Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Μηχ/κών Πληρ/κών & Επικ/κών Συστ/των

University of the Aegean
Dept. of Information and Communication Systems Eng.


Ελληνική Εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης


Hellenic Society of Artificial Intelligence

 

Home
Up
Ανακοινώσεις
Πρόγραμμα
Επιτροπές
Εγγραφή
Υποβολή Εργασιών
Εκδηλώσεις
Σαμος
Χορηγοί


3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης

Ελληνική Εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης
Τμήμα Μηχ/κών Πληρ/κών & Επικ/κών Συστημάτων

5-8 Μαΐου 2004
Ξενοδοχείο "DORYSSA BAY", Πυθαγόρειο, Σάμος


Χορηγοί


 

 


Marac Electronics

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 


Microsoft Hellas

 


Τράπεζα της Ελλάδος

 

 


Εκδόσεις Ζήτη

 

Τοπική Ένωση Δήμων και
Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) Σάμου

 

 

 


Ελληνικά Πετρέλαια

 


Oracle Hellas

 

By Ship Travel Agency

 


Ένωση Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου

 

 


Copyright © 2003-2004 ΣΕΤΝ-04
Τελευταία ενημέρωση: 20/04/2004
Για σχόλια και παρατηρήσεις:
setn04@aegean.gr

Copyright © 2003-2004 SETN-04
Last update: 20/04/2004
For comments:
setn04@aegean.gr