Ερευνητικά Ενδιαφέροντα και Δραστηριότητες:

 1. Θεματικές Περιοχές
  Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα, Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα με Προστασία της Ιδιωτικότητας, Μηχανική Μάθηση, Μοντελοποίηση Χρήστη, Σημασιολογικός Ιστός, Βάσεις Δεδομένων, Δίκτυα Bayes
 2. Κριτής σε διεθνή περιοδικά
  Evolving Systems, Multimedia Systems, International Journal of Artificial Intelligence Tools, International Journal of Interactive Multimedia, Data and Knowledge Engineering, Knowledge-based systems, Transactions on Knowledge and Data Engineering
 3. Διοργάνωση Συνεδρίων
  ¤Pervasive and Assistive Technologies (PETRA, 2010, 2011, 2012)
  ¤International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI 2010)
  ¤Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI 2010, 2012)
  ¤WWW/Internet, 2009, Rome, IADIS
  ¤Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2009)
  ¤Hellenic Conference on Artificial Intelligence, SETN 2008
 4. Μετα-διδακτορική Έρευνα
  «Πυθαγόρας ΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα Πανεπιστήμια». Ερευνητικό θέμα: «ΕΞΑΙΡΕΣΙΣ (ΕΞΑγωγή ΙεΡαρχιών Εννοιών από Σώματα κειμένων ΙΣτοσελίδων)»
 5. Πιστοποιήσεις
  Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής (από το Εθνικό κέντρο πιστοποίησης Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) στο θεωρητικό και πρακτικό μέρος της επιστήμης της πληροφορικής καθώς επίσης και στις βασικές δεξιότητες στη χρήση πληροφορικής, με αριθμό μητρώου 712185.
 6. Επιστημονικός Συντονιστής
  Θερινό Σχολείο στα Αγγλικά με τίτλο: MAENDI 2012 (Modeling and Analysis of Environmental Data using ICT). Πληροφορίες..
 7. Εξειδικεύσεις
  Μέλος της ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων. Από το έτος 2001, μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Τεχνητής Νοημοσύνης. Υποστηρικτής και εθελοντής επιστημονικός συνεργάτης στο ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ.