Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Μηχ/κών Πληρ/κών & Επικ/κών Συστ/των

University of the Aegean
Dept. of Information and Communication Systems Eng.


Ελληνική Εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης


Hellenic Society of Artificial Intelligence

Home
3ο Πανελλήνιο Συνδριο Τεχνητής Νοημοσύνης
3rd Hellenic Conference in Artificial Intelligence

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης

2nd Hellenic Conference on Artificial Intelligence

Please wait....
We are auto detecting your screen resolution

If it takes too long please choose a screen resolution
800*600
1024*768

Copyright 2003-2004 ΣΕΤΝ-04
Τελευταία ενημέρωση: 28/11/2003
Για σχόλια και παρατηρήσεις:
setn04@aegean.gr

Copyright 2003-2004 SETN-04
Last update: 28/11/2003
For comments:
setn04@aegean.gr