Εκπαίδευση - Σπουδές

Η εκπαίδευση και οι σπουδές μου είναι οι ακόλουθες: Πτυχίο Φυσικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δίπλωμα Ραδιοηλεκτρολόγου με ειδίκευση στην Ηλεκτρονική Τεχνολογία Τηλεπικοινωνιών από το Τμήμα Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πτυχίο Αγγλικών: First Certificate in English.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Πομποδέκτες συστημάτων 5G, Διαμόρφωση Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), κυματομορφές Filter Bank Multi-Carrier (FBMC), Universal Filter Multi-Carrier (UFMC), Generalized Frequency Division Multiplex (GFDM), Στοιχειοκεραίες

Διδασκαλία

 Η διδασκαλία μου στο τμήμα, έγκειται στην υποστήριξη εργαστηριακών μαθημάτων ως εργαστηριακός συνεργάτης. Συγκεκριμένα τα εργαστήρια που υποστηρίζω είναι αυτά των Τηλεπικοινωνίων, των Ψηφιακών επικοινωνιών, των Ασύρματων επικοινωνιών και των Δικτύων Κινητών Επικοινωνιών. 

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά (Journals)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Επιστημονικά Συνέδρια (Conferences)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Κεφάλαια σε Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Επιμέλεια Πρακτικών Διεθνών Συνεδρίων


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.