Εκπαίδευση - Σπουδές

  • Διδακτορικό Δίπλωμα, Γνωστικό Αντικείμενο: «Δορυφορικές Επικοινωνίες»Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, στις "Κινητές & Δορυφορικές Τηλεπικοινωνίες", Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Σχολή Μηχανικών & Φυσικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο του Surrey (UK)
  • Δίπλωμα, Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων, κατεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Διδασκαλία

  • Τηλεπικοινωνίες (5ο Εξάμηνο)
  • Ασύρματες Επικοινωνίες (8ο Εξάμηνο)
  • Δορυφορικές Επικοινωνίες (9ο Εξάμηνο)

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά (Journals)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


[1]
N. Moraitis, V. Nikolaidis, D. Vouyioukas, A. G. Kanatas, Building Entry Loss and Capacity Evaluation of a UAV-to-Indoor Dual-Polarized MIMO Channel, Microwaves, Antennas & Propagation, 2020, IET, https://doi.org/10.1049/iet-map.2019.041..., indexed in SCI-E, IF = 2.036

Επιστημονικά Συνέδρια (Conferences)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


[1]
V. Nikolaidis, N. Moraitis, D. Vouyioukas, A. G. Kanatas, Capacity Evaluation of a Satellite-to-Indoor Narrowband Dual Polarized MIMO Channel, EuCAP 2018, 12th European Conference on Antennas and Propagation, Apr, 2018, London, UK, EurAPP, http://doi.org/10.1049/cp.2018.0623

Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Κεφάλαια σε Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Επιμέλεια Πρακτικών Διεθνών Συνεδρίων


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.