Διοίκηση

Πρόεδρος Τμήματος

Καθηγήτρια Μαρία Καρύδα
Τηλ.: 22730 82201 Email: proedros_icsd [at] aegean [dot] gr

Αντιπρόεδρος

Καθηγητής Ευστάθιος Σταματάτος
Τηλ.: 22730 82260 Email: stamatatos [at] aegean [dot] gr

Διοικητικό προσωπικό

Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος

Καλλιόπη Καραγιάννη
Τηλ.: 22730 82202 Email: gramicsd [at] icsd [dot] aegean [dot] gr

Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών

Αλέξανδρος Σχοινάς
Τηλ.: 22730 82200 Email: dicsd [at] icsd [dot] aegean [dot] gr

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αλέξανδρος Σχοινάς
Τηλ.: 22730 82210 Email: dmicsd [at] icsd [dot] aegean [dot] gr

Διοίκηση Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών

ΠΜΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διευθυντής ΠΜΣ

Καθηγητής Σπύρος Κοκολάκης
Τηλ.: 22730 82233 Email: sak [at] aegean [dot] gr
ΠΜΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διευθύντρια ΠΜΣ

Καθηγήτρια Μαρία Καρύδα
Τηλ.: 22730 82266 Email: mka [at] aegean [dot] gr
ΠΜΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ: ΕΥΦΥΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Διευθυντής ΠΜΣ

Αναπληρωτής Καθηγητής Χρήστος Γκουμόπουλος
Τηλ.: 22730 82220 Email: goumop [at] aegean [dot] gr
ΠΜΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Διευθυντής ΠΜΣ

Καθηγητής Ευριπίδης Λουκής
Τηλ.: 22730 82221 Email: eloukis [at] aegean [dot] gr
ΔΠΜΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διευθυντής ΔΠΜΣ

Καθηγητής Ιωάννης Χαραλαμπίδης
Τηλ.: 22730 82265 Email: yannisx [at] aegean [dot] gr