Ευστάθιος Σταματάτος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
83200, Καρλόβασι, Σάμος
Τηλ. 22730-82260


ENGLISH


Περιεχόμενα: [ Μαθήματα | Σύντομο βιογραφικό | Ερευνητικά προγράμματα | Δημοσιεύσεις | Δραστηριότητες ]

Προφίλ: [ Google Scholar | DBLP | Scopus | ResearcherID | ORCID ]

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: [ Εξόρυξη κειμένων, Ευφυής ανάκτηση πληροφορίας, Επεξεργασία φυσικής γλώσσας, Μηχανική μάθηση, Υπολογιστική μουσική ]
 

 

Πρόσφατες Δραστηριότητες:
 

 
 • Αναπαραγωγιμότητα μελετών αναγνώρισης συγγραφέα:
  Paper Proc. of the 38th European Conference on Information Retrieval (ECIR-2016).
  Κώδικας 14 προσεγγίσεων αναγνώρισης συγγραφέα

 

ΑΡΧΗ

 Μαθήματα

ΑΡΧΗ

 Σύντομο βιογραφικό
 
Εκπαίδευση
1994: Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Πανεπιστήμιο Πατρών
2000: Διδακτορικό, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών
 
Επαγγελματική εμπειρία
1995-2003 Εργαστήριο Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας
Πανεπιστήμιο Πατρών (ερευνητής)
1998 Ομάδα Τεχνολογίας Ομιλίας
Πολυτεχνείο Μαδρίτης (επισκέπτης ερευνητής)
2001-2002 Αυστριακό Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνητής Νοημοσύνης
(μεταδιδακτορικός ερευνητής)
2002-2004 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
(επιστημονικός συνεργάτης)
από 2004 Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (μέλος ΔΕΠ)
   

ΑΡΧΗ

 Ερευνητικά προγράμματα (πρόσφατα)
 
 • WIQ-EI (FP7-PEOPLE-2010-IRSES): Web Information Quality Evaluation Initiative
 

ΑΡΧΗ

 Δημοσιεύσεις
 

[ Google Scholar | DBLP | Scopus | ResearcherID ]

 
Διατριβές:
 
 • Στατιστική Αναγνώριση Είδους Κειμένου και Συγγραφέα σε Νεοελληνικά Κείμενα χωρίς Περιορισμούς
  Πανεπιστήμιο Πατρών (PDF)
 
Περιοδικά:
 
 
 • Pritsos, D. and E. Stamatatos
  Open Set Evaluation in Web Genre Identification
  Language Resources and Evaluation, Springer, to appear. (DOI)
 • Stamatatos, E.
  Masking Topic-related Information to Enhance Authorship Attribution
  Journal of the Association for Information Science and Technology, 69(3), pp. 461-473, Wiley, 2018. (DOI, PDF preprint)
 • Manousakis, N. and E. Stamatatos
  Devising Rhesus: A strange ‘collaboration’ between Aeschylus and Euripides
  Digital Scholarship in the Humanities, Oxford Academic, 33(2), pp. 347-361, Oxford Academic, 2018. (DOI)
 • Rocha, A., W.J. Scheirer, C.W. Forstall, T. Cavalcante, A. Theophilo, B. Shen, A.R.B. Carvalho, and E. Stamatatos
  Authorship Attribution for Social Media Forensics
  IEEE Transactions on Information Forensics and Security, Article number 7555393, IEEE, 2017. (DOI, PDF)
 • Miranda-Jiménez, S., E. Stamatatos
  Automatic Generation of Summary Obfuscation Corpus for Plagiarism Detection
  Acta Polytechnica Hungarica, 14(3), pp. 99-112, Obuda University, 2017. (PDF)
 •  Pastor López-Monroy, A., M. Montes-y-Gómez, H.J. Escalante, L. Villaseñor-Pineda, E. Stamatatos
  Discriminative Subprofile-Specific Representations for Author Profiling in Social Media
  Knowledge-Based Systems, 89, pp. 134–147, Elsevier, 2015. (DOI)
 • Sidorov, G., F. Velasquez, E.Stamatatos, A. Gelbukh, and L. Chanona-Hernández
  Syntactic N-grams as Machine Learning Features for Natural Language Processing

  Expert Systems with Applications
  , 41(3), pp. 853-860, Elsevier, 2014. (DOI, PDF)
 • Stamatatos, E.
  On the Robustness of Authorship Attribution Based on Character n-gram Features
  Journal of Law and Policy, 21(2), pp. 421-439, Brooklyn Law School, 2013. (PDF)
 • Stamatatos, E.
  Plagiarism Detection Using Stopword n-grams
  Journal of the American Society for Information Science and Technology
  , 62(12), pp. 2512-2527, Wiley, 2011. (DOI, PDF preprint)
 • Kanaris, I. and E. Stamatatos
  Learning to Recognize Webpage Genres
  Information Processing and Management, 45(5), pp. 499-512, Elsevier, 2009. (DOI, PDF preprint)
 • Stamatatos, E.
  A Survey of Modern Authorship Attribution Methods
  Journal of the
  American Society for Information Science and Technology, 60(3), pp. 538-556, 2009, Wiley. (DOI, PDF preprint)
 • Stamatatos, E.
  Author Identification: Using Text Sampling to Handle the Class Imbalance Problem
  Information Processing and Management,
  44(2), pp. 790-799, Elsevier, 2008. (DOI, PDF preprint)
 • Frantzeskou, G., S. MacDonell, E. Stamatatos, and S. Gritzalis
  Examining the Significance of High-level Programming Features in Source Code Author Classification
  The Journal of Systems and Software,
  81(3), pp.447-460, Elsevier, 2008. (DOI, PDF)
 • Kanaris, I., K. Kanaris, I. Houvardas, and E. Stamatatos
  Words vs. Character N-grams for Anti-spam Filtering
  Int. Journal on Artificial Intelligence Tools, World Scientific, 16(6), pp. 1047-1067, 2007. (PDF)
 • Frantzeskou, G., E. Stamatatos, S. Gritzalis, C.E. Chaski, and B.S. Howald
  Identifying Authorship by Byte-Level N-Grams: The Source Code Author Profile (SCAP) Method
  Int. Journal of Digital Evidence, 6(1), 2007. (PDF)
 • Stamatatos, E.
  Authorship Attribution Based on Feature Set Subspacing Ensembles
  Int. Journal on Artificial Intelligence Tools, 15(5), pp. 823-838, World Scientific, 2006 (PDF)
 • Stamatatos, E. and G. Widmer
  Automatic Identification of Music Performers with Learning Ensembles
  Artificial Intelligence
  , 165(1), pp. 37-56, Elsevier, 2005. (PDF)
 • Stamatatos, E., N. Fakotakis, and G. Kokkinakis.
  Computer-Based Authorship Attribution without Lexical Measures
  Computers and the Humanities, 35(2), pp. 193-214, Kluwer, 2001. (PDF)
 • Stamatatos, E., N. Fakotakis, and G. Kokkinakis.
  Automatic Text Categorization in Terms of Genre and Author
  Computational Linguistics, 26(4), pp. 461-485, MIT Press, 2000. (PDF)
 • Michos, S., E. Stamatatos, and N. Fakotakis.
  Supporting Multilinguality in Library Automation Systems Using AI Tools
  Applied Artificial Intelligence, 13(7), pp. 679-704, Taylor & Francis, 1999. (PDF)
 
Συνέδρια και Κεφάλαια Βιβλίων:
 
 • N. Potha and E. Stamatatos (2018)
  Intrinsic Author Verification Using Topic Modeling
  In Proceedings of the 10th Hellenic Conference on Artificial Intelligence, (SETN), ACM, 2018. (PDF)
 • E. Stamatatos, F.M. Rangel Pardo, M. Tschuggnall, B. Stein, M. Kestemont, P. Rosso, and M. Potthast (2018)
  Overview of PAN 2018 - Author Identification, Author Profiling, and Author Obfuscation
  In P. Bellot, et al. (eds) Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction - 9th International Conference of the CLEF Association, LNCS 11018, pp. 267-285, Springer. (PDF)
 • M. Kestemont, M. Tschuggnall, E. Stamatatos, W. Daelemans, G. Specht, B. Stein, and M. Potthast (2018)
  Overview of the Author Identification Task at PAN-2018: Cross-domain Authorship Attribution and Style Change Detection
  In L. Cappellato, N. Ferro, J.Y. N., and L. Soulier (eds) Working Notes of CLEF 2018 - Conference and Labs of the Evaluation Forum. CEUR Workshop Proceedings 2125, 2018. (PDF)
 • Stamatatos, E.
  Authorship Attribution Using Text Distortion
  In Proc. of the 15th Conference of the European Chapter of the Association for the Computational Linguistics (EACL 2017). (PDF)
 • Potthast, M., F. Rangel, M. Tschuggnall, E. Stamatatos, P. Rosso, and B. Stein
  Overview of PAN'17: Author Identification, Author Profiling, and Author Obfuscation
  In Gareth J. F. Jones et al, editors, Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction. 7th International Conference of the CLEF Initiative (CLEF 17), Berlin Heidelberg New York, Springer, 2017. (PDF)
 • Tschuggnall, M., E. Stamatatos, B. Verhoeven, W. Daelemans, G. Specht, B. Stein, and M. Potthast
  Overview of the Author Identification Task at PAN-2017: Style Breach Detection and Author Clustering
  In L. Cappellato, N. Ferro, L. Goeuriot, and T. Mandl, editors, Working Notes Papers of the CLEF 2017 Evaluation Labs, volume 1866 of CEUR Workshop Proceedings, 2017. (PDF)
 • Potha, N. and E. Stamatatos
  An Improved Impostors Method for Authorship Verification
  In Gareth J. F. Jones et al, editors, Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction. 7th International Conference of the CLEF Initiative (CLEF 17), Berlin Heidelberg New York, Springer, 2017. (PDF)
 • Markov, I., E. Stamatatos, and G. Sidorov
  Improving Cross-Topic Authorship Attribution: The Role of Pre­Processing
  In Proc. of the 18th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Text Processing (CICLing), 2017. (PDF)
 • Stamatatos, E.
  Universality of Stylistic Traits in Texts
  In M. Degli Esposti, G. E. Altmann, and F. Pachet (eds.), Creativity and Universality in Language, Lecture Notes in Morphogenesis, pp. 143-155, Springer, 2016. (DOI, PDF preprint)
 • Rosso, P., F.M. Rangel Pardo, M. Potthast, E. Stamatatos, M. Tschuggnall, and B. Stein
  Overview of PAN'16 - New Challenges for Authorship Analysis: Cross-Genre Profiling, Clustering, Diarization, and Obfuscation
  In Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction - Proceedings of the 7th International Conference of the CLEF Association (CLEF 2016), LNCS 9822, pp. 332-350, Springer, 2016. (PDF)
 • Stamatatos, E., M. Tschuggnall, B. Verhoeven, W. Daelemans, G. Specht, B. Stein, and M. Potthast
  Clustering by Authorship Within and Across Documents
  Working Notes of CLEF 2016, pp. 691-715, CEUR-WS, 2016. (PDF)
 • Potthast, M., S. Braun, T. Buz, F. Duffhauss, F. Friedrich, J.M. Gülzow, J. Köhler, W. Lötzsch, F. Müller, M.E. Müller, R. Paßmann, B. Reinke, L. Rettenmeier, T. Rometsch, T. Sommer, M. Träger, S. Wilhelm, B. Stein, E. Stamatatos, and M. Hagen
  Who Wrote the Web? Revisiting Influential Author Identification Research Applicable to Information Retrieval
  Advances in Information Retrieval - Proc. of the 38th European Conference on IR Research (ECIR 2016), LNCS 9626, pp. 393-407, Springer, 2016. (PDF)
 • E. Stamatatos, M. Potthast, F. Rangel, P. Rosso, and B. Stein
  Overview of the PAN/CLEF 2015 Evaluation Lab
  In Proceedings of the 6th International Conference of the CLEF Association (CLEF-2015), Springer LNCS 9283, Springer, pp. 518-538, 2015. (PDF)
 • D. Pritsos and E. Stamatatos
  The Impact of Noise in Web Genre Identification
  In Proceedings of the 6th International Conference of the CLEF Association (CLEF-2015), Springer LNCS 9283, pp. 268-273, 2015. (PDF)
 • E. Stamatatos, W. Daelemans, B. Verhoeven, P. Juola, A. López López, M. Potthast, and B. Stein
  Overview of the Author Identification Task at PAN 2015
  In L. Cappellato, N. Ferro, J. Gareth, E. San Juan (eds.) Working Notes Papers of the CLEF 2015 Evaluation Labs, 2015. (PDF)
 • Potthast, M., T. Gollub, F. M. Rangel Pardo, P. Rosso, E. Stamatatos, and B. Stein
  Improving the Reproducibility of PAN's Shared Tasks: Plagiarism Detection, Author Identification, and Author Profiling
  In Proceedings of the 5th International Conference of the CLEF Initiative, LNCS, 8685, pp. 268-299, Springer, 2014. (PDF)
 • Stamatatos, E. W. Daelemans, B. Verhoeven, B. Stein, M. Potthast, P. Juola, M.A. Sánchez-Pérez, and A. Barrón-Cedeño
  Overview of the Author Identification Task at PAN 2014
  In L. Cappellato, N. Ferro, M. Halvey, and W. Kraaij (Eds.) Working Notes for CLEF 2014 Conference, pp. 877-897, 2014. (PDF)
 • Potha, N. and E. Stamatatos
  A Profile-based Method for Authorship Verification
  In Proc. of the 8th Hellenic Conference on Artificial Intelligence (SETN), LNCS, 8445, pp. 313-326, 2014. (PDF)
 • Vijay Sundar Ram R., E. Stamatatos, and Sobha Lalitha Devi
  Identification of Plagiarism Using Syntactic and Semantic Filters
  In Proceedings of the 15th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Text Processing (CICLing), Part II, LNCS 8404, pp. 495-506, Springer, 2014. (PDF)
 • Gollub, T., M. Potthast, A. Beyer, M. Busse, F. Rangel, P. Rosso, E. Stamatatos, and B. Stein
  Recent Trends in Digital Text Forensics and its Evaluation: Plagiarism Detection, Author Identification, and Author Profiling
  In Proc. of the 4th Int. Conf. of the CLEF Intiative: Information Access Evaluation. Multilinguality, Multimodality, and Visualization
  Springer LNCS, 8138, pp. 282-301, 2013. (PDF)
 • Juola P. and E. Stamatatos
  Overview of the Author Identification Task at PAN 2013
  In P. Forner, R. Navigli, and D. Tufis (eds) CLEF 2013 Evaluation Labs and Workshop –Working Notes Papers, 2013. (PDF)
 • Rangel, F., P. Rosso, M. Koppel, E. Stamatatos, and G. Inches
  Overview of the Author Profiling Task at PAN 2013
  In P. Forner, R. Navigli, and D. Tufis (eds) CLEF 2013 Evaluation Labs and Workshop –Working Notes Papers, 2013. (PDF)
 • Potthast, M., M. Hagen, T. Gollub, M. Tippmann, J. Kiesel, P. Rosso, E. Stamatatos, and B. Stein
  Overview of the 5th International Competition on Plagiarism Detection
  In P. Forner, R. Navigli, and D. Tufis (eds) CLEF 2013 Evaluation Labs and Workshop –Working Notes Papers, 2013. (PDF)
 • Prokopiou, K., E. Kavallieratou, and E. Stamatatos
  An Image Processing Self-training System for Ruling Line Removal Algorithms
  In Proc. of the 18th Int. Conf. on Digital Signal Processing (DSP), IEEE, 2013. (PDF)
 • D.A. Pritsos and E. Stamatatos
  Open-Set Classification for Automated Genre Identification
  In Proc. of the 35th European Conference on IR Research (ECIR-2013), Springer LNCS, 7814, pp. 207-217, 2013. (PDF)
 • Pappas, N., G. Katsimpras, and E. Stamatatos
  Distinguishing the Popularity between Topics: A System for Up-to-Date Opinion Retrieval and Mining in the Web
  In Proc. of the 14th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Text Processing (CICLing-2013), Springer LNCS, 7817, pp. 197-209, 2013. (PDF)
 • Sidorov, G., F. Velasquez, E. Stamatatos, A.F. Gelbukh, and L. Chanona-Hernández
  Syntactic Dependency-Based n-grams: More Evidence of Usefulness in Classification
  In Proc. of the 14th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Text Processing (CICLing-2013), Springer LNCS, 7817, pp. 13-24, 2013. (PDF)
 • Sidorov, G., F. Velasquez, E.Stamatatos, A.F. Gelbukh, and L. Chanona-Hernández
  Syntactic Dependency-Based n-grams as Classification Features

  In Proc. of the 11th Mexican International Conference on Artificial Intelligence (MICAI-2012), Springer LNCS, 7630, pp. 1-11, 2013. (PDF)
 • Chatzicharalampous, E., G. Frantzeskou, and E. Stamatatos
  Author Identification in Imbalanced Sets of Source Code Samples
  In Proc. of the IEEE 24th International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI-2012), pp. 790-797, 2012. (PDF)
 • Pappas, N., G. Katsimpras, and E. Stamatatos
  An Agent-Based Focused Crawling Framework for Topic- and Genre-Related Web Document Discovery
  In Proc. of the IEEE 24th International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI-2012), pp. 508-515, 2012. (PDF)

 • Pappas, N., G. Katsimpras, and E. Stamatatos
  Extracting Informative Textual Parts from Web Pages Containing User-generated Content
  In Proc. of the 12th International Conference on Knowledge Management and Knowledge Technologies (I-KNOW-12), Paper 4, 2012. (PDF)
 • Stamatatos, E.
  Plagiarism Detection Based on Structural Information
  In Proc. of the 20th ACM Conference on Information and Knowledge Management (CIKM-11), pp. 1221-1230, 2011. (PDF)
 • Kourtis, I and E. Stamatatos
  Author Identification Using Semi-supervised Learning
  In Proc. of the 5th Int. Workshop on Uncovering Plagiarism, Authorship, and Social Software Misuse (PAN-11), 2011. (PDF)
 • Stamatatos, E.
  Intrinsic Plagiarism Detection Using Character n-gram Profiles
  In Proc. of the 3rd Int. Workshop on Uncovering Plagiarism, Authorship, and Social Software Misuse, 2009. (PDF)
 • Stamatatos, E and K. Stergiou
  Learning How to Propagate Using Random Probing
  In Proc. of the 6th Int. Conf. on Integration of Artificial Intelligence and Operations Research techniques in Constraint Programming for Combinatorial Optimization Problems (CPAIOR’09), 2009. (PDF)
 • Plakias, S. and E. Stamatatos
  Author Identification Using a Tensor Space Representation
  In Proc. of the 18th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI'08), pp. 833-834, 2008 (PDF)
 • Plakias, S. and E. Stamatatos
  Tensor Space Models for Authorship Identification
  In Proc. of the 5th Hellenic Conference on Artificial Intelligence (SETN'08), pp. 239-249, 2008 (PDF)
 • Kanaris, I. and E. Stamatatos
  Webpage Genre Identification Using Variable-length Character n-grams
  In Proc. of the 19th IEEE Int. Conf. on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI'07), 2007 (PDF)
 • Stamatatos, E.
  Author Identification Using Imbalanced and Limited Training Texts
  In Proc. of the 4th International Workshop on Text-based Information Retrieval, 2007 (PDF)
 • Houvardas, J. and E. Stamatatos
  N-gram Feature Selection for Authorship Identification
  In J. Euzenat, and J. Domingue (Eds.) Proc. of the 12th Int. Conf. on Artificial Intelligence: Methodology, Systems, Applications (AIMSA'06), LNCS 4183, pp. 77-86, 2006 (PDF)
 • Stamatatos, E.
  Ensemble-based Author Identification Using Character N-grams
  In Proc. of the 3rd Int. Workshop on Text-based Information Retrieval (TIR'06),
  pp. 41-46, 2006. (PDF)
 • Stamatatos, E.
  Text Sampling and Re-Sampling for Imbalanced Author Identification Cases
  In Proc. of the 17th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI'06), 2006, (PDF)
 • Kanaris, I., K. Kanaris, and E. Stamatatos
  Spam Detection Using Character N-grams
  In  G. Antoniou, G. Potamias, C. Spyropoulos, D. Plexousakis (Eds): Advances in Artificial Intelligence: Proceedings  of the 4th Hellenic Conference on AI (SETN 2006),
  Springer
  LNCS, 3955, pp. 95–104, 2006. (PDF)
 • Kavallieratou, E. and E. Stamatatos
  Adaptive Binarization of Historical Document Images
  In Proc. of the 18th Int. Conf. on Pattern Recognition, pp. 742-745.
 • Kavallieratou, E. and E. Stamatatos
  Improving the Quality of Degraded Document Images
  In Proc. of 2nd IEEE Int. Conf. on Document Image Analysis for Libraries (DIAL'06),
  pp.340-349, 2006. (PDF)
 • Frantzeskou, G., E. Stamatatos, S. Gritzalis, and S. Katsikas
  Effective Identification of Source Code Authors Using Byte-level Information
  In Proc. of 28th Int. Conf. on Software Engineering (ICSE'06), 2006. (PDF)
 • Frantzeskou, G., E. Stamatatos, S. Gritzalis, and S. Katsikas
  Source Code Author Identification Based on N-gram Author Profiles
  In Proc. of 3rd IFIP Conference on Artificial Intelligence Applications & Innovations (AIAI'06), 2006, pp. 508-515. (PDF)
 • Frantzeskou, G., E. Stamatatos, and S. Gritzalis
  Supporting the Cybercrime Investigation Process: Effective Discrimination of Source Code Authors Based on Byte-level Information
  In Proc. of 2nd Int. Conf. on E-Business and Telecommunication Networks, 2005. (PDF)
 • Stamatatos, E. and E. Kavallieratou
  Music Performer Verification Based on Learning Ensembles
  In G. Vouros (Ed.)
  Methods and Applications of Artificial Intelligence
  Lecture Notes in Computer Science, 3025, pp. 122 – 131, 2004. (PDF)
 • Kavallieratou E. and E. Stamatatos
  Discrimination of Machine-Printed from Handwritten Text Using Simple Structural Characteristics
  In Proc. of the 17th International Conference on Pattern Recognition (ICPR 2004)
  Volume 1., 2004. (PDF)
 • Stamatatos, E. and G. Widmer
  Music Performer Recognition Using an Ensemble of Simple Classifiers
  In Proc. of the 15th European Conference on Artificial Intelligence (ECAI’02)
  pp. 335-339, 2002. (PDF)
 • Stamatatos, E.
  Quantifying the Differences Between Music Performers: Score vs. Norm.
  In Proc. of the International Computer Music Conference (ICMC’02)
  pp. 376-382, 2002. (PDF)
 • Stamatatos, E.
  A Computational Model for Discriminating Music Performers
  In Proc. of the MOSART Workshop on Current Research Directions in Computer Music
  pp. 65-69, 2001. (PDF)
 • Stamatatos, E., N. Fakotakis, and G. Kokkinakis
  A Practical Chunker for Unrestricted Text
  In D. Christodoulakis (Ed.) Natural Language Processing
  Lecture Notes on Computer Science, 1835, pp.
  139-150, 2000.
  (PDF)
 • Stamatatos, E., N. Fakotakis, and G. Kokkinakis
  Text Genre Detection Using Common Word Frequencies
  In Proc. of the 18th Int. Conf. on Computational Linguistics (COLING2000)
  pp. 808-814, 2000. (PDF)
 • Kavallieratou Ε., E. Stamatatos, N. Fakotakis, and G. Kokkinakis
  Handwritten Character Segmentation Using Transformation-Based Learning
  In Proc. of the 15th Int. Conf. on Pattern Recognition (ICPR2000)
  pp. 634-637, 2000. (PDF)
 • Stamatatos, E., N. Fakotakis, and G. Kokkinakis
  Automatic Authorship Attribution
  In Proc. of the 9th Conf. οf the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL’99)
  pp. 158-164, 1999. (PDF)
 • Stamatatos, E., N. Fakotakis, and G. Kokkinakis
  Automatic Extraction of Rules for Sentence Boundary Disambiguation
  In Proc. of the Workshop in Machine Learning in Human Language Technology, Advance Course on Artificial Intelligence (ACAI’99)
  pp. 88-92, 1999. (PDF)
 • Stamatatos, E., S. Michos, N. Fakotakis, and G. Kokkinakis
  A User-Assisted Business Letter Generetor Dealing with Text’s Stylistic Variations
  In Proc. of the 9th IEEE Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI’97)
  pp. 182-189, 1997. (PDF)
 • Stamatatos, E., S. Michos, C. Patelodimou, and N. Fakotakis
  TRANSLIB: An Advanced Tool for Supporting Multilingual Access to Library Catalogues
  In Proc. of the 2nd Workshop on Multilinguality in Software Industry (MULSAIC’97)
  pp. 33-40, 1997.
  (PDF)
 • Michos S., E. Stamatatos, N. Fakotakis, and G. Kokkinakis
  Categorising Texts by Using a Three-Level Functional Style Description
  In A. Ramsay (ed.) Artificial Intelligence: Methodology, Systems, Applications
  Frontiers in Artificial Intelligence and Applications
  , 35, IOS press, pp
  . 191-198, 1996. (PDF)
 • Michos S., E. Stamatatos, N. Fakotakis, and G. Kokkinakis
  An Empirical Text Categorizing Computational Model Based on Stylistic Aspects
  In Proc. of the 8th IEEE Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI’96)
  pp. 71-77, 1996. (PDF)
 

ΑΡΧΗ

 Δραστηριότητες

Μέλος Συντακτικού Συμβουλίου:

Προσκεκλημένος Συντάκτης:
Συν-διοργωνατής Ημερίδων και Διαγωνισμών:
 

Μέλος Επιτροπής Προγράμματος (πρόσφατων) Συνεδρίων:
 • 31st European Conference on Information Retrieval (ECIR 2019)
 • 6th International Symposium on Language & Knowledge Engineering (LKE 2018)
 • 17th Mexican International Conference on Artificial Intelligence (MICAI 2018)
 • 22nd Panhellenic Conference on Informatics (PCI-2018)
 • 32nd AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI 2018)
 • 16th Ibero-American Conference on Artificial Intelligence (IBERAMIA 2018)
 • 27th International Conference on Computational Linguistics (COLING 2018)
 • International Conference on Big Data Analytics, Data Mining and Computational Intelligence (BigDaCI 2018)
 • 15th Workshop on Text-Based Information Retrieval (TIR-2018)
 • 19th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics (CICLING 2018)
 • 5th International Symposium on Data Mining Applications (SDMA 2018)
 • 10th Hellenic Conference on Artificial Intelligence (SETN 2018)
 • 11th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018)
 • 10th International Conference on Agents and Artificial Intelligence (ICAART 2018)
 • 16th Mexican International Conference on Artificial Intelligence (MICAI 2017)
 • Workshop on Stylistic Variation at EMNLP (2017)
 • 9th Annual Meeting of Forum for Information Retrieval Evaluation (FIRE 2017)
 • 8th International Conference of the CLEF Initiative (CLEF 2017)
 • 14th Workshop on Text-Based Information Retrieval (TIR-2017)
 • 18th International Conference on Intelligent Text Processing and Computational Linguistics (CICLING 2017)
 • 8th International Conference on Information and Communication Systems (ICICS 2017)
 • International Conference on Big Data Analytics, Data Mining and Computational Intelligence (BigDaCI 2017)
 • 19th International Conference on Speech and Computer (SPECOM 2017)
 • 15th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL 2017)

Συν-διοργανωτής Θερινών Σχολείων:
   

ΑΡΧΗ