Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Μηχ/κών Πληρ/κών & Επικ/κών Συστ/των

University of the Aegean
Dept. of Information and Communication Systems Eng.


Ελληνική Εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης


Hellenic Society of Artificial Intelligence

 

Home
Up
News
Program
Committees
Registration
Paper Submission
Events
Samos
Sponsors


3rd Hellenic Conference on Artificial Intelligence

Hellenic Society of Artificial Intelligence
Department of Information and Communication Systems Engineering

5-8 May 2004
"Doryssa Bay" Hotel, Pythagorion, Samos


Sponsors


 


Marac Electronics

 

MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS

 


Microsoft Hellas

 


Bank of Greece
 


Ziti publications

 

 

Union of Local Authorities Prefecture of Samos (GREECE)

 
 


Hellenic Petroleum

 


Oracle Hellas
 

 

 

 

By Ship Travel Agency

 

Union of Vinicultural Cooperatives of Samos

Copyright © 2003-2004 ΣΕΤΝ-04
Τελευταία ενημέρωση: 20/04/2004
Για σχόλια και παρατηρήσεις:
setn04@aegean.gr

Copyright © 2003-2004 SETN-04
Last update: 20/04/2004
For comments:
setn04@aegean.gr