Εκπαίδευση - Σπουδές

Ο Αντώνης Πλιάτσιος είναι:

  • απόφοιτος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
  • και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού» της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Internet of Things, Low Power Wide Area Networks, LoraWan, Semantic IoT

Διδασκαλία

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά (Journals)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Επιστημονικά Συνέδρια (Conferences)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


A. Platsios, C. Goumopoulos, K. Kotis, Interoperability in IoT: A Vital Key Factor to Create the “Social Network” of Things, The Thirteenth International Conference on Mobile Ubiquitous Computing, Systems, Services and Technologies UBICOMM 2019, 3, pp. 7, Sep, 2019, Porto, Portugal
 

Abstract
The Internet of Things (ΙοΤ) is a concept that describes the connection of various devices with built-in sensors and communication equipment to achieve the collection and transmission of data in a network. IoT devices are increasing with geometric progress, and ensuring interoperability and handling of the enormous heterogeneous data generated is of major importance for the creation of intelligent applications and services. This paper presents the state of art and current solutions on the issues of interoperability in the IoT domain, as well as the challenges and open issues. Finally, a discussion is provided on what future research should focus on and solutions are outlined to achieve interoperability in IoT systems that can lead to a “Social Network” of Things.

Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Κεφάλαια σε Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Επιμέλεια Πρακτικών Διεθνών Συνεδρίων


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.