Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων προσφέρει τη δυνατότητα διδακτορικών σπουδών σε όλους τους τομείς της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Οι Διδακτορικές Σπουδές στοχεύουν στην προαγωγή της γνώσης και της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας καθώς και την υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων και οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο, ο οποίος πιστοποιεί την εκπόνηση πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη της επιστήμης και της γνώσης στον αντίστοιχο επιστημονικό κλάδο.

Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος προσφέρονται δωρεάν και οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύει.Υποτροφίες ΥΠΑΤΙΑ


Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προσφέρει Υποτροφίες για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, μέσω του θεσπισμένου Προγράμματος Υποτροφιών Διδακτορικών Σπουδών ΥΠΑΤΙΑ. Οι υποτροφίες ΥΠΑΤΙΑ διασφαλίζουν ευνοϊκές συνθήκες για τη μόνιμη εγκατάσταση των υποψήφιων διδακτόρων στην έδρα του Τμήματος και την απρόσκοπτη εκπόνηση της διατριβής σε πλαίσιο πλήρους απασχόλησης.

Μέσω της σχετικής ιστοσελίδας, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις υποτροφίες ΥΠΑΤΙΑ (προϋποθέσεις, κριτήρια κ.λπ.).

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος σχετικά με τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τη διαδικασία υποβολής αίτησης για έναν μεγάλο αριθμό υποτροφιών που προκηρύσσονται ετησίως από πλήθος εξωτερικών φορέων