Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών
& Επικοινωνιακών Συστημάτων

Information & Communication Systems Security
Information Systems
Artificial Intelligence
Computer & Communication Systems
Geometry, Dynamical Systems & Cosmology

 

Διδακτορικές διατριβές

Filippos
Title: Raising Internet security and privacy awareness in primary and early secondary education via mobile gamification
Year of presentation: 2018
Επιβλέπων καθηγητής: Γκρίτζαλης Στέφανος
Download file:
 
Αναγνωστόπουλος Μάριος
Title: DNS as a Multipurpose Attack Vector
Year of presentation: 2016
Presentation date: 28-09-2016
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
Download file:
 
Μαλάγας Κωνσταντίνος
Title: The Change Process in a State-owned Airline: The Implementation of New Electronic Services
Year of presentation: 2014
Επιβλέπων καθηγητής: Γκρίτζαλης Στέφανος
 
Κωνσταντίνος Κόλιας
Title: Intrusion Detection in Wireless Networks Using Nature-inspired Algorithms
Year of presentation: 2014
Presentation date: 30-06-2014
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
Download file:
 
Αθηνά Μπουρδένα
Title: STUDY, DESIGN AND DEVELOPMENT OF NOVEL ARCHITECTURES AND TECHNOLOGIES THAT EXPLOIT THE DIGITAL SPECTRUM DIVIDEND FOR THE DEVELOPMENT OF WIRELESS LOCAL / METROPOLITAN MULTIMEDIA SERVICES INFRASTRUCTURES
Year of presentation: 2013
Επιβλέπων καθηγητής: Κορμέντζας Γεώργιος
Download file:
 
Δρογκάρης Προκόπης
Title: Security and Privacy in Electronic Governance Information Systems
Year of presentation: 2013
Επιβλέπων καθηγητής: Γκρίτζαλης Στέφανος
Download file:
 
Λεβεντάκης Γεώργιος
Title: Critical Infrastructures and Systems Security
Year of presentation: 2013
Επιβλέπων καθηγητής: Γκρίτζαλης Στέφανος
Download file:
 
Ιωάννης Παντ. Κωστής
Title: Μικροηλεκτρονικές και Νανοηλεκτρονικές Διατάξεις Ημιαγωγών για Σύγχρονα Υπολογιστικά Συστήματα
Year of presentation: 2013
Presentation date: 01-03-2013
Επιβλέπων καθηγητής: Σκιάνης Χαράλαμπος
Download file:
 
Πρόδρομος Μακρής
Title: Context Aware Resource Management for Mobile and Fixed Networking Systems
Year of presentation: 2013
Presentation date: 05-08-2013
Επιβλέπων καθηγητής: Σκιάνης Χαράλαμπος
Download file:
 
Δαμόπουλος Δημήτριος
Title: Anomaly-Based Intrusion Detection and Prevention Systems for Mobile Devices: Design and Development
Year of presentation: 2013
Presentation date: 28-06-2013
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
Download file:
 
Φωτεινή Μιχαηλίδου
Title: THE NETWORK OF RELATIONSHIPS AMONG IS, INNOVATION\r\nAND BUSINESS PERFORMANCE\r\n- AN EMPIRICAL INVESTIGATION BASED ON DATA FROM EUROPEAN FIRMS
Year of presentation: 2012
Επιβλέπων καθηγητής: Λουκής Ευριπίδης
Download file:
 
Βασιλική Ρεντούμη
Title: Sentiment Analysis of Metaphorical Language
Year of presentation: 2012
Presentation date: 27-06-2012
Επιβλέπων καθηγητής: Σταματάτος Ευστάθιος
Download file:
 
Ιωάννα Καντζάβελου
Title: Intrusion Detection in Information Technology Security
Year of presentation: 2011
Επιβλέπων καθηγητής: Κοκολάκης Σπύρος
Download file:
 
Αθανάσιος Μπαλαφούτης
Title: Adaptive Strategies for Solving Constraint Satisfaction Problems
Year of presentation: 2011
Presentation date: 09-06-2011
Επιβλέπων καθηγητής: Σταματάτος Ευστάθιος
Download file:
 
Αγγελική Τσώχου
Title: Η Ενημερότητα Ασφάλειας στα Πλαίσια της Διοίκησης Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων
Year of presentation: 2010
Επιβλέπων καθηγητής: Κοκολάκης Σπύρος
Download file:
 
Κωστής Θεόδωρος
Title: Inverse Synthetic Aperture Radar Simulators as Software-defined Countermeasure Systems
Year of presentation: 2010
Επιβλέπων καθηγητής: Γκρίτζαλης Στέφανος
 
Αϊβαλόγλου Ευθυμία
Title: Security and Privacy in Wireless Sensor Networks
Year of presentation: 2009
Επιβλέπων καθηγητής: Γκρίτζαλης Στέφανος
Download file:
 
Ιωακείμ Σαπουνάς
Title: FACTORS INCREASING THE PRODUCTIVITY OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES INVESTMENT OF THE GREEK FIRMS - THE EFFECT OF EXTERNAL ENVIRONMENT, STRATEGY AND STRATEGIC ALIGNMENT, SOFT ICT INVESTMENT AND NEW FORMS OF WORKPLACE ORGANIZATION
Year of presentation: 2009
Επιβλέπων καθηγητής: Λουκής Ευριπίδης
Download file:
 
Καρόπουλος Γεώργιος
Title: Secure Mobile Multimedia over all-IP wireless heterogeneous networks
Year of presentation: 2009
Επιβλέπων καθηγητής: Γκρίτζαλης Στέφανος
Download file:
 
Κωνσταντίνος Παζάλος
Title: FACTORS INCREASING THE PRODUCTIVITY OF ICT INVESTMENTS OF GREEK FIRMS-INTERNATIONAL COMPARISONS
Year of presentation: 2009
Επιβλέπων καθηγητής: Λουκής Ευριπίδης
Download file:
 
Παπαγιαννόπουλος Ιωάννης
Title: Business Models for the exploitation of Optical Network Infrastructures
Year of presentation: 2009
Επιβλέπων καθηγητής: Γκρίτζαλης Στέφανος
Download file:
 
Τσακουντάκης Αλέξανδρος
Title: Design and Implementation of Interdomain Architecture for deploying Secure Communications over Heterogenous Wireless IP Networks
Year of presentation: 2009
Επιβλέπων καθηγητής: Γκρίτζαλης Στέφανος
Download file:
 
Ifigeneia Klaoudatou
Title: The nature of cosmological singularities in isotropic universes and braneworlds
Year of presentation: 2008
Επιβλέπων καθηγητής: Κωτσάκης Σπύρος
Download file:
 
Γεώργιος Μαστοράκης
Title: COTRIBUTION TO BROADBAND METROPOLITAN NETWORKIG INFRASTRUCTURES UTILISING DIGITAL TERRESTRIAL TELEVISION (DVB-T)
Year of presentation: 2008
Επιβλέπων καθηγητής: Κορμέντζας Γεώργιος
Download file:
 
Ηλιάδης Ιωάννης
Title: ADoCSI: Alternative Dissemination of Certificate Status Information
Year of presentation: 2008
Επιβλέπων καθηγητής: Γκρίτζαλης Στέφανος
Download file:
 
Θωμάς Πλιάκας
Title: End-to-End QoS Provision over Heterogeneous IP and non IP Broadband Wired and Wireless Network Environments
Year of presentation: 2008
Επιβλέπων καθηγητής: Κορμέντζας Γεώργιος
Download file:
 
Μπαλόπουλος Θεόδωρος
Title: Specifying and Implementing Privacy-preserving Cryptographic Protocols
Year of presentation: 2007
Επιβλέπων καθηγητής: Γκρίτζαλης Στέφανος
Download file:
 
Φραντζέσκου Γεωργία
Title: Source Code Authorship Profile: An empirical software engineering method
Year of presentation: 2007
Επιβλέπων καθηγητής: Γκρίτζαλης Στέφανος
Download file:
 
Μπέλσης Πέτρος
Title: Security Management in Distributed environments of Coalitions of Information Systems
Year of presentation: 2006
Επιβλέπων καθηγητής: Γκρίτζαλης Στέφανος
Download file:
 
Δημήτρης Βάσσης
Title: Διαχείριση Πόρων και Ανάλυση Επίδοσης Ασυρμάτων Δικτύων Ευρείας Ζώνης Βασισμένα στα Πρότυπα IEEE 802.11
Year of presentation: 2005
Επιβλέπων καθηγητής: Κορμέντζας Γεώργιος
Download file:
 
Καμπουράκης Γεώργιος
Title: PKI Services for 3G/B3G networks
Year of presentation: 2004
Επιβλέπων καθηγητής: Γκρίτζαλης Στέφανος
Download file:
 
John Miritzis
Title: VARIATIONAL STRUCTURES AND COSMOLOGICAL DYNAMICS IN HIGHER ORDER GRAVITY
Year of presentation: 1997
Επιβλέπων καθηγητής: Κωτσάκης Σπύρος
Download file:
 

Home | Επικοινωνία | Σύνδεσμοι

πανεπιστημιο αιγαιου

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

τμημα μηχανικων πληροφοριακων & επικοινωνιακων συστηματων

© Copyright ICSD :: 2008 - 2018