Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Μηχ/κών Πληρ/κών & Επικ/κών Συστ/των

University of the Aegean
Dept. of Information and Communication Systems Eng.


Ελληνική Εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης


Hellenic Society of Artificial Intelligence

 

Home
Up
Ανακοινώσεις
Πρόγραμμα
Επιτροπές
Εγγραφή
Υποβολή Εργασιών
Εκδηλώσεις
Σαμος
Χορηγοί


3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης

Ελληνική Εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης
Τμήμα Μηχ/κών Πληρ/κών & Επικ/κών Συστημάτων

5-8 Μαΐου 2004
Ξενοδοχείο "DORYSSA BAY", Πυθαγόρειο, Σάμος


Ανακοινώσεις

Πρακτικά Συνεδρίου (29-Απρ-2004)

Τα πρακτικά του συνεδρίου αποτελούνται από δύο τόμους. Ο πρώτος τόμος είναι έκδοση της Springer-Verlag στη σειρά Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI) -- volume number 3025.

http://www.springeronline.com/3-540-21937-4

Ο δεύτερος τόμος έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Ζήτη (ISBN 960-431-910-8), και περιέχει 38 εργασίες οι οποίες θα υποστηριχτούν στο συνέδριο ως σύντομες 10-λεπτες παρουσιάσεις.

Πρόγραμμα Συνεδρίου [PDF]

Το πρόγραμμα του ΣΕΤΝ 04 περιέχει, εκτός των δύο προσκεκλημένων ομιλιών, 20 συνεδρίες εκ των οποίων οι 13 είναι συνεδρίες παρουσιάσεων διάρκειας 25' για κάθε εργασία που επιλέχθηκε ως εργασία πλήρους παρουσίασης, και οι 7 (στο πρόγραμμα φαίνονται με μώβ χρώμα) είναι συνεδρίες σύντομων παρουσιάσεων 10' για κάθε εργασία που επιλέχθηκε ως εργασία αναρτημένης παρουσίασης.
Αυτή τη χρονιά δίνεται η δυνατότητα και για τις εργασίες που επιλέχθηκαν για αναρτημένη παρουσίαση να έχουν ολιγόλεπτη παρουσίαση στο συνέδριο. Συνεπώς δεν θα υπάρχουν αναρτημένες εργασίες.

Παράταση υποβολής εργασίων (26-Σεπτ-03)

Η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου ανακοινώνει την παράταση για πέντε ημέρες της προθεσμίας υποβολής περίληψης και την παράταση για είκοσι ημέρες της διορίας για την υποβολή της πλήρους εργασίας.

Οι νέες ημερομηνίες υποβολής έχουν ως εξής:

Υποβολή περίληψης:                                            6-Οκτωβρίου-2003
Υποβολή πλήρους εργασίας:                                27-Οκτωβρίου-2003
Κοινοποίηση αποτελέσματος αξιολόγησης εργασίας:  8-Δεκεμβρίου-2003
Υποβολή τελικής έκδοσης εργασίας:                      22-Δεκεμβρίου-2003

Πρόσκληση υποβολής εργασιών [DOC] [PDF]

 

Copyright © 2003-2004 ΣΕΤΝ-04
Τελευταία ενημέρωση: 20/04/2004
Για σχόλια και παρατηρήσεις:
setn04@aegean.gr

Copyright © 2003-2004 SETN-04
Last update: 20/04/2004
For comments:
setn04@aegean.gr