Εκπαίδευση - Σπουδές

  • Πτυχίο Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σάμος.
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα "Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων", Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σάμος.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Διδασκαλία

Επικουρική διδασκαλία:

Χειμερινό Εξάμηνο:

  1. Μαθηματικά για Μηχανικούς Ι
  2. Διακριτά Μαθηματικά Ι
  3. Στοχαστικές Διαδικασίες

Εαρινό Εξάμηνο:

  1. Μαθηματικά για Μηχανικούς ΙΙ
  2. Πιθανότητες και Στατιστική
  3. Διακριτά Μαθηματικά ΙΙ

Ώρες γραφείου:

Τρίτη και Παρασκευή 10.00-12.00

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά (Journals)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Επιστημονικά Συνέδρια (Conferences)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


[1]
C. Theocharopoulou, I. Partsakoulakis, G. Vouros, K. Stergiou, Overlay networks for task allocation and coordination in dynamic large-scale networks of cooperative agents, AAMAS 07, Dec, 2007,

Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Κεφάλαια σε Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Επιμέλεια Πρακτικών Διεθνών Συνεδρίων


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.