Εκπαίδευση - Σπουδές

Ο Δρ Ιωάννης Στύλιος εργάζεται ως διδάσκων και συγγραφέας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου e-Learning. Επίσης, είναι Ερευνητής στο Info-Sec-Lab του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι συγγραφέας αρκετών βιβλίων και διδακτικών συγγραμμάτων (Εκδότες: Πανεπιστήμιο Αθηνών & Πανεπιστήμιο Αιγαίου) και έχει δημοσιεύσει αρκετές εργασίες σε διεθνή και ευρωπαϊκά επιστημονικά συνέδρια με κριτές και σε επιστημονικά περιοδικά υψηλού αντίκτυπου. Έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά και χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ερευνητικά έργα στον τομέα της Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.

Σπουδές:

  • Διδακτορικό (Yποτροφία Αριστείας ΕΛΙΔΕΚ) σε Κυβερνοασφάλεια και Επιστήμη των Δεδομένων, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Σπύρου Κοκολάκη, στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (ΜΠΕΣ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα ΜΠΕΣ.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Επιστήμες της Αγωγής (Master of Education) στην Διδακτική των θετικών Επιστημών και των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση από το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 
  • Πτυχίο Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (dit.uoi.gr/alumni).


Ο Ιωάννης έχει λάβει αρκετές διακρίσεις και βραβεία και τα πιο πρόσφατα είναι τα ακόλουθα:

  • 2020: Χρηματοδότηση σχεδίου μεταφοράς τεχνολογίας. Το σχέδιο μεταφοράς τεχνολογίας, από το διδακτορικό του Ιωάννη, διακρίθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και την επιτροπή του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Χρηματοδότηση 12.000€.
  • 2019: Υποτροφία Αριστείας για Έρευνα. Χρηματοδότηση από την πράξη «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση τους νέους ερευνητές-Κύκλος Β» του προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης». Επίσης συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποσό υποτροφίας 15.000€. Συνολική χρηματοδότηση έργου 41.000€. Ο Ιωάννης έγραψε την πρόταση έργου, σε συνεργασία με τον καθηγητή Σπύρο Κοκολάκη, η οποία βασίστηκε στα ευρήματα και τα αποτελέσματα του διδακτορικού του.
  • 2017: Υποτροφία Αριστείας για Διδακτορική Διατριβή. Ο Ιωάννης διακρίθηκε στις υποτροφίες του ΕΛΙΔΕΚ (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας) μεταξύ 2.144 υποψηφίων διδακτόρων (ποσοστό αποδοχής περίπου 20%, χρηματοδότηση 23.500 €).

My LinkedIn: https://goo.gl/owRjmE
My ResearchGate: https://goo.gl/tpgcct

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Research Interests: Data Science, Machine & Deep Learning, Cybersecurity, Biometrics Security, Continuous Authentication, Mobile Security & Privacy, Internet of Things, Blockchain.

Διδασκαλία

University of Aegean, e-Learning https://elearn-aegean.gr 

  • Tutor of five courses and author of five textbooks.

1.       Data Science with R 

2.       Advanced Python with applications in Machine Learning

3.       Blockchain Technology

4.       Programming with Python

5.       Digital Transformation: Services and Technologies

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά (Journals)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Επιστημονικά Συνέδρια (Conferences)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Κεφάλαια σε Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Επιμέλεια Πρακτικών Διεθνών Συνεδρίων


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.