Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών
& Επικοινωνιακών Συστημάτων

Information & Communication Systems Security
Information Systems
Artificial Intelligence
Computer & Communication Systems
Geometry, Dynamical Systems & Cosmology

 

Εξάμηνο 1o

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΤίτλοςΩ(θ)Ω(ε)ECTS
321-0121Αγγλικά 1311
321-1106Μαθηματικός Λογισμός325
321-1204Δομημένος Προγραμματισμός345
321-1406Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών & Επικοινωνιών33
321-1501Διακριτά Μαθηματικά Ι325
321-2003Λογική Σχεδίαση325
321-2052Φυσική325

Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System


Προαιρετικά Μαθήματα

ΚωδικόςΤίτλοςΩ(θ)Ω(ε)ECTS
321-0823Ξένη Γλώσσα 131

Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΕξάμηνο 2o

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΤίτλοςΩ(θ)Ω(ε)ECTS
321-0131Αγγλικά 2311
321-2105Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Ι325
321-2402Πιθανότητες και Στατιστική325
321-2450Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ325
321-2551Θεωρία Κυκλωμάτων325
321-3154Γραμμική Άλγεβρα325
321-4103Λειτουργικά Συστήματα325

Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System


Προαιρετικά Μαθήματα

ΚωδικόςΤίτλοςΩ(θ)Ω(ε)ECTS
321-0833Ξένη Γλώσσα 231

Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΕξάμηνο 3o

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΤίτλοςΩ(θ)Ω(ε)ECTS
321-0141Αγγλικά 3312
321-3004Δομές Δεδομένων325
321-3354Αρχιτεκτονική Υπολογιστών325
321-3652Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός ΙΙ325
321-3751Στοχαστική Ανάλυση325
321-5502Σήματα και Συστήματα325
321-8105Διαχείριση Έργων Πληροφορικής325

Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System


Προαιρετικά Μαθήματα

ΚωδικόςΤίτλοςΩ(θ)Ω(ε)ECTS
321-0843Ξένη Γλώσσα 331

Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΕξάμηνο 4o

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΤίτλοςΩ(θ)Ω(ε)ECTS
321-2254Διαφορικές Εξισώσεις325
321-3104Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων45
321-3203Βάσεις Δεδομένων Ι325
321-3302Επικοινωνίες Υπολογιστών325
321-4120Προηγμένα Θέματα Γλωσσών Προγραμματισμού325
321-4201Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα425

Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System


Προαιρετικά Μαθήματα

ΚωδικόςΤίτλοςΩ(θ)Ω(ε)ECTS
321-0853Ξένη Γλώσσα 431

Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΕξάμηνο 5o

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΤίτλοςΩ(θ)Ω(ε)ECTS
321-2304Λειτουργία των Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα425
321-3453Τηλεπικοινωνίες325
321-3703Βάσεις Δεδομένων ΙΙ325
321-4002Τεχνολογία Λογισμικού325
321-6451Δίκτυα Υπολογιστών325
321-6702Θεωρία Υπολογισμού35

Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΕξάμηνο 6o

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΤίτλοςΩ(θ)Ω(ε)ECTS
321-3404Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων325
321-3604Τεχνητή Νοημοσύνη325
321-5205Νομικό Πλαίσιο Κοινωνίας της Πληροφορίας34
321-6503Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων45
321-7951Κατανεμημένα Συστήματα325
321-88103Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο325

Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΕξάμηνο 7o

Κύκλος 1: Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και Ιδιωτικότητα

ΚωδικόςΤίτλοςΩ(θ)Ω(ε)ECTS
321-9703Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Τεχνολογίες Προστασίας της Ιδιωτικότητας325
321-5753Προστασία Προσωπικών Δεδομένων35

Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System


Κύκλος 2: Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρηματικότητα

ΚωδικόςΤίτλοςΩ(θ)Ω(ε)ECTS
321-8953Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα35
321-5155Μεθοδολογίες και Εργαλεία Ανάλυσης και Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων45

Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System


Κύκλος 3: Τεχνολογίες Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

ΚωδικόςΤίτλοςΩ(θ)Ω(ε)ECTS
321-10302Ψηφιακές Επικοινωνίες325
321-7051Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων325

Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System


Κύκλος 4: Επικονωνιακά Συστήματα και δίκτυα

ΚωδικόςΤίτλοςΩ(θ)Ω(ε)ECTS
321-8354Διαχείριση Δικτύων35
321-6256Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου35

Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System


Κύκλος 5: Διαχείριση Πληροφορίας και Ευφυή Συστήματα

ΚωδικόςΤίτλοςΩ(θ)Ω(ε)ECTS
321-7754Ρομποτικός Έλεγχος325
321-3553Υπολογιστική Λογική & Λογικός Προγραμματισμός325

Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System


Κύκλος 6: Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών

ΚωδικόςΤίτλοςΩ(θ)Ω(ε)ECTS
321-9454Εφαρμοσμένα Θέματα Δομών και Βάσεων Δεδομένων325
321-99002Αριθμητική Ανάλυση35

Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System


Προαιρετικά Μαθήματα

ΚωδικόςΤίτλοςΩ(θ)Ω(ε)ECTS
321-0161Αγγλικά (Προετοιμασία για TOEFL)35

Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΕξάμηνο 8o

Κύκλος 1: Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και Ιδιωτικότητα

ΚωδικόςΤίτλοςΩ(θ)Ω(ε)ECTS
321-10753Ασφάλεια Κινητών και Ασύρματων Δικτύων Επικοινωνιών35
321-8053Κρυπτογραφία35

Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System


Κύκλος 2: Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρηματικότητα

ΚωδικόςΤίτλοςΩ(θ)Ω(ε)ECTS
321-7653Θεωρία Συστημάτων35
321-8504Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων - Επιχειρηματική Αναλυτική325
321-11101Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης35
321-5607 Επικοινωνία Ανθρώπου – Υπολογιστή με Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό325

Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System


Κύκλος 3: Τεχνολογίες Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

ΚωδικόςΤίτλοςΩ(θ)Ω(ε)ECTS
321-7803Ασύρματες Επικοινωνίες325
321-8752Εισαγωγή σε VLSI325
321-9353Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας325
321-7903Ηλεκτρονική325

Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System


Κύκλος 4: Επικονωνιακά Συστήματα και δίκτυα

ΚωδικόςΤίτλοςΩ(θ)Ω(ε)ECTS
321-11001Τεχνολογίες Δικτύων και Νέφους325
321-7256Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών325
321-7002Εκτίμηση Επίδοσης και Προσομοίωση Συστημάτων325

Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System


Κύκλος 5: Διαχείριση Πληροφορίας και Ευφυή Συστήματα

ΚωδικόςΤίτλοςΩ(θ)Ω(ε)ECTS
321-10202Ανάκτηση Πληροφορίας35
321-9253Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα325

Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System


Κύκλος 6: Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών

ΚωδικόςΤίτλοςΩ(θ)Ω(ε)ECTS
321-9855Μαθηματική Μοντελοποίηση325
321-8602Θεωρία Πληροφορίας35
321-8001Θεωρία Παιγνίων35

Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System


Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

ΚωδικόςΤίτλοςΩ(θ)Ω(ε)ECTS
321-2630Προσομοίωση Επικοινωνιακών Συστημάτων με χρήση MATLAB325
321-7602Πρακτική Άσκηση5

Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System


Προαιρετικά Μαθήματα

ΚωδικόςΤίτλοςΩ(θ)Ω(ε)ECTS
321-0151Αγγλικά (Προετοιμασία για TOEFL)30

Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΕξάμηνο 9o

Κύκλος 1: Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και Ιδιωτικότητα

ΚωδικόςΤίτλοςΩ(θ)Ω(ε)ECTS
321-99101Κανονιστικές και Κοινωνικές Διαστάσεις της ΚτΠ35

Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System


Κύκλος 2: Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρηματικότητα

ΚωδικόςΤίτλοςΩ(θ)Ω(ε)ECTS
321-5403Στρατηγική και Επενδύσεις Πληροφοριακών Συστημάτων35

Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System


Κύκλος 3: Τεχνολογίες Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

ΚωδικόςΤίτλοςΩ(θ)Ω(ε)ECTS
321-10652Δορυφορικές Επικοινωνίες325
321-6555Πολυμέσα325

Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System


Κύκλος 4: Επικονωνιακά Συστήματα και δίκτυα

ΚωδικόςΤίτλοςΩ(θ)Ω(ε)ECTS
321-9120Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογών Κινητού Υπολογισμού325
321-9404Δίκτυα Ευρείας Ζώνης35

Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System


Κύκλος 5: Διαχείριση Πληροφορίας και Ευφυή Συστήματα

ΚωδικόςΤίτλοςΩ(θ)Ω(ε)ECTS
321-7406Μηχανική Γνώσης και Συστήματα Γνώσης35
321-6606Υπολογιστική Όραση325

Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System


Κύκλος 6: Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών

ΚωδικόςΤίτλοςΩ(θ)Ω(ε)ECTS
321-9003Προηγμένες Δομές Δεδομένων35
321-10001Αλγόριθμοι και Συνδυαστική Βελτιστοποίηση35

Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System


Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

ΚωδικόςΤίτλοςΩ(θ)Ω(ε)ECTS
321-2600Θεωρία Κινδύνων35

Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΕξάμηνο 10o

Υποχρεωτικά Μαθήματα

ΚωδικόςΤίτλοςΩ(θ)Ω(ε)ECTS
321-7102Διπλωματική Εργασία30

Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemHome | Επικοινωνία | Σύνδεσμοι

πανεπιστημιο αιγαιου

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

τμημα μηχανικων πληροφοριακων & επικοινωνιακων συστηματων

© Copyright ICSD :: 2008 - 2018