Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών
& Επικοινωνιακών Συστημάτων

Information & Communication Systems Security
Information Systems
Artificial Intelligence
Computer & Communication Systems
Geometry, Dynamical Systems & Cosmology

 

Ολοκληρωμένες Διπλωματικές εργασίες Προπτυχιακού προγράμματος Σπουδών

Κωνσταντίνος Φεγγεριάδης
Title: Υλοποίηση συστήματος αυθεντικοποίησης χρήστη βασισμένο στην πλατφόρμα Raspberry Pi (Implementation of a user authentication system based on Raspberry Pi platform)
Year of presentation: 2018
Presentation date: 10-02-2018
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
 
Νικολέττα Χαλβατζή
Title: Μελέτη στην ανακοίνωση χαρακτηριστικών ασφάλειας σε επικεφαλίδες απαντήσεων του πρωτοκόλλου HTTP (A study on declarative security over HTTP response headers)
Year of presentation: 2018
Presentation date: 10-02-2018
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
 
Αλέξανδρος Ιωάννης Θανόπουλος
Title: Μελέτη και λεπτομερής ανάλυση των λειτουργιών του Mirai botnet (A comprehensive study on the Mirai botnet)
Year of presentation: 2018
Presentation date: 13-06-2018
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
 
Θεόδωρος Κάβουρας
Title: Υλοποίηση συστήματος απομακρυσμένης εξυπηρέτησης πελατών βασισμένο στην πλατφόρμα Arduino (Implementation of an Arduino-based paperless remote queue management system)
Year of presentation: 2018
Presentation date: 17-09-2018
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
 
Γεώργιος Μιχαήλ Μακράκης
Title: Αξιολόγηση της επίδοσης τεχνολογιών blockhain σε περιβάλλον IoT (Performance evaluation of blockchain technologies in IoT)
Year of presentation: 2018
Presentation date: 21-09-2018
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
 
Χαράλαμπος Κάτσης, Παναγιώτης Παχυμανώλης
Title: Implementation of a behavioral profile model to detect compromised accounts on social networks. A case study on Facebook
Year of presentation: 2018
Presentation date: 26-09-2018
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
 
Δρακάτος Παναγιώτης
Title: Υλοποίηση βιβλιοθήκης λογισμικού για την εγκαθίδρυση ασφαλούς καναλιού επικοινωνίας ανεξαρτήτου πλατφόρμας στο επίπεδο εφαρμογής (Implementation of a cross-platform software library for establishing an application layer secure channel)
Year of presentation: 2017
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
 
Γεώργιος Βλασσόπουλος
Title: Επιθέσεις που εκμεταλλεύονται κοινά ενδιαφέροντα των χρηστών σε κοινωνικά δίκτυα (Attacks exploiting users’ common-interests on SNS)
Year of presentation: 2017
Presentation date: 17-03-2017
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
 
Κωνσταντίνος Ουσαντζόπουλος
Title: Ανάπτυξη βιβλιοθήκης επίλυσης DNS ερωτημάτων με βάση τη φήμη (A reputation-driven DNS stub-resolver)
Year of presentation: 2017
Presentation date: 17-03-2017
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
 
Νικόλαος Μπούσιος, Κωνσταντίνος Χασιώτης
Title: Σύστημα Διαχείρισης Φοιτητικής Ταυτότητας (Student Identity Card Framework)
Year of presentation: 2016
Presentation date: 27-06-2016
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
 
Σώζων Λάμπρου
Title: Αξιολόγηση του πρωτοκόλλου SIP ως κρυφού καναλιού ελέγχου και επικοινωνίας για Διαδικτυακά ρομπότ (SIP as a C&C covert channel for botnets)
Year of presentation: 2015
Presentation date: 14-01-2015
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
 
Βασίλειος Παπαδόπουλος
Title: Control Flow Integrity (CFI): A survey
Year of presentation: 2015
Presentation date: 15-09-2015
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
 
Ελένη Δεδεδάκη
Title: Profile-based Phishing Attacks in Facebook
Year of presentation: 2015
Presentation date: 15-09-2015
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
 
Γεώργιος Σιφωνιός
Title: Ανάπτυξη εργαλείου ανίχνευσης κακόβουλων ενεργειών στο Twitter (Detection of Compromised User Accounts in SNS)
Year of presentation: 2014
Presentation date: 20-06-2014
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
 
Ευστάθιος Καράμπελας
Title: Σύστημα συλλογής δεδομένων για τον έλεγχο και διαχείριση WSN σε πραγματικό χρόνο (Sensor Data Gathering System for WSN Control and Management)
Year of presentation: 2014
Presentation date: 24-09-2014
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
Download file:
 
Ηλίας Τσέκερης
Title: Μελέτη στην προσαρμοστικότητα της υποδομής του Διαδικτύου (A study on Internet Infrastructure Resilience)
Year of presentation: 2014
Presentation date: 24-09-2014
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
Download file:
 
Αγησίλαος Μαρκουϊζος
Title: Σύστημα στατικής ανάλυσης κίνησης πλοίων και εξαγωγής γραφικών συμπερασμάτων
Year of presentation: 2013
Επιβλέπων καθηγητής: Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ
 
Δημήτριος Νικολακόπουλος
Title: Εντοπισμός κακόβουλών χρηστών και μηνυμάτων σε πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Συμμετοχικότητας
Year of presentation: 2013
Επιβλέπων καθηγητής: Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ
Download file:
 
Ευάγγελος Καλλιγιανάκης
Title: Κατηγοριοποίηση Δορυφορικών Εικόνων μέσα από Γεωχωρικές Υπηρεσίες Ιστού: Μια εφαρμογή στην αναγνώριση πισίνας
Year of presentation: 2013
Επιβλέπων καθηγητής: Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ
Download file:
 
Ολύμπιος Βασίλης
Title: Μελέτη Επιπτώσεων Πληροφοριακών Συστημάτων στην Απόδοση των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων
Year of presentation: 2013
Επιβλέπων καθηγητής: Λουκής Ευριπίδης
Download file:
 
Ράπτης Απόλλων-Βαρκάρης Ζώρζης
Title: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ (VISUAL SENSUS) ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΨΑΡΙΩΝ, ΦΥΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ
Year of presentation: 2013
Επιβλέπων καθηγητής: Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ
Download file:
 
Στεφανος Τζιωτζης
Title: Sentiment Analysis by Emoticons and Unsupervised Comment Summarization in Greek e-Government data.    
Year of presentation: 2013
Επιβλέπων καθηγητής: Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ
Download file:
 
Τσώνη Αικατερίνη
Title: Θεωρητική Ανασκόπηση της Έρευνας και της Βιβλιογραφίας στο Πεδίο της Μοντελοποίησης Κοινωνικών Φαινόμενων
Year of presentation: 2013
Επιβλέπων καθηγητής: Χαραλαμπίδης Ιωάννης
Download file:
 
Ελισάβετ Σπελέτα & Εμμανουήλ-Στυλιανός Μήτρου
Title: Διεξαγωγή και Επεξεργασία Μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας σε Ασύρματα Τηλεπικοινωνιακά Περιβάλλοντα
Year of presentation: 2013
Presentation date: 06-09-2013
Επιβλέπων καθηγητής: Βουγιούκας Δημοσθένης
Download file:
 
Αλέξανδρος Καραδημητρόπουλος
Title: Τεχνικές καταπολέμησης των παρεμβολών σε multi-hop δίκτυα με χρήση επαναληπτών (relays)
Year of presentation: 2013
Presentation date: 20-06-2013
Επιβλέπων καθηγητής: Βουγιούκας Δημοσθένης
Download file:
 
Γεώργιος Βασιλάκης
Title: Σύστημα Ηλεκτρονική Ψηφοφορίας Βασισμένο Στην Τεχνολογία NFC (An NFC-based scheme for e-voting)
Year of presentation: 2013
Presentation date: 27-09-2013
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
Download file:
 
Ειρήνη Μολλά
Title: Μέρος Α': Επισκόπηση Επιθέσεων και Αντιμέτρων Προστασίας για Υδατογραφημένα Ψηφιακά Μέσα – Μέρος Β': Συγκριτική Αξιολόγηση Επιδόσεων Εύθραυστων Μεθόδων Ψηφιακής Υδατογράφησης Βάσεων Δεδομένων
Year of presentation: 2013
Presentation date: 27-09-2013
Επιβλέπων καθηγητής: Τζουραμάνης Θεόδωρος
Download file:
 
Ιωάννης Παρασκάκης
Title: Έλεγχος πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πηγές κατά τη διάρκεια εξετάσεων: Μια ολοκληρωμένη λύση με παροχή μη-αποποίησης (Securing the access of e-content during exams: A complete solution providing non-repudiation)
Year of presentation: 2013
Presentation date: 27-09-2013
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
Download file:
 
Μποτονάκης Γεώργιος
Title: Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός απλού μικροεπεξεργαστή των 16 bit
Year of presentation: 2013
Presentation date: 27-09-2013
Επιβλέπων καθηγητής: Καλλίγερος Εμμανουήλ
Download file:
 
Βασίλειος Βικτωράτος, Κωνσταντίνος Φιλιππίδης
Title: Σχεδίαση και Υλοποίηση συμπεριφορικών παιγνίων για σύγχρονες Πλατφόρμες Κινητών Συσκευών
Year of presentation: 2012
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
Download file:
 
Γιώργος Ερμογένους
Title: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΑΣΗ ΩΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ : ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AYTOCAD ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ KINECT
Year of presentation: 2012
Επιβλέπων καθηγητής: Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ
Download file:
 
Δημήτριος Μηνάς
Title: MILC BlackBerry (A porting of MILC desktop Client)
Year of presentation: 2012
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
Download file:
 
Εμμανουήλ Παυλιδάκης, Δημήτριος Παπαμαρτζιβάνος
Title: Δυναμική ανάλυση πληκτρολογήσεων για αυθεντικοποίηση χρηστών σε φορητές συσκευές με οθόνη αφής (Keystroke based authentication for touch‐screen mobile devices)
Year of presentation: 2012
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
Download file:
 
Καζιόλας Οδυσσέας
Title: Προηγμένες Μέθοδοι Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διαλόγου με Χρήση Web 2.0 Κοινωνικών Μέσων
Year of presentation: 2012
Επιβλέπων καθηγητής: Λουκής Ευριπίδης
Download file:
 
Κυριακού Ανδρονίκη
Title: Προσαρμογή και Εμπλουτισμός Λειτουργικότητος Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων με Χρήση Εσωτερικής Γλώσσας Προγραμματισμού
Year of presentation: 2012
Επιβλέπων καθηγητής: Λουκής Ευριπίδης
Download file:
 
Λερός Περικλής
Title: Popularity metrics and forecasting for Social Networks – Analyze-me
Year of presentation: 2012
Επιβλέπων καθηγητής: Χαραλαμπίδης Ιωάννης
Download file:
 
Νιτοδάς Γεώργιος - Φακής Αλέξανδρος
Title: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
Year of presentation: 2012
Επιβλέπων καθηγητής: Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ
Download file:
 
Παναγιώτης Κόπανος, Γεώργιος Λουλουδάκης
Title: Μελέτη στην ασφάλεια των αναλυτών και προωθητών DNS
Year of presentation: 2012
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
Download file:
 
Σούμπλης Δημήτριος, Πουλής Κωνσταντίνος
Title: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Year of presentation: 2012
Επιβλέπων καθηγητής: Χαραλαμπίδης Ιωάννης
Download file:
 
Τσαρμπόπουλος Δημήτριος - Παπαλεξάνδρου Ιωάννης
Title: Τεχνικές Οπτικοποίησης Δεδομένων από Οικονομικές Ειδήσεις και Χρηματιστηριακές Αναλύσεις
Year of presentation: 2012
Επιβλέπων καθηγητής: Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ
Download file:
 
Εμμανουήλ Καραγιαννίδης
Title: Μελέτη της τεχνολογίας ομότιμων δικτύων και των εφαρμογών της
Year of presentation: 2012
Presentation date: 03-09-2012
Επιβλέπων καθηγητής: Σκιάνης Χαράλαμπος
 
Σταύρος Κυριακόπουλος
Title: dbMark: Σύστημα Συγκριτικής Αξιολόγησης για Σχήματα Ψηφιακής Υδατογράφησης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων
Year of presentation: 2012
Presentation date: 14-02-2012
Επιβλέπων καθηγητής: Τζουραμάνης Θεόδωρος
Download file:
 
Αλέξανδρος Παντελή
Title: Εξόρυξη γνώσης από δεδομένα με διατήρηση της ιδιωτικότητας χρησιμοποιώντας νευρωνικά δίκτυα RBF για οριζόντια κατατετμημένα δεδομένα σε περιβάλλον μη έμπιστων χρηστών.
Year of presentation: 2011
Επιβλέπων καθηγητής: Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ
Download file:
 
Βούρου Ελένη, Δημητράκης Γεώργιος
Title: Εξόρυξη Δεδομένων και Γνώμης από Ηλεκτρονικούς Δημόσιους Διαλόγους
Year of presentation: 2011
Επιβλέπων καθηγητής: Χαραλαμπίδης Ιωάννης
Download file:
 
Γκιουλής Αθανάσιος-Παπαγεωργίου Γεώργιος
Title: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΠΕΣ
Year of presentation: 2011
Επιβλέπων καθηγητής: Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ
 
Γκούβας Φρίξος
Title: Σύστημα εξόρυξης γνώσης και υποστήριξης αποφάσεων σε περιβαλλοντικά δεδομένα αλιείας, "FishCast"
Year of presentation: 2011
Επιβλέπων καθηγητής: Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ
Download file:
 
Κοντός Κωνσταντίνος-Τιούλης Γεώργιος
Title: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΥΦΟΥΣ ΣΕ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ RAPIDMINER
Year of presentation: 2011
Επιβλέπων καθηγητής: Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ
 
Κουλιζάκης Ιωάννης και Πιτσιώνας Αντώνης
Title: Ανάπτυξη Περιβάλλοντος Κεντρικής Αποστολής Μηνυμάτων σε Χρήστες Πολλαπλών Κοινωνικών Μέσων Web 2.0 και Συλλογής και Οπτικοποίησης της Ανταπόκρισης
Year of presentation: 2011
Επιβλέπων καθηγητής: Λουκής Ευριπίδης
Download file:
 
Παπαδόπουλος Δημήτριος
Title: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Year of presentation: 2011
Επιβλέπων καθηγητής: Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ
Download file:
 
Παπαδόπουλος Σπυρίδων
Title: Δίκτυα Ακτινικής Βάσης σε Σώματα Δεδομένων μεγάλου όγκου σε SIMD Υπολογιστικά Συστήματα
Year of presentation: 2011
Επιβλέπων καθηγητής: Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ
Download file:
 
Παπαναστασίου Ανδρέας-Βογιατζόγλου Κωνσταντίνος
Title: ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ -ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Year of presentation: 2011
Επιβλέπων καθηγητής: Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ
Download file:
 
Σπίνου Μαρία
Title: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΧΩΡΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΛΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ K-anonymity
Year of presentation: 2011
Επιβλέπων καθηγητής: Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ
Download file:
 
Στυλιανός Αβραμίδης
Title: MILC SYMBIAN (A porting of MILC desktop Client)
Year of presentation: 2011
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
Download file:
 
Ζήσης Τσιάτσικας
Title: ΜΙΜΟ - OFDM για Ασύρματα Συστήματα
Year of presentation: 2011
Presentation date: 01-02-2011
Επιβλέπων καθηγητής: Βουγιούκας Δημοσθένης
Download file:
 
Παύλος Ευαγγελίδης
Title: Διαχείριση Φάσματος με Τεχνικές Cognitive Radio
Year of presentation: 2011
Presentation date: 09-02-2011
Επιβλέπων καθηγητής: Βουγιούκας Δημοσθένης
Download file:
 
Ευάγγελος Χατζηχαραλάμπους
Title: Αναγνώριση Συγγραφέα Πηγαίου Κώδικα σε Ασύμμετρα Σύνολα Εκπαίδευσης
Year of presentation: 2011
Presentation date: 16-06-2011
Επιβλέπων καθηγητής: Σταματάτος Ευστάθιος
Download file:
 
Πέτρος Αντωνίου
Title: Γεωγραφικές Βάσεις Δεδομένων - Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής
Year of presentation: 2011
Presentation date: 17-02-2011
Επιβλέπων καθηγητής: Τζουραμάνης Θεόδωρος
Download file:
 
Στέλιος Ψαράς
Title: Γεωγραφικές Βάσεις Δεδομένων - Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής
Year of presentation: 2011
Presentation date: 17-02-2011
Επιβλέπων καθηγητής: Τζουραμάνης Θεόδωρος
Download file:
 
Νικόλαος Κοσμάτος
Title: Εργαλεία Διάχυσης και Διαχείρισης Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Έργων στο FP7/ICT
Year of presentation: 2011
Presentation date: 17-06-2011
Επιβλέπων καθηγητής: Σκιάνης Χαράλαμπος
 
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΜΑΡΙΟΥ - ΕΥΑΓΟΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
Title: Word Spotting και Clustering εικόνων χειρόγραφων λέξεων
Year of presentation: 2011
Presentation date: 17-06-2011
Επιβλέπων καθηγητής: Καβαλλιεράτου Εργίνα
Download file:
 
Χαράλαμπος Μεϊδάνης - Εμμανουήλ Σαπουνά;
Title: Μελέτη της Δομής και Λειτουργίας των LTE (LONG TERM EVOLUTION) Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών και των Επεκτάσεων τους με Χρήση FEMTOCELLS
Year of presentation: 2011
Presentation date: 17-06-2011
Επιβλέπων καθηγητής: Σκιάνης Χαράλαμπος
 
Αβραάμ Μαυρίδης
Title: Ηλεκτρονικός κινητός βοηθός φοιτητή
Year of presentation: 2010
Επιβλέπων καθηγητής: Κοκολάκης Σπύρος
Download file:
 
Ανδρέας Γαρουφάς
Title: ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Year of presentation: 2010
Επιβλέπων καθηγητής: Χαραλαμπίδης Ιωάννης
Download file:
 
Βρανάκης Αντώνης
Title: Συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων με Πελάτες (CRM)
Year of presentation: 2010
Επιβλέπων καθηγητής: Λουκής Ευριπίδης
Download file:
 
Γκιώνης Χρήστος
Title: «Κοινωνικά Δίκτυα: Κίνδυνοι και τρόποι προστασίας της ιδιωτικότητας των μελών τους.»
Year of presentation: 2010
Επιβλέπων καθηγητής: Καρύδα Μαρία
 
Κωστούλας Ανδρέας
Title: Ανάπτυξη Εφαρμογής Ιατρικού Φακέλου για το Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου
Year of presentation: 2010
Επιβλέπων καθηγητής: Λουκής Ευριπίδης
Download file:
 
Λινάρδος Ευάγγελος
Title: Forecasting Stock Markets and Trading Systems Using Financial News and Mining Techniques
Year of presentation: 2010
Επιβλέπων καθηγητής: Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ
Download file:
 
Παπασπυρόπουλος Κωνσταντίνος
Title: ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Year of presentation: 2010
Επιβλέπων καθηγητής: Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ
Download file:
 
Σπηλιωτοπούλου Λευκοθέα
Title: Ηλεκτρονική Συμμετοχή – Χρήση Κοινωνικών Μέσων Δικτύωσης από τα Κόμματα στις Κοινοβουλευτικές Εκλογές του 2009
Year of presentation: 2010
Επιβλέπων καθηγητής: Λουκής Ευριπίδης
Download file:
 
Φραγιαδάκη Γεωργία
Title: Ηλεκτρονική Συμμετοχή - Χρήση Κοινωνικών Μέσων Δικτύωσης από Υποψήφιους Βουλευτές της Περιφέρειας στις Κοινοβουλευτικές Εκλογές του 2009
Year of presentation: 2010
Επιβλέπων καθηγητής: Λουκής Ευριπίδης
Download file:
 
Γεώργιος Φουρναρίδης & Ηλίας Φουρναρίδης
Title: Αυτόματη Κατηγοριοποίηση των Μηνυμάτων Email σε Φακέλους
Year of presentation: 2010
Presentation date: 14-06-2010
Επιβλέπων καθηγητής: Σταματάτος Ευστάθιος
Download file:
 
Αθανάσιος Κουτσόπουλος - Σωτήριος Φοίβος Σταμόπουλος
Title: Μελέτη της Φασματικής Απόδοσης κατά τη Μετάδοση MBSFN Δεδομένων σε Δίκτυα LTE
Year of presentation: 2010
Presentation date: 23-09-2010
Επιβλέπων καθηγητής: Σκιάνης Χαράλαμπος
 
Γιώργος Χατζηπαναγιώτης
Title: Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικών φακέλων με χρήση έξυπνων καρτών
Year of presentation: 2009
Επιβλέπων καθηγητής: Κοκολάκης Σπύρος
Download file:
 
Δράλιος Θεοφάνης
Title: Ηλεκτρονική Υλοποίηση Διαχείρισης Πωλήσεων, Προμηθειών και Διακινήσεων με Χρήση του Περιβάλλοντος Microsoft Dynamics Navision
Year of presentation: 2009
Επιβλέπων καθηγητής: Λουκής Ευριπίδης
Download file:
 
Κατσιφάρας Παναγιώτης
Title: Ηλεκτρονική Υλοποίηση Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Παραγωγής με Χρήση του Περιβάλλοντος Microsoft Dynamics NAV 5.0
Year of presentation: 2009
Επιβλέπων καθηγητής: Λουκής Ευριπίδης
Download file:
 
Κωνσταντία Μπαρμπάτσαλου
Title: Διαδραστική ηλεκτρονική μάθηση
Year of presentation: 2009
Επιβλέπων καθηγητής: Κοκολάκης Σπύρος
Download file:
 
Μπεσαράτ Τζέριες
Title: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
Year of presentation: 2009
Επιβλέπων καθηγητής: Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ
 
Πανουργιάς Αναστάσιος
Title: Συμπίεση δεδομένων ελέγχου ψηφιακών κυκλωμάτων άγνωστης δομής με χρήση γραμμικών αποσυμπιεστών με δυναμική ανατροφοδότηση
Year of presentation: 2009
Presentation date: 15-09-2009
Επιβλέπων καθηγητής: Καλλίγερος Εμμανουήλ
Download file:
 
Αλέξανδρος Μαμουζέλος
Title: Πρότυπο ΙΕΕΕ 802.16m : Αρχιτεκτονική Δικτύου, Μοντελοποίηση Διαύλου, Θέματα Δρομολόγησης και Εφαρμογές
Year of presentation: 2009
Presentation date: 22-09-2009
Επιβλέπων καθηγητής: Βουγιούκας Δημοσθένης
Download file:
 
Δημήτριος Μπέστας
Title: Δομικά Στοιχεία για την βελτιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης στο Διαδίκτυο
Year of presentation: 2009
Presentation date: 29-06-2009
Επιβλέπων καθηγητής: Σκιάνης Χαράλαμπος
 
Βασίλης Κεχαγιάς, Ευάγγελος Μπάκας
Title: Πρότυπη Υλοποίηση και Αξιολόγηση Παραμέτρων Αρχιτεκτονικής Εξισορρόπησης Φόρτου σε Περιβάλλοντα SIP
Year of presentation: 2008
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
Download file:
 
Μουσέλλης Αναστάσιος
Title: Ασφάλεια και προστασία της ιδιωτικότητας στον εργασιακό χώρο: μπορούν να συνδυαστούν;
Year of presentation: 2008
Επιβλέπων καθηγητής: Καρύδα Μαρία
 
Παντελίδης Πρόδρομος
Title: Διάγνωση Βλαβών Μηχανολογικού Εξοπλισμού Μεγάλης Κλίμακας με Χρήση Μεθόδων Εξόρυξης Δεδομένων
Year of presentation: 2008
Επιβλέπων καθηγητής: Μαραγκουδάκης Εμμανουήλ
 
Πέτρος Πίσσας
Title: Αξιολόγηση της Απόδοσης και των Μηχανισμών Ασφάλειας του Πρωτοκόλλου DUNDi
Year of presentation: 2008
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
Download file:
 
Εμμανουήλ Πατερομιχελάκης
Title: Μελέτη TCP Δικτύων με Χρήση Θεωρίας Ουρών
Year of presentation: 2008
Presentation date: 01-09-2008
Επιβλέπων καθηγητής: Σκιάνης Χαράλαμπος
 
Μαρία Θεοδοσοπούλου
Title: Μελέτη Δικτύων Εκπομπής
Year of presentation: 2008
Presentation date: 01-09-2008
Επιβλέπων καθηγητής: Σκιάνης Χαράλαμπος
 
Βασίλειος Γεράκης - Ανδρέας Μπίτος
Title: Δίκτυα Επόμενης Γενιάς και Πειραματικές Πλατφόρμες για τη μελέτη τους
Year of presentation: 2008
Presentation date: 02-10-2008
Επιβλέπων καθηγητής: Σκιάνης Χαράλαμπος
 
Παναγιώτης Ντουρντουρέκας
Title: Δεντρικά Ευρετήρια που Υποκρύπτουν την Ιστορία Τροπο¬ποίησης τους: το Επιλήσμον Β+-δέντρο και το Επιλήσμον R-δέντρο
Year of presentation: 2008
Presentation date: 10-06-2008
Επιβλέπων καθηγητής: Τζουραμάνης Θεόδωρος
Download file:
 
Αθηνά Παφλιά
Title: Κινητή μάθηση: Παρόν, Τάσεις και Ζητήματα Ασφάλειας
Year of presentation: 2007
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
Download file:
 
Γαμπιεράκης Γεώργιος
Title: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Year of presentation: 2007
Επιβλέπων καθηγητής: Καρύδα Μαρία
Download file:
 
Γούδας Θεοδόσιος
Title: Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Διάγνωσης Βαλβιδοπαθειών με χρήση καρδιακών ήχων
Year of presentation: 2007
Επιβλέπων καθηγητής: Λουκής Ευριπίδης
Download file:
 
Ευάγγελος Κάπρος & Κωνσταντίνος Ράπτης
Title: Έλεγχος Μουσικών Παραμέτρων μέσω Video
Year of presentation: 2007
Επιβλέπων καθηγητής: Σταματάτος Ευστάθιος
Download file:
 
Κωνσταντίνος Παπαδάκης
Title: Υλοποίηση και Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας Επιθέσεων Τύπου Παρεμπόδισης Επικοινωνιών ή Παρεμβολών (Jamming) σε Δίκτυα 802.11
Year of presentation: 2007
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
Download file:
 
Μπίστης Νικόλαος
Title: Αξιολόγηση Υπηρεσίας Ψηφιακού Περιεχομένου και Ηλεκτρονικής Μάθησης μέσω Δημιουργίας Μοντέλων Παραγωγής και Ροής Αξίας
Year of presentation: 2007
Επιβλέπων καθηγητής: Λουκής Ευριπίδης
Download file:
 
Παναγιώτης Καλφούντζος, Στυλιανός Ντούβος
Title: Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM (Pandora m–University System)
Year of presentation: 2007
Επιβλέπων καθηγητής: Καμπουράκης Γεώργιος
Download file:
 
Πρόδρομος Μακρής
Title: Μελέτη Ετερογενών Δικτύων Τέταρτης Γενιάς
Year of presentation: 2007
Presentation date: 05-10-2007
Επιβλέπων καθηγητής: Σκιάνης Χαράλαμπος
 
Αμαλία Αγάθου
Title: Διαχείριση και Οπτικοποίηση Χωροχρονικής Πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό
Year of presentation: 2007
Presentation date: 12-09-2007
Επιβλέπων καθηγητής: Τζουραμάνης Θεόδωρος
Download file:
 
Ανέστης Παυλίδης
Title: Διαχείριση και Οπτικοποίηση Χωροχρονικής Πληροφορίας στον Παγκόσμιο Ιστό
Year of presentation: 2007
Presentation date: 12-09-2007
Επιβλέπων καθηγητής: Τζουραμάνης Θεόδωρος
Download file:
 
Μαργαρώνη Ιωάννη - Χρήστου Μηνά
Title: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ
Year of presentation: 2007
Presentation date: 18-06-2007
Επιβλέπων καθηγητής: Καβαλλιεράτου Εργίνα
Download file:
 
Ελένη Κούρλα & Γεώργιος Μπουμπάρης
Title: Ανάπτυξη ενός Εκπαιδεύσιμου Ανιχνευτή Ορίων Φράσεων για τα Νέα Ελληνικά
Year of presentation: 2007
Presentation date: 25-06-2007
Επιβλέπων καθηγητής: Σταματάτος Ευστάθιος
Download file:
 
Ιωάννης Τσώκος
Title: Μελέτη Δικτύων Ουρών με Εκθετικά Κατανεμημένες Περιόδους Διακοπών
Year of presentation: 2007
Presentation date: 29-10-2007
Επιβλέπων καθηγητής: Σκιάνης Χαράλαμπος
 
Ιωάννης Αργυρόπουλος
Title: Υπηρεσίες Παγκοσμίου Ιστού σε Περιβάλλον Ασύρματων Επικοινωνιών
Year of presentation: 2006
Presentation date: 14-11-2006
Επιβλέπων καθηγητής: Τζουραμάνης Θεόδωρος
Download file:
 
Κωνσταντίνος Βενιζέλος
Title: Υπηρεσίες Παγκοσμίου Ιστού σε Περιβάλλον Ασύρματων Επικοινωνιών
Year of presentation: 2006
Presentation date: 14-11-2006
Επιβλέπων καθηγητής: Τζουραμάνης Θεόδωρος
Download file:
 
Κωνσταντίνος Ρομποτής
Title: Ένας Νέος Αλγόριθμος Υδατογράφησης Σχεσιακών Δεδομένων
Year of presentation: 2006
Presentation date: 27-09-2006
Επιβλέπων καθηγητής: Τζουραμάνης Θεόδωρος
Download file:
 
Ιωάννης Κανάρης & Κωνσταντίνος Κανάρης
Title: Αλγόριθμοι Μηχανικής Μάθησης για το Φιλτράρισμα των Spam Email
Year of presentation: 2005
Επιβλέπων καθηγητής: Σταματάτος Ευστάθιος
Download file:
 
Μιχαήλ Μαυρομάτης
Title: Ψηφιακή Αναπαράσταση & Επεξεργασία Γεωγραφικών Δεδομένων
Year of presentation: 2005
Presentation date: 07-09-2005
Επιβλέπων καθηγητής: Τζουραμάνης Θεόδωρος
Download file:
 
Σοφία Καρτσούνη
Title: Ψηφιακή Αναπαράσταση & Επεξεργασία Γεωγραφικών Δεδομένων
Year of presentation: 2005
Presentation date: 07-09-2005
Επιβλέπων καθηγητής: Τζουραμάνης Θεόδωρος
Download file:
 
Ελευθέριος Παπαδόπουλος
Title: Επισκόπηση & Υλοποίηση Υπηρεσιών Παγκοσμίου Ιστού
Year of presentation: 2005
Presentation date: 26-10-2005
Επιβλέπων καθηγητής: Τζουραμάνης Θεόδωρος
Download file:
 
Χαραλαμπία Βασιλειάδου
Title: Ψηφιακή Υδατογράφηση ως Μέσο Απόκρυψης Πληροφορίας
Year of presentation: 2005
Presentation date: 26-10-2005
Επιβλέπων καθηγητής: Τζουραμάνης Θεόδωρος
Download file:
 
Δημήτρης Τσούτσιας
Title: Αναγνώριση Υφολογικού Είδους Κειμένου με Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης
Year of presentation: 2005
Presentation date: 29-06-2005
Επιβλέπων καθηγητής: Σταματάτος Ευστάθιος
Download file:
 

Home | Επικοινωνία | Σύνδεσμοι

πανεπιστημιο αιγαιου

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

τμημα μηχανικων πληροφοριακων & επικοινωνιακων συστηματων

© Copyright ICSD :: 2008 - 2018