Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Μηχ/κών Πληρ/κών & Επικ/κών Συστ/των

University of the Aegean
Dept. of Information and Communication Systems Eng.


Ελληνική Εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης


Hellenic Society of Artificial Intelligence

Home
Up
Ανακοινώσεις
Πρόγραμμα
Επιτροπές
Εγγραφή
Υποβολή Εργασιών
Εκδηλώσεις
Σαμος
Χορηγοί


3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνητής Νοημοσύνης

Ελληνική Εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης
Τμήμα Μηχ/κών Πληρ/κών & Επικ/κών Συστημάτων

5-8 Μαΐου 2004
Ξενοδοχείο "DORYSSA BAY", Πυθαγόρειο, Σάμος


Υποβολή εργασιών

Πρόσκληση υποβολής εργασιών [DOC] [PDF]

Οι εργασίες πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά σε μορφή Postscript, PDF, ή RTF στη διεύθυνση setn04submit@aegean.gr.

Υποβολή περίληψης

Κατά την υποβολή της περίληψης οι συγγραφείς θα πρέπει να αποστείλουν τον τίτλο της εργασίας, τους συγγραφείς, τις διευθύνσεις τους, την περίληψη της εργασίας και τουλάχιστον 3 λέξεις-κλειδιά από αυτά που προτείνονται από το συνέδριο. Μετά την υποβολή της περίληψης θα αποσταλεί στους συγγραφείς ο κωδικός της εργασίας.

Υποβολή πλήρους εργασίας

Στην πλήρη εργασία θα πρέπει να αναφέρεται ο τίτλος και ο κωδικός της εργασίας. Οι εργασίες πρέπει να είναι γραμμένες στην Αγγλική γλώσσα, και να μην υπερβαίνουν τις 10 σελίδες.

Τα πρακτικά του συνεδρίου θα εκδοθούν από τον εκδοτικό οίκο Springer-Verlag στη σειρά Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI). Οι συγγραφείς οφείλουν να ακολουθήσουν τις οδηγίες για συγγραφείς που βρίσκονται στην διεύθυνση http://www.springeronline.com/sgw/cda/frontpage/0,10735,5-164-2-72376-0,00.html

Οι εργασίες θα αξιολογηθούν με το σύστημα της τυφλής αξιολόγησης.

Για κάθε εργασία που γίνεται αποδεκτή, τουλάχιστον ένας από τους συγγραφείς θα πρέπει να εγγραφεί εγκαίρως στο συνέδριο (early registration).

Υποβολή τελικής (camera-ready) εργασίας

Για κάθε εργασία που έχει γίνει δεκτή για προφορική παρουσίαση οι συγγραφείς θα πρέπει

 1. να ετοιμάσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση setn04submit@aegean.gr την τελική έκδοση της εργασίας. Στην υποβολή θα πρέπει να περιλαμβάνεται:
  1. η pdf έκδοση της εργασίας
  2. τα πηγαία αρχεία (rtf ή tex + figures, σύμφωνα με τις οδηγίες της Springer-Verlag)
  3. ένα σημείωμα που να δείχνει τον τρόπο με τον οποίο οι συγγραφείς συμμορφώθηκαν με τις παρατηρήσεις των κριτών
 2. να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την copyright form της Springer-Verlag. Δίχως αυτή δεν είναι δυνατή η δημοσίευση του άρθρου από την Springer-Verlag.
 3. (ένας από τους συγγραφείς) να κάνει early registration συμπληρώνοντας την φόρμα εγγραφής (από 1η μέχρι 20 Ιαν. 2004)
 4. να αποστείλουν με φαξ στο 2273082009 και ταχυδρομικά στη διεύθυνση

  Γραμματεία ΣΕΤΝ04
  Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
  83200, Καρλόβασι
  Σάμος

  την copyright form και την φόρμα εγγραφής στο συνέδριο

Για κάθε εργασία που έχει γίνει δεκτή για παρουσίαση σε poster session θα πρέπει

 1. να ετοιμάσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση setn04submit@aegean.gr την τελική έκδοση της εργασίας. Στην υποβολή θα πρέπει να περιλαμβάνεται:
  1. η pdf έκδοση της εργασίας
  2. τα πηγαία αρχεία (rtf ή tex + figures, σύμφωνα με τις οδηγίες της Springer-Verlag)
  3. ένα σημείωμα που να δείχνει τον τρόπο με τον οποίο οι συγγραφείς συμμορφώθηκαν με τις παρατηρήσεις των κριτών
 2. (ένας από τους συγγραφείς) να κάνει early registration συμπληρώνοντας την φόρμα εγγραφής (από 1η μέχρι 20 Ιαν. 2004)
 3. να αποστείλουν με φαξ στο 2273082009 και ταχυδρομικά στη διεύθυνση

  Γραμματεία ΣΕΤΝ04
  Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
  83200, Καρλόβασι
  Σάμος

  την φόρμα εγγραφής στο συνέδριο

Σημαντικές ημερομηνίες

Υποβολή περίληψης: 6-Οκτωβρίου-2003
Υποβολή πλήρους εργασίας: 27-Οκτωβρίου-2003
Κοινοποίηση αποτελέσματος αξιολόγησης εργασίας: 8-Δεκεμβρίου-2003
Υποβολή τελικής έκδοσης εργασίας: 22-Δεκεμβρίου-2003

Προτεινόμενα θέματα

Προτεινόμενα ενδεικτικά θέματα για το συνέδριο είναι τα παρακάτω:

abduction
adaptive systems
AI architectures
AI and data integration
AI and creativity
AI and security
AI and the internet
AI logics
applications
art and music
artificial life
automated modeling
automated reasoning
autonomous agents
belief revision and update
business intelligence
case-based reasoning
causality
cognitive modeling
cognitive robotics
common-sense reasoning
computational complexity
computer-aided education
conceptual graphs
configuration
constraint programming
constraint satisfaction
corporate knowledge
customer relationship management
data mining
decision theory
decision trees
description logics
design and configuration
dialog processing
diagnosis
discourse modeling
distributed AI
enabling technologies
expert systems
game playing
genetic algorithms
geometric reasoning
heuristics
human computer interaction
inductive logic programming
information agents
information extraction
information retrieval
intelligent databases
intelligent email processing
intelligent query processing
knowledge acquisition
knowledge discovery
knowledge engineering
knowledge representation
lifelike characters
logic programming
machine learning
machine translation
market-oriented programming
mathematical foundations
model-based reasoning
multiagent systems
multimedia
natural language
negotiation
neural networks
non-classical computation models
nonmonotonic reasoning
ontologies
perception
personalization
philosophical foundations
planning
prediction
probabilistic reasoning
problem solving
qualitative reasoning
reactive control
real-time systems
reasoning about actions and change
reinforcement learning
resource-bounded reasoning
reuse of knowledge
robotics
rule learning
satisfiability
scheduling
scientific discovery
search
semantic web
simulation
software agents
spatial reasoning
spatial and temporal databases
speech processing
temporal reasoning
theorem proving
uncertainty
user interfaces
user modeling
validation and verification
virtual reality
vision
web agents
web intelligence
web mining
web search
 

Copyright © 2003-2004 ΣΕΤΝ-04
Τελευταία ενημέρωση: 30/03/2004
Για σχόλια και παρατηρήσεις:
setn04@aegean.gr

Copyright © 2003-2004 SETN-04
Last update: 30/03/2004
For comments:
setn04@aegean.gr