώρου
Year of presentation: 2013
Presentation date: 05-02-2013
Επιβλέπων καθηγητής: Βουγιούκας Δημοσθένης
Download file:
 
Θεοδότη Κορδάτου
Title: Μελέτη της Τεχνολογίας Coordinated Multi-Point (CoMP) Transmission and Reception σε Ομογενή και Ετερογενή Δίκτυα
Year of presentation: 2013
Presentation date: 05-02-2013
Επιβλέπων καθηγητής: Βουγιούκας Δημοσθένης
Download file:
 
Βασίλης Βέρρας
Title: A Semi-Automatic System for Fine-tuning Binarization Algorithms
Year of presentation: 2013
Presentation date: 13-02-2013
Επιβλέπων καθηγητής: Καβαλλιεράτου Εργίνα
Download file:
 
Διαμαντάτος Παρασκευάς
Title: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΥΦΛΟΥΣ
Year of presentation: 2013
Presentation date: 13-02-2013
Επιβλέπων καθηγητής: Καβαλλιεράτου Εργίνα
Download file:
 
Αγγελική Γεροντή - Μαρία Βερυκόκκου
Title: Η επίδραση της εθνικής κουλτούρας στις προτιμήσεις ιδιωτικότητας των χρηστών του Facebook
Year of presentation: 2012
Επιβλέπων καθηγητής: Κοκολάκης Σπύρος
Download file:
 
Άγγελος Παλλαδινός
Title: Μελέτη και Ανασκόπηση Κακόβουλου Λογισμικού για Κινητές Συσκευές (Mobile Malware)
Year of presentation: 2012
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
Download file:
 
Αθανάσιος Κόκκος
Title: Ανεπιθύμητη Συσχέτιση: Μια Νέα Μέθοδος για την Αυτοματοποιημένη Συσχέτιση Προσώπων σε Ετερογενείς Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης
Year of presentation: 2012
Επιβλέπων καθηγητής: Τζουραμάνης Θεόδωρος
Download file:
 
Αλέξανδρος Κεφαλλωνίτης, Γεώργιος Παπαγεωργίου
Title: Ανάπτυξη Πλατφόρμας Λογισμικού για Μελέτη Ζητημάτων Επιθετικής Ασφάλειας
Year of presentation: 2012
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
Download file:
 
Γκλαβάρας Εμμανουήλ
Title: Αυτοματοποιημένη Αναγνώριση Τοξικών Ιζημάτων Ίριδας
Year of presentation: 2012
Επιβλέπων καθηγητής: Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ
Download file:
 
Δαγκλής Ιάκωβος
Title: Συγκριτική μελέτη και αξιολόγηση κρυπτογραφικών βιβλιοθηκών ανοιχτού κώδικα
Year of presentation: 2012
Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνου Ελισάβετ
 
Ζήσης Τσιάτσικας
Title: Ανίχνευση επιθέσεων DoS με χρήση Εντροπίας σε Υπηρεσίες Πολυμέσων
Year of presentation: 2012
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
Download file:
 
Κωνσταντία Μπαρμπάτσαλου
Title: Mobile Device Forensics: A Review to reveal the truth from the bytes
Year of presentation: 2012
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
Download file:
 
Πανούσος Χρήστος, Πανταζής Σπυρίδωνας
Title: Δυνατότητες και ζητήματα ασφάλειας κατά την αξιοποίηση μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην εκπαίδευση
Year of presentation: 2012
Επιβλέπων καθηγητής: Χαραλαμπίδης Ιωάννης
Download file:
 
Ταγκόπουλος Ηρακλής
Title: Πλαίσιο Αξιολόγησης Παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Ανοιχτών Δεδομένων
Year of presentation: 2012
Επιβλέπων καθηγητής: Χαραλαμπίδης Ιωάννης
 
Χρήστος Καλύβας
Title: Υλοποίηση Τρόπων Λειτουργίας Κρυπτογραφικών Αλγορίθμων σε ALLOY
Year of presentation: 2012
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
Download file:
 
Ειρήνη Ματθαίου
Title: Επεξεργασία Εικόνων Ληξιαρχικού Αρχείου και Εξαγωγή Πληροφορίας
Year of presentation: 2012
Presentation date: 13-02-2012
Επιβλέπων καθηγητής: Καβαλλιεράτου Εργίνα
Download file:
 
Σπηλιωτοπούλου Λευκοθέα
Title: Ηλεκτρονικη Συμμετοχη – Χρηση Κοινωνικων Μεσων Δικτυωσης απο τα Κομματα στις Προσφατες Κοινοβουλευτικες Εκλογες του 2009
Year of presentation: 2012
Presentation date: 14-02-2012
Επιβλέπων καθηγητής: Χαραλαμπίδης Ιωάννης
Download file:
 
Γεώργιος Κατσίμπρας
Title: An Intelligent Distributed System for Sentiment Analysis from Topic – specific Web Sources: Confidence Model and Sentiment Analysis
Year of presentation: 2012
Presentation date: 17-02-2012
Επιβλέπων καθηγητής: Σταματάτος Ευστάθιος
Download file:
 
Ελένη Κωσταμένα
Title: Αρχιτεκτονικές Προσεγγίσεις Διαοχηματικών Επικοινωνιών (Inter Vehicular Communication - IVC)
Year of presentation: 2012
Presentation date: 20-02-2012
Επιβλέπων καθηγητής: Σκιάνης Χαράλαμπος
 
Εμμανουήλ Σίκαλος
Title: E-LEARNING (ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ)
Year of presentation: 2012
Presentation date: 20-02-2012
Επιβλέπων καθηγητής: Σκιάνης Χαράλαμπος
 
Ιωάννης Κωνσταντινίδης
Title: Internet of Services and Cloud Computing
Year of presentation: 2012
Presentation date: 20-02-2012
Επιβλέπων καθηγητής: Σκιάνης Χαράλαμπος
 
Κωνσταντίνος Δεμερτζής
Title: Conceptual Framework, Interoperability, Active Standards & Network Architecture for Smart Energy Grids
Year of presentation: 2012
Presentation date: 20-02-2012
Επιβλέπων καθηγητής: Σκιάνης Χαράλαμπος
 
Καμπαρμπάκης Παύλος
Title: Συγκριτική Μελέτη Πρωτοκόλλων Συμφωνίας Κλειδιού Ομάδας που Βασίζονται σε Ταυτότητες
Year of presentation: 2011
Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνου Ελισάβετ
Download file:
 
Κατέρης Ευάγγελος
Title: Επισκόπηση και Συγκριτική Μελέτη Μεθόδων Παραγοντοποίησης Ακεραίων
Year of presentation: 2011
Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνου Ελισάβετ
 
Λιγκανάρη Δήμητρα
Title: Δυνατότητες Εξατομίκευσης Περιβάλλοντος και Εξειδικευμένων Αναφορών στο ERP Σύστημα Microsoft Dynamics Navision
Year of presentation: 2011
Επιβλέπων καθηγητής: Λουκής Ευριπίδης
Download file:
 
Μακρή Ελευθερία
Title: Συγκριτική Μελέτη Πρωτοκόλλων Συμφωνίας Κλειδιού Ομάδας με Σταθερό Πλήθος Γύρων
Year of presentation: 2011
Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνου Ελισάβετ
Download file:
 
Στίγκα Βασιλική
Title: Επισκόπηση των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα και Διεθνώς
Year of presentation: 2011
Επιβλέπων καθηγητής: Χαραλαμπίδης Ιωάννης
Download file:
 
Μαρία Θεοδοσίου
Title: Ασύρματα Δίκτυα Ενεργειακής Απόδοσης
Year of presentation: 2011
Presentation date: 01-02-2011
Επιβλέπων καθηγητής: Βουγιούκας Δημοσθένης
Download file:
 
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος
Title: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΞΥΠΝΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ
Year of presentation: 2011
Presentation date: 08-02-2011
Επιβλέπων καθηγητής: Σκιάνης Χαράλαμπος
 
Λάμπρος Αραμπατζής
Title: Μελέτη Δικτύων Εκπομπής
Year of presentation: 2011
Presentation date: 08-02-2011
Επιβλέπων καθηγητής: Σκιάνης Χαράλαμπος
 
Φωτεινή Κωνσταντίνου
Title: Διαχείριση ασύρματων πόρων σε LTE δίκτυα κινητών επικοινωνιών
Year of presentation: 2011
Presentation date: 08-02-2011
Επιβλέπων καθηγητής: Σκιάνης Χαράλαμπος
 
Χριστίνα Χάϊδου
Title: ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΣ
Year of presentation: 2011
Presentation date: 08-02-2011
Επιβλέπων καθηγητής: Σκιάνης Χαράλαμπος
 
Ιωάννης Κυραναστάσης
Title: Ενεργειακά Αποδοτικό Διαδίκτυο
Year of presentation: 2011
Presentation date: 09-02-2011
Επιβλέπων καθηγητής: Σκιάνης Χαράλαμπος
 
Μιχαήλ Γανωτής
Title: Νανοδίκτυα
Year of presentation: 2011
Presentation date: 09-02-2011
Επιβλέπων καθηγητής: Σκιάνης Χαράλαμπος
 
Γλάβας Ευστράτιος
Title: Συγκριτική Ανάλυση Υπηρεσιών Cloud Computing
Year of presentation: 2011
Presentation date: 14-02-2011
Επιβλέπων καθηγητής: Χαραλαμπίδης Ιωάννης
Download file:
 
Λαζαρίδης Σάββας
Title: ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ (eID) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Year of presentation: 2011
Presentation date: 14-02-2011
Επιβλέπων καθηγητής: Χαραλαμπίδης Ιωάννης
Download file:
 
Αλεξόπουλος Χαράλαμπος
Title: Διαλειτουργικότητα Πληροφοριακών Συστημάτων - Ανάλυση Πεδίου και Θεωρητική Τεκμηρίωση
Year of presentation: 2011
Presentation date: 15-02-2011
Επιβλέπων καθηγητής: Χαραλαμπίδης Ιωάννης
Download file:
 
Γεώργιος Κουιμτζής
Title: Investigating the Impact of Hubness on SVM Classifiers
Year of presentation: 2011
Presentation date: 18-02-2011
Επιβλέπων καθηγητής: Σταματάτος Ευστάθιος
Download file:
 
Νικόλαος Παππάς
Title: An Intelligent Distributed System for Sentiment Analysis from Topic – specific Web Sources : Discovery and Extraction of Opinionated Documents
Year of presentation: 2011
Presentation date: 18-02-2011
Επιβλέπων καθηγητής: Σταματάτος Ευστάθιος
Download file:
 
Νικόλαος Νομικός
Title: Μελέτη και ανάπτυξη συνεργατικών ασύρματων συστημάτων με επαναλήπτες (relays) με χρήση τεχνικών διαχείρισης φάσματος
Year of presentation: 2011
Presentation date: 31-01-2011
Επιβλέπων καθηγητής: Βουγιούκας Δημοσθένης
Download file:
 
Αδάμ Σιμιτός
Title: Ελεγκτική Πληροφοριακών Συστημάτων- Η Περίπτωση του ERP Συστήματος SAP
Year of presentation: 2010
Επιβλέπων καθηγητής: Λουκής Ευριπίδης
Download file:
 
Αθανάσιος Λουκάς
Title: MILC: Mobile Instant Locator and Chatting
Year of presentation: 2010
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
Download file:
 
Γεώργιος Παπαλεξανδράτος
Title: Μοναδική Αναπαράσταση στα Β+-δένδρα
Year of presentation: 2010
Επιβλέπων καθηγητής: Τζουραμάνης Θεόδωρος
Download file:
 
Έλλη Τσιάλα
Title: Safeguarding customers privacy in the context of outsourcing in health information systems
Year of presentation: 2010
Επιβλέπων καθηγητής: Κοκολάκης Σπύρος
Download file:
 
Ευάγγελος Μπάκας
Title: Ασφάλεια Βάσεων Δεδομένων σε Εξωτερικό Πάροχο
Year of presentation: 2010
Επιβλέπων καθηγητής: Τζουραμάνης Θεόδωρος
Download file:
 
Ιωάννης Κατσιάνης
Title: Ασφάλεια Βάσεων Δεδομένων σε Εξωτερικό Πάροχο
Year of presentation: 2010
Επιβλέπων καθηγητής: Τζουραμάνης Θεόδωρος
Download file:
 
Ιωάννης Μελίδης
Title: Υπηρεσίες ιστού και ιδιωτικότητα: Μια Προσέγγιση βασισμένη στη Δημιουργία Προφίλ Χρήστη για Προσαρμοστικούς Ιστότοπους
Year of presentation: 2010
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
Download file:
 
Καλφούντζος Παναγιώτης
Title: Ανάπτυξη αλγορίθμων modular αριθμητικής σε υπολογιστικά συστήματα CUDA
Year of presentation: 2010
Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνου Ελισάβετ
 
Μπίστης Νικόλαος
Title: Μελέτη και Αξιοποίηση του Προγραμματιστικού Περιβάλλοντος C/SIDE του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων MICROSOFT NAVISION
Year of presentation: 2010
Επιβλέπων καθηγητής: Λουκής Ευριπίδης
Download file:
 
Ναούμ Θωμάς
Title: Ασφάλεια Βάσεων Δεδομένων σε Εξωτερικό Πάροχο
Year of presentation: 2010
Επιβλέπων καθηγητής: Τζουραμάνης Θεόδωρος
Download file:
 
Φωτιάδης Γεώργιος
Title: Γένεση Ελλειπτικών Καμπυλών σε Κρυπτογραφικά Συστήματα Ζευγισμών
Year of presentation: 2010
Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνου Ελισάβετ
Download file:
 
Γαρδίκας Μιλτιάδης
Title: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Μελέτη Περίπτωσης eTrikala
Year of presentation: 2010
Presentation date: 09-02-2010
Επιβλέπων καθηγητής: Χαραλαμπίδης Ιωάννης
Download file:
 
Ανδρουτσοπούλου Αγγελική
Title: Ανάπτυξη πρωτότυπου εργαλείου πρόβλεψης της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων με χρήση της μεθοδολογίας System Dynamics
Year of presentation: 2010
Presentation date: 10-02-2010
Επιβλέπων καθηγητής: Χαραλαμπίδης Ιωάννης
Download file:
 
Ιωαννίδου Έλλη
Title: Μελέτη και διαχείριση σύνθετων δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας στις υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης (Governmental KPI’s)
Year of presentation: 2010
Presentation date: 10-02-2010
Επιβλέπων καθηγητής: Χαραλαμπίδης Ιωάννης
Download file:
 
Ροζάριος Σπιτιέρης
Title: Δορυφορικές Επικοινωνίες Έκτακτης Ανάγκης
Year of presentation: 2010
Presentation date: 12-02-2010
Επιβλέπων καθηγητής: Βουγιούκας Δημοσθένης
Download file:
 
Δημήτριος Δασαργύρης
Title: Κινητά Συστήματα Δορυφορικών Επικοινωνιών και Υπηρεσίες
Year of presentation: 2010
Presentation date: 15-02-2010
Επιβλέπων καθηγητής: Βουγιούκας Δημοσθένης
Download file:
 
Λουκής Δημήτρης
Title: Ανάλυση μεθοδολογιών μοντελοποίησης και πρόβλεψης συμπεριφοράς πολύπλοκων κοινωνικών συστημάτων, με εφαρμογές στη Δημόσια Διοίκηση & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής
Year of presentation: 2010
Presentation date: 16-02-2010
Επιβλέπων καθηγητής: Χαραλαμπίδης Ιωάννης
Download file:
 
Στυλιανός Χαχάμης
Title: Μοντελοποίηση και μελέτη επίδοσης του ΙΕΕΕ 802.21 με χρήση NS-2
Year of presentation: 2010
Presentation date: 16-03-2010
Επιβλέπων καθηγητής: Σκιάνης Χαράλαμπος
 
Γεώργιος Καλατζής
Title: Μελέτη, Μετρήσεις και Επεξεργασία Μη-Ιοντίζουσας Ακτινοβολίας
Year of presentation: 2010
Presentation date: 26-01-2010
Επιβλέπων καθηγητής: Βουγιούκας Δημοσθένης
Download file:
 
Αφροδίτη Μαδίκα
Title: Διαχείριση Επιχειρησιακής Απόδοσης με Χρήση του Περιβάλλοντος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων SAP
Year of presentation: 2009
Επιβλέπων καθηγητής: Λουκής Ευριπίδης
Download file:
 
Ιωάννης Γαλάνης
Title: Ενημερότητα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων: Μελέτη περίπτωσης
Year of presentation: 2009
Επιβλέπων καθηγητής: Κοκολάκης Σπύρος
Download file:
 
Κακαρούδης Πασχάλης
Title: Ενσωμάτωση Μηχανισμών Πιστοποίησης σε Πρωτόκολλα Συμφωνίας Κλειδιού Ομάδας
Year of presentation: 2009
Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνου Ελισάβετ
Download file:
 
Στυλιανός Ντούβος
Title: Ζητήματα Ασφάλειας και Ιδιωτικότητας σε Περιβάλλοντα VANET
Year of presentation: 2009
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
Download file:
 
Αντωνοπούλου Κυριακή
Title: Ανάπτυξη εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων για το διοικητικό μετασχηματισμό με βάση στοιχεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
Year of presentation: 2009
Presentation date: 03-02-2009
Επιβλέπων καθηγητής: Χαραλαμπίδης Ιωάννης
Download file:
 
Κεχαγιά Ευαγγελία
Title: Επισκόπηση Πρακτικών Ηλεκτρονικής Συμμετοχής στη Σύγχρονη Διακυβέρνηση
Year of presentation: 2009
Presentation date: 03-02-2009
Επιβλέπων καθηγητής: Χαραλαμπίδης Ιωάννης
Download file:
 
Πρόδρομος Μακρής
Title: COMMUNICATION PROTOCOLS FOR SEAMLESS SERVICE PROVISIONING IN COEXISTING HETEROGENEOUS WIRELESS TECHNOLOGIES
Year of presentation: 2009
Presentation date: 03-02-2009
Επιβλέπων καθηγητής: Σκιάνης Χαράλαμπος
 
Μπουζούκου Νικολίτσα
Title: Ανάπτυξη Εργαλείου Προσομοίωσης & Υπολογισμού Επιπτώσεων για Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Year of presentation: 2009
Presentation date: 04-02-2009
Επιβλέπων καθηγητής: Χαραλαμπίδης Ιωάννης
Download file:
 
Νικολάκης Νικόλαος
Title: Δημιουργία Βάσης Γνώσης για τη Διαχείριση Δεξιοτήτων των Δημοσίων Υπαλλήλων Σε Ζητήματα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Year of presentation: 2009
Presentation date: 04-02-2009
Επιβλέπων καθηγητής: Χαραλαμπίδης Ιωάννης
Download file:
 
Δημήτριος Νικολάου
Title: Μελέτη, Παρακολούθηση και Επεξεργασία Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας σε Ασύρματα Τηλεπικοινωνιακά Περιβάλλοντα
Year of presentation: 2009
Presentation date: 12-03-2009
Επιβλέπων καθηγητής: Βουγιούκας Δημοσθένης
Download file:
 
Δέσποινα Βαρτζώκα
Title: Μελέτη και εξαγωγή πρότυπων κίνησης από οπτικό υλικό (βίντεο) με σκοπό την αναγνώριση δραστηριοτήτων
Year of presentation: 2009
Presentation date: 14-12-2009
Επιβλέπων καθηγητής: Σκιάνης Χαράλαμπος
 
Απόστολος Σκαρλής
Title: Χρέωση και Τιμολόγηση σε Ετερογενή Δίκτυα
Year of presentation: 2009
Presentation date: 27-10-2009
Επιβλέπων καθηγητής: Σκιάνης Χαράλαμπος
 
Αναστάσιος Μόσχος
Title: Ανάσχεση επιθέσεων του τύπου DNS Amplification
Year of presentation: 2008
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
Download file:
 
Αντώνιος Κολλαράς
Title: Συγκριτική αξιολόγηση της απόδοσης και των χαρακτηριστικών ασφάλειας των πρωτοκόλλων AΑΑ, RADIUS & Diameter
Year of presentation: 2008
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
Download file:
 
Βασιλική Λαλιώτη
Title: Επιθέσεις Έγχυσης Κώδικα που Εκμεταλλεύονται Εγγενείς Ευπάθειες Εφαρμογών Διαδικτύου (Cross Site Scripting Attacks)
Year of presentation: 2008
Επιβλέπων καθηγητής: Τζουραμάνης Θεόδωρος
Download file:
 
Δεμερτζής Στέφανος
Title: Συγκριτική αξιολόγηση συμβατικής κρυπτογραφίας και κρυπτογραφίας ελλειπτικών καμπυλών σε κινητές συσκευές
Year of presentation: 2008
Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνου Ελισάβετ
Download file:
 
Ιωσήφ Τερζής
Title: Αξιολόγηση της Απόδοσης Μεθόδων Μεταπομπής (handoff) που Υποστηρίζουν την Ιδιωτικότητα του Χρήστη για Ασύρματα Ετερογενή Δίκτυα
Year of presentation: 2008
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
Download file:
 
Καββαλάκη, Αλεξάνδρα
Title: Οι Ψηφιακές Ταυτότητες και Η Διαχείρισή τους
Year of presentation: 2008
Επιβλέπων καθηγητής: Καρύδα Μαρία
 
Καρακώστας Αθανάσιος
Title: Building elliptic curves over prime fields having arbitrary small embedding degree
Year of presentation: 2008
Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνου Ελισάβετ
 
Κωνσταντίνος Κόλιας
Title: Υλοποίηση Ασφαλούς και Φορητής Εφαρμογής Wiki με Βάση την Ασφάλεια Επιπέδου Μηνύματος
Year of presentation: 2008
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
Download file:
 
Προύσαλης Κωνσταντίνος
Title: Κβαντική Κρυπτογραφία και Κρυπτανάλυση
Year of presentation: 2008
Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνου Ελισάβετ
 
Στέφανος Δεμερτζής
Title: Συγκριτική Αξιολόγηση Συμβατικής Κρυπτογραφίας και Κρυπτογραφίας Ελλειπτικών Καμπυλών σε Κινητές Συσκευές
Year of presentation: 2008
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
Download file:
 
Δημήτριος Παναγιωτίδης
Title: Μελέτη και Υλοποίηση Υποβάθρου Η/Μ Ακτινοβολίας από Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας
Year of presentation: 2008
Presentation date: 14-02-2008
Επιβλέπων καθηγητής: Βουγιούκας Δημοσθένης
Download file:
 
Ελευθερία Κωνσταντινίδου
Title: Περιβαλλοντική Παρακολούθηση με τη χρήση Ασύρματων Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
Year of presentation: 2008
Presentation date: 15-02-2008
Επιβλέπων καθηγητής: Βουγιούκας Δημοσθένης
Download file:
 
Σπυρίδων Πλακιάς
Title: Αναγνώριση Συγγραφέα με Αναπαράσταση Κειμένων στον Τανυστικό Χώρο 2ης Τάξης
Year of presentation: 2008
Presentation date: 15-02-2008
Επιβλέπων καθηγητής: Σταματάτος Ευστάθιος
Download file:
 
Αλέξιος Ανδρεάδης, Χαράλαμπος Παγανός
Title: Ζητήματα Ασφαλείας Νομίμων Συνακροάσεων στα δίκτυα UMTS
Year of presentation: 2007
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
Download file:
 
Κωνσταντίνος Κεμαλής
Title: Επιθέσεις δηλητηρίασης SQL κώδικα: Απειλές και Προστασία, http://tinyurl.com/njro4pq
Year of presentation: 2007
Επιβλέπων καθηγητής: Τζουραμάνης Θεόδωρος
Download file:
 
Κωνσταντίνος Κεμαλής
Title: Επιθέσεις δηλητηρίασης SQL κώδικα: Απειλές και Προστασία, http://tinyurl.com/njro4pq
Year of presentation: 2007
Επιβλέπων καθηγητής: Τζουραμάνης Θεόδωρος
 
Ντέμου Μαρία
Title: Διαχείριση Πόρων Πληροφόρησης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με χρήση Οντολογιών
Year of presentation: 2007
Επιβλέπων καθηγητής: Χαραλαμπίδης Ιωάννης
Download file:
 
Νικολέττα Δούλγερη
Title: ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ
Year of presentation: 2007
Presentation date: 18-06-2007
Επιβλέπων καθηγητής: Καβαλλιεράτου Εργίνα
Download file:
 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Title: ΥΔΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Year of presentation: 2007
Presentation date: 18-06-2007
Επιβλέπων καθηγητής: Καβαλλιεράτου Εργίνα
Download file:
 
Ιωάννης Κανάρης
Title: Genre Detection of Web Documents
Year of presentation: 2007
Presentation date: 22-06-2007
Επιβλέπων καθηγητής: Σταματάτος Ευστάθιος
Download file:
 
Θεόδωρος Πουρτουλίδης
Title: Διαδορυφορικές Επικοινωνίες με χρήση του λογισμικού πακέτου Satellite Toolkit (STK)
Year of presentation: 2007
Presentation date: 29-06-2007
Επιβλέπων καθηγητής: Βουγιούκας Δημοσθένης
Download file:
 
Ιωάννης Χουβαρδάς
Title: N-gram Feature Selection for Authorship Identification
Year of presentation: 2006
Επιβλέπων καθηγητής: Σταματάτος Ευστάθιος
Download file:
 
Μελέγκος Χαράλαμπος
Title: Σύγχρονες τάσεις στον έλεγχο Πληροφοριακών Συστημάτων
Year of presentation: 2006
Επιβλέπων καθηγητής: Καρύδα Μαρία
 
Αγνή Παχούλη & Θωμάς Ζέρβας
Title: Προσομοίωση Λειτουργίας Συστήματος Επίγειας Ψηφιακής Τηλεόρασης σε Διαφορετικά Τηλεπικοινωνιακά Περιβάλλοντα
Year of presentation: 2006
Presentation date: 12-12-2006
Επιβλέπων καθηγητής: Βουγιούκας Δημοσθένης
Download file:
 
Θεόδωρος Ευδωρίδης
Title: Ψηφιακή Υδατογράφηση ως μέσο Απόκρυψης Πληροφορίας
Year of presentation: 2005
Επιβλέπων καθηγητής: Τζουραμάνης Θεόδωρος
Download file:
 

Home | Επικοινωνία | Σύνδεσμοι

πανεπιστημιο αιγαιου

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

τμημα μηχανικων πληροφοριακων & επικοινωνιακων συστηματων

© Copyright ICSD :: 2008 - 2018