Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Μηχ/κών Πληρ/κών & Επικ/κών Συστ/των

University of the Aegean
Dept. of Information and Communication Systems Eng.


Ελληνική Εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης


Hellenic Society of Artificial Intelligence

Home
Up
Ανακοινώσεις
Πρόγραμμα
Επιτροπές
Εγγραφή
Υποβολή Εργασιών
Εκδηλώσεις
Σαμος
Χορηγοί


3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης

Ελληνική Εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης
Τμήμα Μηχ/κών Πληρ/κών & Επικ/κών Συστημάτων

5-8 Μαΐου 2004
Ξενοδοχείο "DORYSSA BAY", Πυθαγόρειο, Σάμος


Εγγραφή

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το συνέδριο  πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν με φαξ (2273082009) στη γραμματεία του συνεδρίου τη φόρμα εγγραφής [RTF][ZIP].

Τα τέλη εγγραφής εξαρτώνται από την ιδιότητα του ενδιαφερομένου προσώπου, καθώς και από την ημερομηνία που θα ολοκληρωθεί η εγγραφή, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

  Κατηγορίες  Εγγραφή από την
1η Ιανουαρίου 2004
και πριν τις
20 Ιανουαρίου, 2004*
Εγγραφή από τις
20 Ιανουαρίου, 2004
και πριν τις
20 Μαρτίου 2004
Εγγραφή στον
τόπο του συνεδρίου
Α Μη-μέλη ΕΕΤΝ 200 € 230 € 300 €
Β Μέλη ΕΕΤΝ 180 € 210 € 300 €
Γ Φοιτητές** 130 € 130 € 200 €
Δ Προπτυχιακοί φοιτητές*** 20 € 20 € 20 €

* Για κάθε εργασία που έγινε δεκτή για παρουσίαση στο συνέδριο, πρέπει ένας τουλάχιστον από τους συγγραφείς να εγγραφεί μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2004.
** Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται φοιτητές (κυρίως μεταπτυχιακοί) που θέλουν να παρακολουθήσουν το συνέδριο. Οι φοιτητές πρέπει να αποστείλουν αποδεικτικό της φοιτητικής τους ιδιότητας.
*** Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται προπτυχιακοί φοιτητές που θέλουν να παρακολουθήσουν το συνέδριο.

Στα τέλη εγγραφής των κατηγοριών Α και Β περιλαμβάνονται:

  • Η παρακολούθηση του συνεδρίου.
  • Οι δύο τόμοι των πρακτικών του συνεδρίου.
  • Τα γεύματα κατά τις ημέρες του συνεδρίου.
  • Το επίσημο δείπνο.

Στα τέλη εγγραφής της κατηγορίας Γ περιλαμβάνονται τα παραπάνω, εκτός από το επίσημο δείπνο του συνεδρίου. Ωστόσο οι φοιτητές θα μπορούν να προμηθευτούν κουπόνια συμμετοχής με αντίτιμο 35 €, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.

Τέλος, στα τέλη εγγραφής της κατηγορίας Δ περιλαμβάνεται μόνο η παρακολούθηση του συνεδρίου και θα δοθεί σχετική βεβαίωση συμμετοχή.

Επιπλέον, κουπόνια για τα γεύματα και το επίσημο δείπνο θα διατίθενται και στον τόπο του συνεδρίου.

Διαμονή

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου εξασφάλισε για τους συνέδρους ειδικές τιμές για τα δωμάτια του ξενοδοχείου "Doryssa Bay" κατά τις ημέρες του συνεδρίου, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
 

Δωμάτιο Κόστος
Μονόκλινο 70 €/ημέρα
Δίκλινο 48 €/ημέρα/άτομο

Στις τιμές περιλαμβάνεται το πρωινό καθώς και οι φόροι.

Η Οργανωτική Επιτροπή συνιστά την έγκαιρη κράτηση δωματίων για αποφυγή ενδεχόμενων προβλημάτων πληρότητας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο κράτησης δωματίου [DOC][ZIP] και να το αποστείλουν με φαξ (+30 22730 82009) στη γραμματεία του συνεδρίου. 

Copyright © 2003-2004 ΣΕΤΝ-04
Τελευταία ενημέρωση: 30/03/2004
Για σχόλια και παρατηρήσεις:
setn04@aegean.gr

Copyright © 2003-2004 SETN-04
Last update: 30/03/2004
For comments:
setn04@aegean.gr