Εκπαίδευση - Σπουδές

 • Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ.
 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ.
 • Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα (ΜΒΑ)» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Ανάπτυξη Μοντέλων Ραδιοδιάδοσης και Ραδιοκάλυψης
 • Τεχνικές Μετρήσεων σε Ραδιοδιαύλους Ασύρματων Συστημάτων Κινητών Επικοινωνιών, στενής και ευρείας ζώνης
 • Χρήση συνεργατικών τεχνικών σε συστήματα αναμεταδοτών (relays)
 • Συστήματα με καταχωρητές και μη ορθογωνική πολλαπλή πρόσβαση
 • Τεχνικές Διαχείρισης Ραδιοπόρων
 • Ενεργειακά αποδοτικοί αλγόριθμοι για Aσύρματα Δίκτυα Αισθητήρων
 • Εντοπισμός εσωτερικού χώρου με UWB τεχνικές
 • Τεχνικές Wireless Power Transfer και Energy Harvesting
 • Τεχνολογίες D2D, M2M και V2V
 • Τεχνολογίες MIMO και Massive-MIMO
 • Επικοινωνίες Free Space Optical
 • Τεχνολογίες διάδοσης στη χιλιοστομετρική ζώνη (mmWave)
 • Smart Metering και επικοινωνίες δικτύων Smart Energy Grid
 • Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών 4ης, 5ης και 6ης Γενιάς
 • Τεχνικές μετάδοσης σε δίκτυα IoT
 • UAV, Μικροδορυφόροι και Δορυφορικά Δίκτυα Νέας Γενιάς
 • Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης για πρόβλεψη απωλειών διάδοσης

Διδασκαλία

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ)

 • "Τηλεπικοινωνίες", Εξάμηνο 5ο
 • "Ασύρματες Επικοινωνίες", Εξάμηνο 8ο
 • "Δορυφορικές Επικοινωνίες", Εξάμηνο 9ο

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

 • "Τεχνολογίες Επικοινωνιών ΔτΠ", Εξάμηνο 2ο

Ώρες Γραφείου 

 • Πέμπτη και Παρασκευή 13:00-15:00

Επιτροπές - Διοικητικό έργο

 • Πρόεδρος του Τμήματος ΜΠΕΣ (ακαδ. έτη 2019-2022)
 • Αναπληρωτής Προέδρου του Τμήματος ΜΠΕΣ (ακαδ. έτος 2018-2019)
 • Διευθυντής του ΠΜΣ «Διαδίκτυο των Πραγμάτων: Ευφυή Περιβάλλοντα σε Δίκτυα Νέας Γενιάς» (ακαδ. έτη 2018-2020)
 • Διευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών (ΕΣΥΕ) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2014-σήμερα)
 • Μέλος της Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών του Παν. Αιγαίου (ακαδ. έτη 2014-2017, 2018-2020) και του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου (ακαδ. έτη 2018-2020)
 • Μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (ακαδ. έτη 2014-2017, 2018-2022)
 • Μέλος της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟμΕΑ) του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (2018-2022)
 • Αναπληρωτής Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας (ακαδ. έτος 2018-2019)
 • Μέλος της Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Παν. Αιγαίου (ακαδ. έτη 2014-2018)
 • Μέλος της Συνέλευσης και της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος ΜΠΕΣ (2011- σήμερα)
 • Μέλος της Επιτροπής Σπουδών του Τμήματος ΜΠΕΣ (ακαδ. έτη 2013-2022)
 • Μέλος της Επιτροπής Οργάνωσης, Λειτουργίας και Αναβάθμισης Εκπαιδευτικών Εργαστηρίων του Τμήματος ΜΠΕΣ (2011-2022)
 • Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΣΕΜΣ) (ακαδ. έτη 2013-2022)
 • Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών του ΠΜΣ «Διαδίκτυο των Πραγμάτων: Ευφυή Περιβάλλοντα σε Δίκτυα Νέας Γενιάς» του Τμήματος ΜΠΕΣ (ακαδ. έτη 2018-σήμερα)
 • Μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Μεταπτυχιακών Φοιτητών του ΠΜΣ «Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» του Τμήματος ΜΠΕΣ (ακαδ. έτη 2011-2018)
 • Συντονιστής της Κατεύθυνσης V «Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα» του ΠΜΣ «Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» (ακαδ. έτη 2014-2017)
 • Τμηματικός Υπεύθυνος του Προγράμματος ΕΣΠΑ HELLENIC ACADEMIC OPENCOURSES (2013-2014)
 • Ιδρυματικός Υπεύθυνος του Παν. Αιγαίου για το ερευνητικό πρόγραμμα Hellas Grid (2011-2020)
 • Αναπληρωτής Ιδρυματικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων του Παν. Αιγαίου (ΥΠΑΤΙΑ) (2015-2017 & 2019-2020)

 

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά (Journals)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


[1]
E. T. Michailidis, M. Volakaki, N. Miridiakis, D. Vouyioukas, Optimization of Secure Computation Efficiency in UAV-Enabled RIS-Assisted MEC-IoT Networks with Aerial and Ground Eavesdroppers, Transactions on Communuications, 2024, IEEE, https://doi.org/10.1109/TCOMM.2024.33728..., indexed in SCI-E, IF = 8.3
[2]
L. Tsipi, M. Karavolos, D. Vouyioukas, P. Bithas, Machine Learning-Based Methods for Enhancement of UAV-NOMA and D2D Cooperative Networks, Sensors, Vol. 23, No. 6, 2023, MDPI, https://doi.org/10.3390/s23063014, indexed in SCI-E, IF = 3.847
[3]
M. Karavolos, D. Kokkinis, N. Moraitis, A. Tsipouras, D. Vouyioukas, Design of a large-scale efficient and low-cost high-frequency spectrum monitoring network: The case of Greece, Antennas and Propagation Magazine, 2023, IEEE, https://doi.org/10.1109/MAP.2023.3330395, indexed in SCI-E, IF = 3.179
[4]
G. Papaioannou, M. Volakaki, S. Kokolakis, D. Vouyioukas, Learning spaces in higher education: A state of the art review, Trends in Higher Education, Vol. 2, No. 3, pp. 526-545, 2023, MDPI, https://doi.org/10.3390/higheredu2030032
[5]
L. Tsipi, D. Vouyioukas, G. Loumos, A. Kargas, D. Varoutas, Digital Repository as a Service (D-RaaS): Enhancing Access and Preservation of Cultural Heritage Artefacts, Heritage, Vol. 6, No. 10, pp. 6881-6900, 2023, MDPI, https://doi.org/10.3390/heritage6100359, indexed in SCI-E, IF = 1.7
[6]
Manolis G. Tampouratzis, G. Adamidis, D. Vouyioukas, T. Yioultsis, D. Stratakis, Isotropic IoT-Based Magnetic Flux Density Meter Implementation for ELF Field Measurements, Applied Sciences, Vol. 23, No. 13, 2023, MDPI, https://doi.org/10.3390/app132312730, indexed in SCI-E, IF = 2.7
[7]
L. Tsipi, M. Karavolos, D. Vouyioukas, An Unsupervised Machine Learning Approach for UAV-Aided Offloading of 5G Cellular Networks, Telecom, Vol. 3, pp. 86-102, 2022, MDPI, https://doi.org/10.3390/telecom3010005
[8]
E. T. Michailidis, D. Vouyioukas, A Review on Software‐Based and Hardware‐Based Authentication Mechanisms for the Internet of Drones, Drones, Vol. 6, No. 41, 2022, MDPI, https://doi.org/10.3390/drones6020041, indexed in SCI-E, IF = 5.532
[9]
N. Moraitis, L. Tsipi, D. Vouyioukas, A. Gkioni, S. Louvros, On the Assessment of Ensemble Models for Propagation Loss Forecasts in Rural Environments, Wireless Communications Letters, 2022, IEEE, https://doi.org/10.1109/LWC.2022.3157520, indexed in SCI-E, IF = 4.348
[10]
E. T. Michailidis, K. Maliatsos, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Skianis, Secure UAV-Aided Mobile Edge Computing for IoT: A Review, Access, 2022, IEEE, https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3199..., IF = 3.476
[11]
M. Karavolos, N. Nomikos, D. Vouyioukas, P. Mathiopoulos, HST-NNC: A Novel Hybrid Satellite-Terrestrial Communication with NOMA and Network Coding Systems, Open Journal of the Communications Society, Vol. 2, pp. 887-898, 2021, IEEE, https://doi.org/10.1109/OJCOMS.2021.3072..., indexed in SCI-E, IF = 7.9
[12]
G. Giannaris, N. D. Kouvakas, F. N. Koumboulis, D. Vouyioukas, Switching wireless control for longitudinal quadrotor maneuvers, Journal of Intelligent & Robotic Systems, Vol. 102, No. 42, 2021, Springer, https://doi.org/10.1007/s10846-021-01405..., indexed in SCI-E, IF = 2.646
[13]
N. Nomikos, T. Charalambous, N. Pappas, D. Vouyioukas, R. Wichman, LoLA4SOR: Leveraging Successive Transmissions for Low-Latency Buffer-Aided Opportunistic Relay Networks, Open Journal of the Communications Society, Vol. 2, pp. 1041-1054, 2021, IEEE, https://doi.org/10.1109/OJCOMS.2021.3077..., indexed in SCI-E, IF = 7.9
[14]
N. Moraitis, L. Tsipi, D. Vouyioukas, A. Gkioni, S. Louvros, Performance Evaluation of Machine Learning Methods for Path Loss Prediction in Rural Environment at 3.7 GHz, Wireless Networks, Vol. 27, pp. 4169–4188, 2021, Springer, https://doi.org/10.1007/s11276-021-02682..., indexed in SCI-E, IF = 2.602
[15]
E. T. Michailidis, P. Bithas, N. Nomikos, D. Vouyioukas, A. G. Kanatas, Mixed FSO/RF Communications in UAV-enabled Multi-User MIMO Networks, Physical Communication, Vol. 49, 2021, Elsevier, (to_appear), https://doi.org/10.1016/j.phycom.2021.10..., indexed in SCI-E, IF = 1.81
[16]
N. Moraitis, D. Vouyioukas, A. Gkioni, S. Louvros, Measurements and Path Loss Models for a TD-LTE Network at 3.7 GHz in Rural Areas, Wireless Networks, Vol. 26, No. 4, pp. 2891-2904, 2020, Springer, https://doi.org/10.1007/s11276-019-02243..., indexed in SCI-E, IF = 2.405
[17]
N. Moraitis, V. Nikolaidis, D. Vouyioukas, A. G. Kanatas, Building Entry Loss and Capacity Evaluation of a UAV-to-Indoor Dual-Polarized MIMO Channel, Microwaves, Antennas & Propagation, 2020, IET, https://doi.org/10.1049/iet-map.2019.041..., indexed in SCI-E, IF = 2.036
[18]
N. Nomikos, E. T. Michailidis, P. Trakadas, D. Vouyioukas, H. Karl, J. Martrat, K. Papadopoulos, T. Zahariadis, S. Voliotis, A Moving 5G RAN Architecture for Massive Connectivity of Mobile Users and IoT Devices, Vehicular Communications, 2020, Elsevier, https://doi.org/10.1016/j.vehcom.2020.10..., indexed in SCI-E, IF = 4.706
[19]
Manolis G. Tampouratzis, D. Vouyioukas, D. Stratakis, T. Yioultsis, Use Ultra-Wideband Discone Rectenna for Broadband RF Energy Harvesting Applications, Technologies, Vol. 8, No. 2, 2020, MDPI, http://doi.org/10.3390/technologies80200..., indexed in SCI-E, IF = 3.6
[20]
N. Nomikos, T. Charalambous, D. Vouyioukas, R. Wichman, G. K. Karagiannidis, Integrating Broadcasting and NOMA in Full-Duplex Buffer-Aided Opportunistic Relay Networks, Transactions on Vehicular Technology, Vol. 69, No. 8, pp. 9157-9162, 2020, IEEE, https://doi.org/10.1109/TVT.2020.2999655, indexed in SCI-E, IF = 5.379
[21]
M. Karavolos, N. Nomikos, D. Vouyioukas, Enhanced Integrated Satellite–Terrestrial NOMA with Cooperative Device-to-Device Communication, Telecom, 2020, MDPI, https://doi.org/10.3390/telecom1020010
[22]
N. Nomikos, T. Charalambous, D. Vouyioukas, G. K. Karagiannidis, When Buffer-Aided Relaying Meets Full-Duplex and NOMA, Wireless Communications, 2020, IEEE, (to_appear), indexed in SCI-E, IF = 11.391
[23]
V. Tatsis, M. Karavolos, D. N. Skoutas, N. Nomikos, D. Vouyioukas, C. Skianis, Energy-Aware Clustering of CoMP-DPS Transmission Points, Computer Communications, Vol. 135, pp. 28-39, 2019, Elsevier, https://doi.org/10.1016/j.comcom.2018.11..., indexed in SCI-E, IF = 2.766
[24]
N. Nomikos, T. Charalambous, D. Vouyioukas, G. K. Karagiannidis, R. Wichman, Hybrid NOMA/OMA with Buffer Aided Relay Selection in Cooperative Networks, Journal of Selected Areas in Signal Processing, Vol. 13, No. 3, pp. 524-537, 2019, IEEE, http://doi.org/10.1109/JSTSP.2019.289405..., indexed in SCI-E, IF = 6.688
[25]
E. T. Michailidis, N. Nomikos, P. Bithas, D. Vouyioukas, A. G. Kanatas, Optimal 3-D Aerial Relay Placement for Multi-User MIMO Communications, Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2019, IEEE, http://doi.org/10.1109/TAES.2019.2902681, indexed in SCI-E, IF = 2.797
[26]
N. Nomikos, E. T. Michailidis, P. Trakadas, D. Vouyioukas, T. Zahariadis, I. Krikidis, Flex-NOMA: Exploiting Buffer-Aided Relay Selection for Massive Connectivity in the 5G Uplink, Access, Vol. 7, No. 1, pp. 88743-88755, 2019, IEEE, https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2926..., indexed in SCI-E, IF = 4.098
[27]
N. Nomikos, P. Bithas, E. T. Michailidis, D. Vouyioukas, A. G. Kanatas, A Survey on Machine-Learning Techniques for UAV-Based Communications, Sensors, 2019, MDPI, https://doi.org/10.3390/s19235170, indexed in SCI-E, IF = 3.275
[28]
N. Nomikos, D. Poulimeneas, T. Charalambous, I. Krikidis, D. Vouyioukas, M. Johansson, Delay- and Diversity-Aware Buffer-Aided Relay Selection Policies in Cooperative Networks, Access, 2018, IEEE, https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2883..., indexed in SCI-E, IF = 4.098
[29]
C. Bouras, N. Kanakis, V. Kokkinos, N. Papachristos, D. Vouyioukas, MCS Selection Exploiting Femtocells Utilization in Multicast Transmissions, International Journal of Communication Systems, Vol. 31, No. 10, 2018, Wiley, https://doi.org/10.1002/dac.3585, indexed in SCI-E, IF = 1.717
[30]
N. Nomikos, T. Charalambous, D. Vouyioukas, G. K. Karagiannidis, Low-Complexity Buffer-Aided Link Selection with Outdated CSI and Feedback Errors, Transactions on Communications, Vol. 66, No. 8, pp. 3694-3706, 2018, IEEE, http://doi.org/10.1109/TCOMM.2018.282114..., indexed in SCI-E, IF = 5.690
[31]
N. Nomikos, T. Charalambous, D. Vouyioukas, R. Wichman, G. K. Karagiannidis, Power Adaptation in Buffer-Aided Full-Duplex Relay Networks with Statistical CSI, Transactions on Vehicular Technology, Vol. 67, No. 8, pp. 7846-7850, 2018, IEEE, http://doi.org/10.1109/TVT.2018.2837683, indexed in SCI-E, IF = 5.339
[32]
F. N. Koumboulis, N. D. Kouvakas, G. Giannaris, D. Vouyioukas, Independent Motion Control of a Tower Crane through Wireless Sensor and Actuator Networks, ISA Transactions, Vol. 60, pp. 312-320, 2016, Elsevier, http://doi.org/10.1016/j.isatra.2015.11...., indexed in SCI-E, IF = 2.815
[33]
N. Nomikos, T. Charalambous, I. Krikidis, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, M. Johansson, C. Skianis, A Survey on Buffer-Aided Relay Selection, Communications Surveys & Tutorials, Vol. 18, No. 2, pp. 1073-1097, 2016, IEEE, http://doi.org/10.1109/COMST.2015.251244..., indexed in SCI-E, IF = 22.973
[34]
N. Nomikos, A. Nieto, P. Makris, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, P. Rizomiliotis, J. Lopez, C. Skianis, Relay selection for secure 5G green communications, Telecommunication Systems, Vol. 59, pp. 169-187, 2015, Springer, http://rdcu.be/nMNV, indexed in SCI-E, IF = 1.707
[35]
T. Charalambous, N. Nomikos, I. Krikidis, D. Vouyioukas, M. Johansson, Modeling Buffer-Aided Relay Selection in Networks with Direct Transmission Capability, Communications Letters, Vol. 19, No. 4, pp. 649-652, 2015, IEEE, http://doi.org/10.1109/LCOMM.2015.240265..., indexed in SCI-E, IF = 3.457
[36]
N. Nomikos, T. Charalambous, I. Krikidis, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, M. Johansson, A Buffer-aided Successive Opportunistic Relay Selection Scheme with Power Adaptation and Inter-Relay Interference Cancellation for Cooperative Diversity Systems, Transactions on Communications, Vol. 63, No. 5, pp. 1623-1634, 2015, IEEE, http://doi.org/10.1109/TCOMM.2015.241623..., indexed in SCI-E, IF = 5.690
[37]
N. Nomikos, P. Makris, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Skianis, Wireless Femto-Relays: A new model for small cell deployments, International Journal of Wireless Networks and Broadband Technologies, Vol. 4, No. 1, pp. 45-61, 2015, IGI Global, http://doi.org/10.4018/ijwnbt.2015010104
[38]
A. Karagiannis, D. Vouyioukas, A Framework for the Estimation and Validation of Energy Consumption in Wireless Sensor Networks, Journal of Sensors, 2015, Hindawi, http://doi.org/10.1155/2015/124987, indexed in SCI-E, IF = 2.057
[39]
E. Bogdani, D. Vouyioukas, N. Nomikos, Localization Error Modeling of Hybrid Fingerprint-Based Techniques for Indoor Ultra- Wideband Systems, Telecommunication Systems, 2015, Springer, https://rdcu.be/4kqQ, indexed in SCI-E, IF = 1.707
[40]
A. Gotsis, D. Komnakos, D. Vouyioukas, P. Constantinou, Radio Resource Allocation Algorithms For Multi-Service OFDMA Networks: The Uniform Power Loading Scenario, Telecommunication Systems, Vol. 56, No. 4, pp. 467-480, 2014, Springer, http://doi.org/10.1007/s11235-013-9784-0, indexed in SCI-E, IF = 1.527
[41]
N. Nomikos, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Verikoukis, C. Skianis, Capacity Maximization through Energy-Aware Multi-Mode Relaying, Wireless Personal Communications, Vol. 74, No. 1, pp. 83-99, 2014, Springer, http://rdcu.be/nMNU, indexed in SCI-E, IF = 0.929
[42]
N. Nomikos, E. T. Michailidis, D. Vouyioukas, A. G. Kanatas, Performance Analysis of a Two-Hop MIMO Mobile-to-Mobile via Stratospheric-Relay Link Employing Hierarchical Modulation, International Journal of Antennas and Propagation, 2013, Hindawi, http://doi.org/10.1155/2013/935609, indexed in SCI-E, IF = 1.347
[43]
P. Makris, N. Nomikos, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Skianis, Jie Zhang, C. Verikoukis, A Context Aware Framework for the Efficient Integration of Femtocells in IP and Cellular Infrastructures, Journal on Wireless Communications and Networking, 2013, EURASIP, https://doi.org/10.1186/1687-1499-2013-6..., indexed in SCI-E, IF = 1.592
[44]
N. Nomikos, D. Vouyioukas, T. Charalambous, I. Krikidis, P. Makris, D. N. Skoutas, M. Johansson, C. Skianis, Joint Relay-Pair Selection for Buffer-Aided Successive Opportunistic Relaying, Transactions on Emerging Telecommunications Technologies, Vol. 25, No. 8, pp. 823-834, 2013, Wiley, http://doi.org/10.1002/ett.2718, indexed in SCI-E, IF = 1.258
[45]
D. Vouyioukas, A Survey on Beamforming Techniques for Wireless MIMO Relay Networks, International Journal of Antennas and Propagation, 2013, Hindawi, http://doi.org/10.1155/2013/745018, indexed in SCI-E, IF = 1.378
[46]
D. Vouyioukas, Efficient Spectrum Sharing in the Presence of Multiple Narrowband Interference, International Journal of Wireless & Mobile Networks (IJWMN), Vol. 4, No. 5, pp. 61-78, 2012, http://doi.org/10.5121/ijwmn.2012.4505
[47]
D. J. Vergados, A. Sgora, D. Vergados, D. Vouyioukas, J. Anagnostopoulos, Fair TDMA Scheduling in Wireless Multihop Networks, Telecommunication Systems, Vol. 50, No. 3, pp. 181-198, 2012, Springer, http://doi.org/10.1007/s11235-010-9397-9, indexed in SCI-E, IF = 1.527
[48]
D. Komnakos, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, A. Rouskas, A Delay Optimal Scheduling Policy for Real Time Services in WCDMA Systems, Wireless Personal Communications, Vol. 61, No. 2, pp. 435-445, 2011, Springer, http://rdcu.be/nMOa , indexed in SCI-E, IF = 1.200
[49]
I. Maglogiannis, D. Vouyioukas, C. Aggelopoulos, Face Detection and Recognition of Natural Human Emotion Using Markov Random Fields, Personal and Ubiquitous Computing, Vol. 13, pp. 95-101, 2009, Springer, http://doi.org/10.1007/s00779-007-0165-0, indexed in SCI-E, IF = 1.924
[50]
E. Sardis, D. Vouyioukas, J. Anagnostopoulos, Semi-Automatic e-Chartering through Multi-Agent Systems and Satellite IP Networks, International Journal of Internet Protocol Technology, pp. 193-206, 2009, Inderscience, http://doi.org/10.1504/IJIPT.2009.028658
[51]
V. Milas, D. Vouyioukas, N. Moraitis, P. Constantinou, Spectrum Planning and Performance Evaluation between Heterogeneous Satellite Networks, European Journal of Operational Research, Vol. 191, pp. 1132-1138, 2008, Elsevier, http://doi.org/10.1016/j.ejor.2007.07.01..., indexed in SCI-E, IF = 3.428
D. Vouyioukas, G. Kambourakis, I. Maglogiannis, A. Rouskas, C. Kolias, S. Gritzalis, Enabling the Provision of Secure Web based M-Health Services utilizing XML based Security Models, Security and Communication Networks, Vol. 1, No. 5, pp. 375-388, 2008, Wiley InterScience, http://doi.org/10.1002/sec.46, indexed in SCI-E, IF = 0904
 

Abstract
It has been generally agreed that the security of electronic patient records and generally e-health applications must meet or exceed the standard security that should be applied to paper medical records, yet the absence of clarity on the proper goals of protection has led to confusion. The primary purpose of this study was to investigate appropriate security mechanisms, which will help clinical professionals and patients discharge their ethical and legal responsibilities by selecting suitable systems and operating them safely and in short order. Thus, in this paper we propose a security model based on XML with the intention of developing a fast security policy mostly intended for mobile healthcare information systems. The proposed schema consists of a set of principles based on XML security models through the use of partial encryption, signature and integrity services and it was implemented by means of a web-based m-health application in a centralized three-tier architecture utilizing wireless networks environment. Several experiments took place with the aim of measuring the client response time implementing a number of m-health scenarios. The results showed that the response times required for the fulfillment of a client request with the XML security model are smaller compared to those corresponding to the conventional security mechanisms such as the application of SSL. By selectively applying confidentiality and integrity services either to the medical information as a whole or to some sensitive parts of it, the obtained results clearly demonstrate that XML security mechanisms overwhelm those of SSL and they are suitable for deployment in m-health applications.

[53]
D. Komnakos, D. Vouyioukas, I. Maglogiannis, P. Constantinou, Performance Evaluation of an Enhanced Uplink 3.5G System for Mobile HealthCare Applications, International Journal of Telemedicine and Applications, 2008, Hindawi, http://doi.org/10.1155/2008/417870, indexed in SCI-E, IF = 4.4
[54]
D. Vouyioukas, I. Maglogiannis, V. Pasias, Pervasive e-health Services using the DVB-RCS Communication Technology, Journal of Medical Systems, Vol. 31, pp. 237-246, 2007, Springer, http://doi.org/10.1007/s10916-007-9061-4, indexed in SCI-E, IF = 2.098
[55]
D. Vouyioukas, D. Komnakos, I. Maglogiannis, Emergency m-Health Services through High-Speed 3G Systems: Simulation and Performance Evaluation, Simulation: Transactions of The Society for Modeling and Simulation International, Vol. 83, pp. 329-345, 2007, SAGE Publications, http://doi.org/10.1177/0037549707083113, indexed in SCI-E, IF = 0.940
[56]
V. Pasias, D. Vouyioukas, I. Maglogiannis, E-health Performance Assessment of an Interactive Satellite Network Infrastructure, Journal of Information Technology in Healthcare, Vol. 4, pp. 356-365, 2006, Health Level Seven TAIWAN,
[57]
D. Vouyioukas, I. Maglogiannis, D. Vergados, G. Kormentzas, A. Rouskas, WPAN’s Technologies for Pervasive e-Health Applications – State of the Art and Future Trends, Journal for Quality of Life Research, Vol. 3, No. 2, pp. 198-204, 2005,
[58]
D. Vouyioukas, P. Constantinou, Performance Degradation of Analog FM System due to Spread Spectrum Overlay, Transactions On Broadcasting , Vol. 49, pp. 113-123, 2003, IEEE, http://doi.org/10.1109/TBC.2003.810073, indexed in SCI-E, IF = 3.909
[59]
D. Vouyioukas, P. Constantinou, Performance Analysis of DS Spread Spectrum System in Multiple Narrowband Interference, Transactions on Circuits, Vol. 2, pp. 216-221, 2003, WSEAS ,

Επιστημονικά Συνέδρια (Conferences)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


[1]
N. Moraitis, D. Vouyioukas, Indoor Deterministic-Based Channel Modeling at D-Band for 6G Wireless Networks, VTC2023-Spring, 97th Vehicular Technology Conference, Jun, 2023, Florence, Italy, IEEE, https://doi.org/10.1109/VTC2023-Spring57...
[2]
L. Tsipi, V. Tatsis, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Skianis, Α Machine Learning UAV Deployment Approach for Emergency Cellular Networks, ICC 2023, International Conference on Communications, pp. 5683-5688, May, 2023, Rome, Italy, IEEE, https://doi.org/10.1109/ICC45041.2023.10...
[3]
Manolis G. Tampouratzis, G. Adamidis, D. Vouyioukas, T. Yioultsis, D. Stratakis, IoT-based ELF Magnetic Flux Density Meter, ICCAIRO 2023, 3rd International Conference on Control, Artificial Intelligence, Robotics & Optimization, Apr, 2023, Crete, Greece, https://doi.org/10.1109/ICCAIRO58903.202...
[4]
Manolis G. Tampouratzis, N. Plevritakis, D. Vouyioukas, T. Yioultsis, D. Stratakis, Storage Efficiency Optimization in Capacitor-based Energy Harvesting Systems, ICCAIRO 2023, 3rd International Conference on Control, Artificial Intelligence, Robotics & Optimization, Apr, 2023, Crete, Greece, https://doi.org/10.1109/ICCAIRO58903.202...
[5]
M. Karavolos, L. Tsipi, D. Vouyioukas, P. Bithas, P. Mathiopoulos, Satellite Aerial Terrestrial Hybrid NOMA Scheme in 6G Networks: An Unsupervised Learning Approach, 6GNet 2022, 1st International Conference on 6G Networking, Networking and Communications, Jul, 2022, Paris, France, https://doi.org/10.1109/6GNet54646.2022....
[6]
Manolis G. Tampouratzis, E. Katsos, D. Vouyioukas, D. Stratakis, T. Yioultsis, Design of Planar CPW-Fed UWB Trapezoidal Monopole Antennas with Band Rejection Characteristics, CSCC 2022, 26th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers, pp. 250-255, Jul, 2022, Crete, Greece, https://doi.org/10.1109/CSCC55931.2022.0...
[7]
N. Moraitis, L. Tsipi, D. Vouyioukas, Machine Learning-Based Methods for Path Loss Prediction in Urban Environment for LTE Networks, WiMob 2020, 16th International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications, Oct, 2020, Thessaloniki, Greece, IEEE, http://doi.org/10.1109/WiMob50308.2020.9...
[8]
N. D. Kouvakas, F. N. Koumboulis, G. Giannaris, D. Vouyioukas, Wireless Longitudinal Motion Controller Design for Quadrotors, ICUAS 2020, International Conference on Unmanned Aircraft Systems, Sep, 2020, Athens, Greece, IEEE, http://doi.org/10.1109/ICUAS48674.2020.9...
[9]
N. Nomikos, T. Charalambous, N. Pappas, D. Vouyioukas, R. Wichman, LoLA4SOR: A Low-Latency Algorithm for Successive Opportunistic Relaying, INFOCOM 2019, IEEE International Conference on Computer Communications, Workshop on Ultra-Low Latency in Wireless Networks, May, 2019, Paris, France, IEEE,
[10]
Manolis G. Tampouratzis, D. Vouyioukas, D. Stratakis, Discone Rectenna Implementation for Broadband RF Energy Harvesting, MOCAST 2019, 8th International Conference on Circuits and Systems Technologies, May, 2019, Thessaloniki, Greece, IEEE, https://doi.org/10.1109/MOCAST.2019.8741...
[11]
N. Moraitis, D. Vouyioukas, A. Gkioni, S. Louvros, Rural Path Loss Measurements and Models for a Fixed Wireless Access TD-LTE Network at 3.7 GHz, EuCAP 2019, 13th European Conference on Antennas and Propagation, Apr, 2019, Krakow, Poland, EurAPP, https://ieeexplore.ieee.org/document/873...
[12]
Nikolaos Angelis, N. Archontos, D. Vouyioukas, N. Nomikos, C. Skianis, An Integrated NAN Architecture for Smart Energy Grid, ENERGYCON 2018, 5th IEEE International Energy Conference, Jun, 2018, Limassol, Cyprus, IEEE, http://doi.org/10.1109/ENERGYCON.2018.83...
[13]
V. Nikolaidis, N. Moraitis, D. Vouyioukas, A. G. Kanatas, Capacity Evaluation of a Satellite-to-Indoor Narrowband Dual Polarized MIMO Channel, EuCAP 2018, 12th European Conference on Antennas and Propagation, Apr, 2018, London, UK, EurAPP, http://doi.org/10.1049/cp.2018.0623
[14]
E. T. Michailidis, N. Nomikos, P. Bithas, D. Vouyioukas, A. G. Kanatas, Optimal Relay Location and Oppοrtunistic User-Scheduling for Stratospheric Communications, SPACOMM 2018, 10th International Conference on Advances in Satellite and Space Communications, Apr, 2018, Athens, Greece, IARIA
[15]
E. T. Michailidis, N. Nomikos, P. Bithas, D. Vouyioukas, A. G. Kanatas, Outage Probability of Triple-Hop Mixed RF/FSO/RF Stratospheric Communication Systems, SPACOMM 2018, 10th International Conference on Advances in Satellite and Space Communications, Apr, 2018, Athens, Greece, IARIA
[16]
N. Nomikos, T. Charalambous, D. Vouyioukas, G. K. Karagiannidis, R. Wichman, Relay Selection for Buffer-Aided Non-Orthogonal Multiple Access Networks, IEEE GLOBECOM 2017 Workshops: 2nd International Workshop on Non-Orthogonal Multiple Access Techniques for 5G, Dec, 2017, Singapore, IEEE, http://doi.org/10.1109/GLOCOMW.2017.8269...
[17]
G. Giannaris, N. D. Kouvakas, F. N. Koumboulis, D. Vouyioukas, Towards Remote Control of Planar Redundant Robotic Manipulators, INES 2017, 21st IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems, Oct, 2017, Larnaca, Cyprus, IEEE, http://doi.org/10.1109/INES.2017.8118561
[18]
M. Karavolos, V. Tatsis, D. N. Skoutas, N. Nomikos, D. Vouyioukas, C. Skianis, A Dynamic Hybrid Clustering Scheme for LTE-A Networks Employing CoMP-DPS, CAMAD 2017, 22nd International Workshop on Computer Aided Modeling and Design of Communication Links and Networks, Jun, 2017, Lund, Sweden, IEEE, http://doi.org/10.1109/CAMAD.2017.803161...
[19]
E. Bogdani, D. Vouyioukas, N. Nomikos, D. N. Skoutas, C. Skianis, Single-Point Model of MIMO-UWB Indoor Systems Using Time-Reversal Transmission, ICC 2017, International Conference on Communications, May, 2017, Paris, France, IEEE, http://doi.org/10.1109/ICC.2017.7996470
[20]
N. Nomikos, T. Charalambous, D. Vouyioukas, G. K. Karagiannidis, LoCo-Link: A Low-Complexity Link Selection Algorithm for Delay Mitigation in Asymmetric Two-Hop Networks, ICC 2017, International Conference on Communications, May, 2017, Paris, France, IEEE, http://doi.org/10.1109/ICC.2017.7997058
[21]
C. Bouras, N. Kanakis, V. Kokkinos, N. Papachristos, D. Vouyioukas, Comparison of Point to Point and MBSFN transmissions in Next Generation Mobile Networks, MobiWAC 2016, 14th International Symposium on Mobility Management and Wireless Access, Nov, 2016, Malta, ACM, http://doi.org/10.1145/2989250.2989273
[22]
C. Bouras, N. Kanakis, V. Kokkinos, N. Papachristos, D. Vouyioukas, Utilization of Hybrid Access Femtocells During Multicast Transmissions in Mobile Networks, EuCNC 2016, European Conference on Networks and Communications, Jun, 2016, Athens, Greece, https://doi.org/10.1109/EuCNC.2016.75610...
[23]
D. Poulimeneas, T. Charalambous, N. Nomikos, I. Krikidis, D. Vouyioukas, M. Johansson, A delay-aware hybrid relay selection policy, ICT 2016, International Conference on Telecommunications, May, 2016, Thessaloniki, Greece, IEEE, https://doi.org/10.1109/ICT.2016.7500374
[24]
D. Poulimeneas, T. Charalambous, N. Nomikos, I. Krikidis, D. Vouyioukas, M. Johansson, Delay- and diversity-aware buffer-aided relay selection policies in cooperative networks, WCNC 2016, Wireless Communications and Networking Conference, Apr, 2016, Doha, Qatar, IEEE, https://doi.org/10.1109/WCNC.2016.756504...
[25]
M. Karavolos, V. Tatsis, P. Drakatos, G. Chondrompilas, N. Nomikos, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Skianis, A Load and Channel Aware Dynamic Point Selection Algorithm for LTE-A CoMP Networks, TEMU 2016, International Conference on Telecommunications and Multimedia, Dec, 2016, Heraklion, Crete, Greece, IEEE, http://doi.org/10.1109/TEMU.2016.7551928
[26]
E. Bogdani, D. Vouyioukas, N. Nomikos, D. N. Skoutas, C. Skianis, Angle-Based Time Fingerprint Positioning Technique for Indoor UWB Systems, ICC 2015, International Conference on Communications, Jun, 2015, London, UK, IEEE, https://doi.org/10.1109/ICC.2015.7249310
[27]
N. Nomikos, E. T. Michailidis, D. Vouyioukas, A. G. Kanatas, Mobile-to-Mobile Communications via Stratospheric Relays: Relay Selection and Performance Analysis, ICC 2015, International Conference on Communications, Jun, 2015, London, UK, IEEE, https://doi.org/10.1109/ICC.2015.7248439
[28]
E. Bogdani, D. Vouyioukas, N. Nomikos, D. N. Skoutas, C. Skianis, A Hybrid Lateration Time-Fingerprint Position Estimation Technique for Indoor UWB Systems, CAMAD 2014, International Workshop on Computer-Aided Modeling Analysis and Design of Communication Links and Networks, Dec, 2014, Athens, Greece, IEEE, https://doi.org/10.1109/CAMAD.2014.70332...
[29]
N. D. Kouvakas, F. N. Koumboulis, G. Giannaris, D. Vouyioukas, Towards Wireless Control for a Permanent Magnet Synchronous Motor, ETFA 2014, International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation, Sep, 2014, Barcelona, Spain, IEEE, https://doi.org/10.1109/ETFA.2014.700533...
[30]
N. Nomikos, P. Makris, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Skianis, Relay Selection in 5G Networks, IWCMC 2014, International Wireless Communications and Mobile Computing Conference, Aug, 2014, Nicosia, Cyprus, IEEE, https://doi.org/10.1109/IWCMC.2014.69064...
[31]
N. Nomikos, P. Makris, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Skianis, Enabling Wireless Prosuming in 5G Networks, TEMU 2014, International Conference on Telecommunications and Multimedia, Jul, 2014, Heraklion, Crete, Greece, IEEE, https://doi.org/10.1109/TEMU.2014.691775...
[32]
N. Nomikos, T. Charalambous, I. Krikidis, D. Vouyioukas, M. Johansson, Hybrid Cooperation through Full-Duplex Opportunistic Relaying and Max-Link Relay Selection with Transmit Power Adaptation, ICC 2014, International Conference on Communications, Jun, 2014, Sydney, Australia, IEEE, https://doi.org/10.1109/ICC.2014.6884231
[33]
D. Vouyioukas, A. Moralis, E. Sardis, D. Drakoulis, G. Lampropoulos, S. Kyriazakos, D. Dres, EPIKOUROS - Virtualized platforms using heterogeneous sensor services in cloud computing environment, GWS 2014, Global Wireless Summit, International Conference on Wireless VITAE, May, 2014, Aalborg, Denmark, https://doi.org/10.1109/VITAE.2014.69344...
[34]
N. Nomikos, T. Charalambous, I. Krikidis, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, M. Johansson, Buffer-aided Successive Opportunistic Relaying with Inter-Relay Interference Cancellation, PIMRC 2013, 24th International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, Sep, 2013, London, UK, IEEE, https://doi.org/10.1109/PIMRC.2013.66663...
[35]
N. Nomikos, P. Makris, D. Vouyioukas, D. N. Skoutas, C. Skianis, Distributed Joint Relay-Pair Selection for Buffer-Aided Successive Opportunistic Relaying, CAMAD 2013, International Workshop on Computer-Aided Modeling Analysis and Design of Communication Links and Networks, Sep, 2013, Berlin, Germany, IEEE, https://doi.org/10.1109/CAMAD.2013.67081...
[36]
N. Nomikos, D. Vouyioukas, T. Charalambous, I. Krikidis, D. N. Skoutas, M. Johansson, Capacity Improvement through Buffer-Aided Successive Opportunistic Relaying, Global Wireless Summit, International Conference on Wireless VITAE, Jun, 2013, New Jersey, USA, https://doi.org/10.1109/VITAE.2013.66170...
[37]
P. Makris, N. Nomikos, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Skianis, Α Context-Aware Backhaul Management Solution for combined H2H and M2M traffic, CITS 2013, International Conference on Computer Information and Telecommunication Systems, May, 2013, Piraeus-Athens, Greece, IEEE, https://doi.org/10.1109/CITS.2013.670571...
[38]
N. Nomikos, P. Makris, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Skianis, A Cooperation Framework for LTE Femtocells’ Efficient Integration in Cellular Infrastructures Based on Femto Relay Concept, CAMAD 2012, International Workshop on Computer-Aided Modeling Analysis and Design of Communication Links and Networks, Sep, 2012, Barcelona, Spain, IEEE, https://doi.org/10.1109/CAMAD.2012.63353...
[39]
N. Nomikos, D. Vouyioukas, A Successive Opportunistic Relaying Protocol with Inter-Relay Interference Mitigation, IWCMC 2012, International Wireless Communications and Mobile Computing Conference, Aug, 2012, Limassol, Cyprus, IEEE, https://doi.org/10.1109/IWCMC.2012.63142...
[40]
N. Nomikos, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Skianis, A Spectral Efficient Multi-Mode Relaying Technique, ICC 2012, International Conference on Communications, Jun, 2012, Ottawa, Canada, IEEE, https://doi.org/10.1109/ICC.2012.6364835
[41]
D. Komnakos, D. Vouyioukas, I. Maglogiannis, C. Skianis, Cooperative Mobile High-Speed and Personal Area Networks for the Provision of Pervasive E-Health Services, ICC 2011, International Conference on Communications, Jun, 2011, Kyoto, Japan, IEEE, https://doi.org/10.1109/icc.2011.5962685
[42]
N. Moraitis, D. Vouyioukas, P. Constantinou, Propagation Study and Performance Evaluation of a Mobile WiMAX System at 3.5 GHz, ICC2011, International Conference on Communications, Jun, 2011, Kyoto, Japan, IEEE, https://doi.org/10.1109/icc.2011.5963375
[43]
A. Karagiannis, D. Vouyioukas, P. Constantinou, Energy Consumption Measurement and Analysis in Wireless Sensor Networks for Biomedical Applications, PETRA 2011, 4th International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, May, 2011, Crete, Greece, ACM, https://doi.org/10.1145/2141622.2141661
[44]
D. Komnakos, D. Vouyioukas, I. Maglogiannis, Feasibility Study of a HSPA Backhauling over Satellite for Crisis Management, VTC2011-Spring, 73rd Vehicular Technology Conference, May, 2011, Budapest, Hungary, IEEE, https://doi.org/10.1109/VETECS.2011.5956...
[45]
N. Moraitis, D. Vouyioukas, P. Constantinou, Indoor Angular Profile Measurements and Channel Characterization at the Millimeter-Wave Band, EuCAP 2011, 5th European Conference on Antennas and Propagation, Apr, 2011, Rome, Italy, EurAPP
[46]
N. Moraitis, D. Vouyioukas, P. Constantinou, Power Angle Profile Measurements and Capacity Evaluation of a SIMO System at 60 GHz, PIMRC 2010, 21st International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, Sep, 2010, Istanbul - Turkey, IEEE, https://doi.org/10.1109/PIMRC.2010.56720...
[47]
D. Komnakos, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, A. Rouskas, Scheduling Optimization for Real-Time Services in WCDMA, Future Network & Mobile Summit 2010, Jun, 2010, Florence, Italy, https://www.semanticscholar.org/paper/Sc...
[48]
A. Kyriazos, N. Moraitis, P. Constantinou, D. Vouyioukas, Capacity Evaluation of a Land Mobile Satellite System Utilizing Multiple Element Antennas, ICC 2009, International Conference in Communication, Jun, 2009, Dresden, Germany, IEEE, https://doi.org/10.1109/ICC.2009.5305937
[49]
A. Kyriazos, N. Moraitis, P. Constantinou, D. Vouyioukas, Capacity Evaluation of a SIMO Satellite System at L, S and Ku Bands, VTC-Spring 2009, 69th Vehicular Technology Conference, Apr, 2009, Barcelona, Spain, IEEE, https://doi.org/10.1109/VETECS.2009.5073...
[50]
D. Komnakos, D. Vouyioukas, I. Maglogiannis, P. Constantinou, Feasibility Study of a Joint E-Health Mobile High-Speed and Wireless Sensor System, PETRA 2008, 1st International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, Jul, 2008, Athens, Greece, ACM, https://doi.org/10.1145/1389586.1389615
[51]
D. N. Skoutas, D. Komnakos, D. Vouyioukas, A. Rouskas, Enhanced Dedicated Channel Scheduling Optimization in WCDMA, EW2008, European Wireless Conference, Jun, 2008, Prague, Czech Republic, https://doi.org/10.1109/EW.2008.4623867
[52]
D. J. Vergados, A. Sgora, D. Vergados, I. Tinnirello, J. Anagnostopoulos, D. Vouyioukas, Joint Routing and Per-Flow Fairness in Wireless Multihop Networks, 3rd International Symposium on Wireless Pervasive Computing, ISWPC 2008, pp. 707-711, May, 2008, Santorini, Greece, https://doi.org/10.1109/ISWPC.2008.45563...
[53]
N. Moraitis, D. Vouyioukas, V. Milas, P. Constantinou, Outdoor Capacity Study Utilizing Multiple Element Antennas at the Millimeter Wave Band, 3rd IEEE International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications, WiMob 2007, Oct, 2007, Crowne Plaza Hotel, White Plains, New York, USA, https://doi.org/10.1109/WIMOB.2007.43907...
[54]
P. Veltsistas, E. Katimertzoglou, D. Vouyioukas, D. Dres, P. Constantinou, Building penetration measurements and feasibility study for indoor coverage of Ku-band satellite signals, PIMRC 2007, 18th Annual International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, Sep, 2007, Athens, Greece, IEEE, https://doi.org/10.1109/PIMRC.2007.43944...
[55]
N. Moraitis, D. Vouyioukas, ANN Prediction Models of Outdoor SIMO Millimeter Band System, AIAI 2007, 4th Conference on Artificial Intelligence Applications & Innovations, Sep, 2007, Athens, IFIP, https://doi.org/10.1007/978-0-387-74161-...
[56]
D. Komnakos, D. Vouyioukas, I. Maglogiannis, P. Constantinou, QoS study performance of an integrated satellite telemedicine platform, PIMRC 2007, 18th Annual International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, Sep, 2007, Athens, Greece, IEEE, https://doi.org/10.1109/PIMRC.2007.43943...
[57]
D. J. Vergados, A. Sgora, D. Vouyioukas, D. Vergados, J. Anagnostopoulos, Enhancing Fairness in Wireless Multi-Hop Networks, MobiMedia 2007, 3rd International Mobile Multimedia Communications Conference, Aug, 2007, Nafpaktos, Greece, ACM, http://dx.doi.org/10.4108/ICST.MOBIMEDIA...
[58]
E. Katimertzoglou, D. Vouyioukas, P. Veltsistas, P. Constantinou, Optical Interplatform Links Scenarios for 20km Altitude, 16th IST Mobile & Wireless Communications Summit 2007, Jul, 2007, Budapest, Hungary, https://doi.org/10.1109/ISTMWC.2007.4299...
[59]
A. Karagiannis, D. Kontarinis, D. Vouyioukas, P. Constantinou, A new method for coronary stenosis detection based on capacitive sensors of a Wireless Sensor Network, ITAB 2006, International Conference on Special Topic Conference on Information Technology in Biomedicine, Oct, 2006, Ioannina, Greece, IEEE
[60]
D. Vergados, D. Vouyioukas, N. A. Pantazis, J. Anagnostopoulos, D. J. Vergados, V. Loumos, Decision Support Algorithms and Optimization Techniques for Personal Homecare Environment, ITAB 2006, The International Special Topic Conference on Information Technology in Biomedicine, pp. 26-28 , Oct, 2006, Ioannina, Greece, IEEE
[61]
V. Pasias, D. Vouyioukas, I. Maglogiannis, Electronic Healthcare Services using the DVB-RCS Communication Technology, 4th ICICTH SAMOS 2006, International Conference on Information Communication Technologies in Health, Jul, 2006, Samos, Greece,
[62]
V. Pasias, D. Vouyioukas, I. Maglogiannis, Provision of Electronic Healthcare Services via DVB-RCS Satellite Communication Technology, TEMU 2006, International Conference on Telecommunications and Multimedia, Jul, 2006, Heraklion, Crete, Greece,
[63]
V. Pasias, D. Vouyioukas, Data Transfer Optimisation in DVB-RCS Satellite Networks, ICC 2006, International Conference in Communication, Jul, 2006, Istanbul, Turkey, IEEE
[64]
V. Milas, D. Vouyioukas, P. Constantinou, Spectrum Sharing between High Altitude Platform and Fixed Satellite Networks in the 50/40 GHz band, ICC 2006, International Conference in Communication, Jun, 2006, Istanbul, Turkey, IEEE
[65]
N. Moraitis, D. Vouyioukas, Capacity Evaluation of an Indoor Smart Antenna System at 60 GHz, AIAI 2006, 3rd Conference on Artificial Intelligence Applications & Innovations, Jun, 2006, Athens, IFIP, https://doi.org/10.1007/0-387-34224-9_32
[66]
D. Vouyioukas, D. Dres, P. Constantinou, Feasibility Study of Coexistence between Spread Spectrum and Analog Broadcasting Systems, VTC-Spring 2005, Vehicular Technology Conference, May, 2005, Stockholm, Sweden, IEEE, https://doi.org/10.1109/VETECS.2005.1543...
[67]
D. Dres, D. Vouyioukas, P. Constantinou, Feasibility Study for Direct Sequence Spread Spectrum and TV Services Overlay, VTC-Spring 2005, Vehicular Technology Conference, May, 2005, Stockholm, Sweden, IEEE, https://doi.org/10.1109/VETECS.2005.1543...
[68]
V. Milas, M. Koletta, D. Vouyioukas, D. Dres, P. Constantinou, High Altitude Platform’s Instability Effect on Cochannel Interference Levels when Sharing the V-band with Satellite and Terrestrial Services, VTC-Spring 2005, Vehicular Technology Conference, May, 2005, Stockholm, Sweden, IEEE, https://doi.org/10.1109/VETECS.2005.1543...
[69]
D. Dres, D. Vouyioukas, P. Constantinou, Study Simulation and Measurement Evaluation of Spread Spectrum Overlay in Analog Broadcasting Systems, VTC-Fall 2002, Vehicular Technology Conference, Sep, 2002, Vancouver, British Columbia, Canada, IEEE, https://doi.org/10.1109/VETECF.2002.1040...
[70]
D. Vouyioukas, D. Dres, P. Constantinou, Evaluation of TV and Radio performance in the coexistence of a Spread Spectrum System, PIMRC 2002, 13th International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, Sep, 2002, Lisbon, Portugal, IEEE, https://doi.org/10.1109/PIMRC.2002.10452...
[71]
D. Vouyioukas, P. Constantinou, Theoretical Analysis of the Coexistence of Direct Sequence Spread Spectrum and Analog FM Systems, 6th WSEAS International Multiconference CSCC, Jul, 2002, Rethymno, Crete Island, Greece,
[72]
D. Dres, D. Vouyioukas, P. Constantinou, Experimental Approach of the Quality of Analog Receivers in an Overlay Spread Spectrum Scenario, IST Mobile & Wireless Telecommunications Summit 2002, Jun, 2002, Thessaloniki, Greece, IEEE
[73]
D. Vouyioukas, K. Giannopoulou, P. Constantinou, Spectral Overlay of Spread Spectrum System on Analog FM System, Melecon 2000, 10th Mediterranean Electrotechnical Conference, May, 2000, Limassol, Cyprus, IEEE, https://doi.org/10.1109/MELCON.2000.8800...
[74]
D. Vouyioukas, D. Dres, K. Giannopoulou, A. Katsareli, P. Constantinou, Measurements for 2.4 GHz Spread Spectrum System in Modern Office buildings, Melecon 2000, 10th Mediterranean Electrotechnical Conference, May, 2000, Limassol, Cyprus, IEEE, https://doi.org/10.1109/MELCON.2000.8804...
[75]
D. Dres, D. Vouyioukas, P. Constantinou, Indoor Radio Channel Characterization in Spread Spectrum Systems, AP2000, Millennium Conference on Antennas & Propagation, Apr, 2000, Davos, Switzerland, IEEE
[76]
D. Dres, D. Vouyioukas, D. Triantafilidis, P. Constantinou, Building Penetration Measurements for 2.4 GHz Broadcasting CDMA System, VTC 1999-Fall, Vehicular Technology Conference, Sep, 1999, Amsterdam, The Netherlands, IEEE, https://doi.org/10.1109/VETECF.1999.7972...
[77]
D. Dres, G. Pantos, D. Vouyioukas, P. Constantinou, INtegrated Satellite UMTS Real Environment Demonstrator (INSURED) Project, VTC ’98, Vehicular Technology Conference, May, 1998, Ottawa, Canada, IEEE, https://doi.org/10.1109/VETEC.1998.68653...

Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


[1]
D. Drossos, D. Vouyioukas, E. Kalligeros, S. Kokolakis, C. Skianis, Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών και Επικοινωνιών – Τεχνολογίες και Εφαρμογές, 2015, Αθήνα, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
[2]
D. Vouyioukas, Δορυφορικές Επικοινωνίες - Τεχνολογίες, Συστήματα και Εφαρμογές, 2015, Αθήνα, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Κεφάλαια σε Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


[1]
D. N. Skoutas, N. Nomikos, D. Vouyioukas, C. Skianis, A. Antonopoulos, Hybrid Resource Sharing for QoS Preservation in Virtual Wireless Networks, chapter in: Cloud and Fog Computing in 5G Mobile Networks: Emerging Advances and Applications, 2017, IET, http://digital-library.theiet.org/conten...
[2]
N. Nomikos, D. Vouyioukas, Relays and Cooperative Techniques for 5G Systems, chapter in: New Directions in Wireless Communications systems: From Mobile to 5G, 2017, CRC Press, https://www.crcpress.com/New-Directions-...
[3]
N. Nomikos, D. Vouyioukas, Spectral Efficient Opportunistic Relay Selection Policies for Next Generation Mobile Systems, chapter in: Handbook of Research on Next Generation Mobile Communication Systems, A. D. Panagopoulos, (ed), 2015, IGI Global, http://www.igi-global.com/book/handbook-...
[4]
D. Vouyioukas, A. Karagiannis, Pervasive Homecare Monitoring Technologies and Applications, chapter in: Telemedicine Techniques and Applications, G. Grasche, S. Rakowsky, (eds), pp. 45-70, 2011, InTech Open Access Publisher, http://www.intechopen.com/books/telemedi...
[5]
A. Karagiannis, P. Constantinou, D. Vouyioukas, Biomedical Time Series Processing and Analysis Methods: The Case of Empirical Mode Decomposition, chapter in: Advanced Biomedical Engineering, Gaetano D. Gargiulo, (ed), pp. 61-80, 2011, InTech Open Access Publisher, http://www.intechopen.com/books/advanced...
[6]
D. Vouyioukas, I. Maglogiannis, Pervasive Homecare Systems and Applications Technologies, chapter in: Pervasive and Smart Technologies for Healthcare: Ubiquitous Methodologies and Tools, A. Coronato and G. De Pietro, (eds), 2010, IGI Global, http://www.igi-global.com/book/pervasive...
[7]
N. Moraitis, D. Vouyioukas, ANN Prediction Models for Outdoor SIMO Millimeter Band System, chapter in: Artificial Intelligence Applications and Innovations 2007: From Theory to Applications, A. Pnevmatikakis, I. Maglogiannis, L. Polymenakos, M. Bramer , (eds), pp. 287-296, 2007, Springer, http://link.springer.com/chapter/10.1007...
[8]
N. Moraitis, D. Vouyioukas, Prediction Models of an Indoor Smart Antenna System using Artificial Neural Networks, chapter in: Emerging Artificial Intelligence Applications in Computer Engineering, I. Maglogiannis, K. Karpouzis, M. Wallace, J. Soldatos, (eds), pp. 320-329, 2007, IOS Press, http://ebooks.iospress.nl/publication/36...
[9]
N. Moraitis, D. Vouyioukas, Capacity Evaluation of an Indoor Smart Antenna System at 60 GHz, chapter in: Artificial Intelligence Applications and Innovations, I. Maglogiannis, K. Karpouzis, M. Bramer , (eds), pp. 271-280, 2006, Springer, http://link.springer.com/chapter/10.1007...

Επιμέλεια Πρακτικών Διεθνών Συνεδρίων


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.