Εξάμηνο 1ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-0120 Αγγλικά 1 3 0 5
321-1500 Διακριτά Μαθηματικά Ι 3 2 5
321-1200 Δομημένος Προγραμματισμός 3 4 5
321-1400 Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών & Επικοινωνιών 3 0 5
321-2000 Λογική Σχεδίαση 3 2 5
321-1100 Μαθηματικά για Μηχανικούς Ι 3 2 5
321-2050 Φυσική 3 2 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System

Εξάμηνο 2ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-0130 Αγγλικά 2 3 0 5
321-2100 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Ι 3 2 5
321-2450 Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ 3 2 5
321-3300 Επικοινωνίες Υπολογιστών 3 2 5
321-2550 Θεωρία Κυκλωμάτων 3 2 5
321-3150 Μαθηματικά για Μηχανικούς ΙΙ 3 2 5
321-2400 Πιθανότητες και Στατιστική 3 2 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System

Εξάμηνο 3ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-0140 Αγγλικά 3 3 0 5
321-3650 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός ΙΙ 3 2 5
321-3350 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 3 2 5
321-3000 Δομές Δεδομένων 3 2 5
321-5500 Σήματα & Συστήματα 3 2 5
321-3750 Στοχαστικές Διαδικασίες 3 2 5
321-8950 Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 3 0 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System

Εξάμηνο 4ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-4200 Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα 3 2 5
321-3100 Ανάλυση & Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων 3 2 5
321-3200 Βάσεις Δεδομένων Ι 3 2 5
321-7900 Ηλεκτρονική 3 2 5
321-4100 Λειτουργικά Συστήματα 3 2 5
321-4120 Προηγμένα Θέματα Γλωσσών Προγραμματισμού 3 2 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System

Εξάμηνο 5ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-3700 Βάσεις Δεδομένων ΙΙ 3 2 5
321-6450 Δίκτυα Υπολογιστών 3 2 5
321-6700 Θεωρία Υπολογισμού 3 0 5
321-2300 Λειτουργία των Επιχειρήσεων & Πληροφοριακά Συστήματα 3 2 5
321-4000 Τεχνολογία Λογισμικού 4 0 5
321-3450 Τηλεπικοινωνίες 3 2 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System

Εξάμηνο 6ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-3400 Ασφάλεια Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων 3 2 5
321-7950 Κατανεμημένα Συστήματα 3 2 5
321-5200 Νομικό Πλαίσιο Κοινωνίας της Πληροφορίας 3 0 5
321-6500 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 3 0 5
321-88100 Προγραμματισμός στο Διαδίκτυο 3 2 5
321-3600 Τεχνητή Νοημοσύνη 3 2 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System

Εξάμηνο 7ο

Κύκλος 1: Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και Ιδιωτικότητα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-9700 Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Τεχνολογίες Προστασίας της Ιδιωτικότητας 3 0 5
321-5750 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 3 0 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΚύκλος 2: Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρηματικότητα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-8100 Διαχείριση Έργων Πληροφορικής 3 2 5
321-7650 Θεωρία Συστημάτων 3 0 5
321-5150 Μεθοδολογίες και Εργαλεία Ανάλυσης και Σχεδιασμού Πληροφ. Συστημάτων 3 0 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΚύκλος 3: Τεχνολογίες Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-7050 Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων 3 2 5
321-10300 Ψηφιακές Επικοινωνίες 3 2 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΚύκλος 4: Επικονωνιακά Συστήματα και δίκτυα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-8350 Διαχείριση Δικτύων 3 0 5
321-7000 Εκτίμηση Επίδοσης και Προσομοίωση Συστημάτων 3 2 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΚύκλος 5: Διαχείριση Πληροφορίας και Ευφυή Συστήματα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-7750 Εισαγωγή στη ρομποτική 3 2 5
321-6100 Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας 3 0 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΚύκλος 6: Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-99000 Αριθμητική Ανάλυση 3 0 5
321-8600 Θεωρία Πληροφορίας 3 0 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System

Εξάμηνο 8ο

Κύκλος 1: Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και Ιδιωτικότητα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-10750 Ασφάλεια Κινητών και Ασύρματων Δικτύων Επικοινωνιών 3 0 5
321-6000 Ασφάλεια στο Φυσιικό Επίπεδο 3 0 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΚύκλος 2: Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρηματικότητα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-5600 Επικοινωνία Ανθρώπου – Υπολογιστή με Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό 3 2 5
321-8500 Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων - Επιχειρηματική Αναλυτική 3 2 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΚύκλος 3: Τεχνολογίες Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-7800 Ασύρματες Επικοινωνίες 3 2 5
321-8750 Εισαγωγή σε VLSI 3 2 5
321-7850 Μικροεπεξεργαστές 3 2 5
321-9350 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας 3 2 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΚύκλος 4: Επικονωνιακά Συστήματα και δίκτυα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-7250 Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών 3 2 5
321-6250 Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου 3 0 5
321-11000 Τεχνολογίες Νέφους 3 2 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΚύκλος 5: Διαχείριση Πληροφορίας και Ευφυή Συστήματα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-10200 Ανάκτηση Πληροφορίας 3 0 5
321-9250 Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα 3 2 5
321-6050 Ευφυή Συστήματα Συστάσεων 3 0 5
321-6600 Προηγμένη Ρομποτική 3 2 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΚύκλος 6: Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-8000 Θεωρία Παιγνίων 3 0 5
321-9850 Μαθηματική Μοντελοποίηση 3 0 5
321-9000 Τεχνικές Προβλέψεων 3 0 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System


Μαθήματα Επιλογής

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-2630 Περιβάλλοντα Προσομοίωσης Επικοινωνιακών Συστημάτων 3 2 5
321-7600 Πρακτική Άσκηση 3 0 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System

Εξάμηνο 9ο

Κύκλος 1: Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων και Ιδιωτικότητα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-99100 Κανονιστικές και Κοινωνικές Διαστάσεις της ΚτΠ 3 0 5
321-8050 Κρυπτογραφία 3 0 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΚύκλος 2: Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρηματικότητα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-5400 Στρατηγική και Επενδύσεις Πληροφοριακών Συστημάτων-Ψηφιακός Μετασχηματισμός 3 0 5
321-8200 Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου 3 0 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΚύκλος 3: Τεχνολογίες Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-3250 Διαδίκτυο των Πραγμάτων 3 2 5
321-10650 Δορυφορικές Επικοινωνίες 3 2 5
321-8650 Οπτικές Επικοινωνίες 3 2 5
321-6550 Πολυμέσα 3 2 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΚύκλος 4: Επικονωνιακά Συστήματα και δίκτυα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-9400 Δίκτυα Αισθητήρων 3 2 5
321-9120 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογών Κινητού Υπολογισμού 3 2 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΚύκλος 5: Διαχείριση Πληροφορίας και Ευφυή Συστήματα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-9450 Εφαρμοσμένα Θέματα Δομών και Βάσεων Δεδομένων 3 0 5
321-7400 Μηχανική Γνώσης και Συστήματα Γνώσης 3 0 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer SystemΚύκλος 6: Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-10000 Αλγόριθμοι και Συνδυαστική Βελτιστοποίηση 3 0 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System


Μαθήματα Επιλογής

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-2600 Θεωρία Κινδύνων 3 0 5
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System

Εξάμηνο 10ο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός Τίτλος Ω(θ) Ω(Ε) ECTS
321-7100 Διπλωματική Εργασία 30
Ω(θ): Ώρες Θεωρίας, Ω(ε): Ώρες Εργαστηριου, ECTS: European Credit Transfer System