Εκπαίδευση - Σπουδές

 • Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2009.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων», Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2011.
 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2009.

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Συνεργατικές επικοινωνίες
 • Επικοινωνίες χαμηλή καθυστέρησης
 • Μη ορθογωνική πολλαπλή πρόσβαση
 • Ασφάλεια επικοινωνιών φυσικού επιπέδου

Διδασκαλία

ΠΠΣ
 • Δίκτυα Ευρείας Ζώνης (2016-2017)
 • Προσομοίωση Επικοινωνιακών Συστημάτων με Χρήση Matlab (2016-2017)
 • Ψηφιακές Επικοινωνίες (2017-2018)

ΠΜΣ

 • Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες (2017-2018)

 

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά (Journals)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


[1]
N. Nomikos, A. Angelopoulos, E. T. Michailidis, P. Trakadas, A. Hatziefremidis, S. Voliotis, T. Zahariadis, Tackling Faults in the Industry 4.0 Era: A Survey of Machine-Learning Solutions and Key Aspects, Sensors, Vol. 20, No. 1, 2020, MDPI, https://doi.org/10.3390/s20010109, indexed in SCI-E, IF = 3.275
[2]
N. Nomikos, E. T. Michailidis, P. Trakadas, D. Vouyioukas, H. Karl, J. Martrat, K. Papadopoulos, T. Zahariadis, S. Voliotis, A Moving 5G RAN Architecture for Massive Connectivity of Mobile Users and IoT Devices, Vehicular Communications, 2020, Elsevier, https://doi.org/10.1016/j.vehcom.20..., indexed in SCI-E, IF = 4.706
[3]
N. Nomikos, T. Charalambous, D. Vouyioukas, R. Wichman, G. K. Karagiannidis, Integrating Broadcasting and NOMA in Full-Duplex Buffer-Aided Opportunistic Relay Networks, Transactions on Vehicular Technology, Vol. 69, No. 8, pp. 9157-9162, 2020, IEEE, https://doi.org/10.1109/TVT.2020.29..., indexed in SCI-E, IF = 5.379
[4]
M. Karavolos, N. Nomikos, D. Vouyioukas, Enhanced Integrated Satellite–Terrestrial NOMA with Cooperative Device-to-Device Communication, Telecom, 2020, MDPI, https://doi.org/10.3390/telecom1020...
[5]
N. Nomikos, T. Charalambous, D. Vouyioukas, G. K. Karagiannidis, When Buffer-Aided Relaying Meets Full-Duplex and NOMA, Wireless Communications, 2020, IEEE, (to_appear), indexed in SCI-E, IF = 11.391
[6]
E. T. Michailidis, N. Nomikos, P. Trakadas, A. G. Kanatas, Three-Dimensional Modeling of mmWave Doubly Massive MIMO Aerial Fading Channels, Transactions on Vehicular Technology, Vol. 69, No. 2, pp. 1190-1202, 2020, IEEE, https://doi.org/10.1109/TVT.2019.29..., indexed in SCI-E, IF = 5.379
[7]
N. Nomikos, P. Trakadas, A. Hatziefremidis, S. Voliotis, Full-Duplex NOMA Transmission with Single-Antenna Buffer-Aided Relays, Electronics, 2019, MDPI, https://doi.org/10.3390/electronics..., indexed in SCI-E, IF = 2.412
[8]
V. Tatsis, M. Karavolos, D. N. Skoutas, N. Nomikos, D. Vouyioukas, C. Skianis, Energy-Aware Clustering of CoMP-DPS Transmission Points, Computer Communications, Vol. 135, pp. 28-39, 2019, Elsevier, https://doi.org/10.1016/j.comcom.20..., indexed in SCI-E, IF = 2.816
[9]
N. Nomikos, T. Charalambous, D. Vouyioukas, G. K. Karagiannidis, R. Wichman, Hybrid NOMA/OMA with Buffer Aided Relay Selection in Cooperative Networks, Journal of Selected Topics in Signal Processing, Vol. 13, No. 3, pp. 524-537, 2019, IEEE, http://doi.org/10.1109/JSTSP.2019.2..., indexed in SCI-E, IF = 4.981
[10]
E. T. Michailidis, N. Nomikos, P. Bithas, D. Vouyioukas, A. G. Kanatas, Optimal 3-D Aerial Relay Placement for Multi-User MIMO Communications, Transactions on Aerospace and Electronic Systems, Vol. 55, No. 6, pp. 3218-3229, 2019, IEEE, http://doi.org/10.1109/TAES.2019.29..., indexed in SCI-E, IF = 3.672
[11]
N. Nomikos, E. T. Michailidis, P. Trakadas, D. Vouyioukas, T. Zahariadis, I. Krikidis, Flex-NOMA: Exploiting Buffer-Aided Relay Selection for Massive Connectivity in the 5G Uplink, Access, Vol. 7, No. 1, pp. 88743-88755, 2019, IEEE, https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019..., indexed in SCI-E, IF = 3.745
[12]
P. Trakadas, N. Nomikos, E. T. Michailidis, T. Zahariadis, F. Facca, D. Breitgand, S. Rizou, X. Masip, P. Gkonis, Hybrid Clouds for Data-Intensive, 5G-enabled IoT Applications: An Overview, Key Issues and Relevant Architecture, Sensors, 2019, MDPI, https://doi.org/10.3390/s19163591, indexed in SCI-E, IF = 3.275
[13]
N. Nomikos, P. Bithas, E. T. Michailidis, D. Vouyioukas, A. G. Kanatas, A Survey on Machine-Learning Techniques for UAV-Based Communications, Sensors, 2019, MDPI, https://doi.org/10.3390/s19235170, indexed in SCI-E, IF = 3.275
[14]
N. Nomikos, D. Poulimeneas, T. Charalambous, I. Krikidis, D. Vouyioukas, M. Johansson, Delay- and Diversity-Aware Buffer-Aided Relay Selection Policies in Cooperative Networks, Access, 2018, IEEE, https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018..., indexed in SCI-E, IF = 3.745
[15]
N. Nomikos, T. Charalambous, D. Vouyioukas, G. K. Karagiannidis, Low-Complexity Buffer-Aided Link Selection with Outdated CSI and Feedback Errors, Transactions on Communications, Vol. 66, No. 8, pp. 3694-3706, 2018, IEEE, http://doi.org/10.1109/TCOMM.2018.2..., indexed in SCI-E, IF = 5.646
[16]
T. Charalambous, S. M. Kim, N. Nomikos, M. Bengtsson, M. Johansson, Relay Pair Selection with Source Precoding in Buffer-Aided Successive Opportunistic Relaying, Ad Hoc Networks, 2018, Elsevier, https://doi.org/10.1016/j.adhoc.201..., indexed in SCI-E, IF = 3.643
[17]
N. Nomikos, T. Charalambous, D. Vouyioukas, R. Wichman, G. K. Karagiannidis, Power Adaptation in Buffer-Aided Full-Duplex Relay Networks with Statistical CSI, Transactions on Vehicular Technology, Vol. 67, No. 8, pp. 7846-7850, 2018, IEEE, http://doi.org/10.1109/TVT.2018.283..., indexed in SCI-E, IF = 5.379
[18]
A. Nieto, N. Nomikos, J. Lopez, C. Skianis, Dynamic Knowledge-Based Analysis in Nonsecure 5G Green Environments Using Contextual Data, Systems Journal, Vol. 11, No. 4, pp. 2479-2489, 2017, IEEE, https://doi.org/10.1109/JSYST.2015...., indexed in SCI-E, IF = 3.987
[19]
N. Nomikos, T. Charalambous, I. Krikidis, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, M. Johansson, C. Skianis, A Survey on Buffer-Aided Relay Selection, Communications Surveys & Tutorials, Vol. 18, No. 2, pp. 1073-1097, 2016, IEEE, http://doi.org/10.1109/COMST.2015.2..., indexed in SCI-E, IF = 23.700
[20]
N. Nomikos, A. Nieto, P. Makris, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, P. Rizomiliotis, J. Lopez, C. Skianis, Relay selection for secure 5G green communications, Telecommunication Systems, Vol. 59, pp. 169-187, 2015, Springer, http://rdcu.be/nMNV, indexed in SCI-E, IF = 1.734
[21]
T. Charalambous, N. Nomikos, I. Krikidis, D. Vouyioukas, M. Johansson, Modeling Buffer-Aided Relay Selection in Networks with Direct Transmission Capability, Communications Letters, Vol. 19, No. 4, pp. 649-652, 2015, IEEE, http://doi.org/10.1109/LCOMM.2015.2..., indexed in SCI-E, IF = 3.419
[22]
N. Nomikos, T. Charalambous, I. Krikidis, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, M. Johansson, A Buffer-aided Successive Opportunistic Relay Selection Scheme with Power Adaptation and Inter-Relay Interference Cancellation for Cooperative Diversity Systems, Transactions on Communications, Vol. 63, No. 5, pp. 1623-1634, 2015, IEEE, http://doi.org/10.1109/TCOMM.2015.2..., indexed in SCI-E, IF = 5.646
[23]
N. Nomikos, P. Makris, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Skianis, Wireless Femto-Relays: A new model for small cell deployments, International Journal of Wireless Networks and Broadband Technologies, Vol. 4, No. 1, pp. 45-61, 2015, IGI Global, http://doi.org/10.4018/ijwnbt.20150...
[24]
E. Bogdani, D. Vouyioukas, N. Nomikos, Localization Error Modeling of Hybrid Fingerprint-Based Techniques for Indoor Ultra- Wideband Systems, Telecommunication Systems, 2015, Springer, https://rdcu.be/4kqQ, indexed in SCI-E, IF = 1.734
[25]
N. Nomikos, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Verikoukis, C. Skianis, Capacity Maximization through Energy-Aware Multi-Mode Relaying, Wireless Personal Communications, Vol. 74, No. 1, pp. 83-99, 2014, Springer, http://rdcu.be/nMNU, indexed in SCI-E, IF = 1.061
[26]
N. Nomikos, E. T. Michailidis, D. Vouyioukas, A. G. Kanatas, Performance Analysis of a Two-Hop MIMO Mobile-to-Mobile via Stratospheric-Relay Link Employing Hierarchical Modulation, International Journal of Antennas and Propagation, 2013, Hindawi, http://doi.org/10.1155/2013/935609, indexed in SCI-E, IF = 1.207
[27]
P. Makris, N. Nomikos, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Skianis, Jie Zhang, C. Verikoukis, A Context Aware Framework for the Efficient Integration of Femtocells in IP and Cellular Infrastructures, Journal on Wireless Communications and Networking, 2013, EURASIP, https://doi.org/10.1186/1687-1499-2..., indexed in SCI-E, IF = 1.408
[28]
N. Nomikos, D. Vouyioukas, T. Charalambous, I. Krikidis, P. Makris, D. N. Skoutas, M. Johansson, C. Skianis, Joint Relay-Pair Selection for Buffer-Aided Successive Opportunistic Relaying, Transactions on Emerging Telecommunications Technologies, Vol. 25, No. 8, pp. 823-834, 2013, Wiley, http://doi.org/10.1002/ett.2718, indexed in SCI-E, IF = 1.594

Επιστημονικά Συνέδρια (Conferences)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


[1]
N. Nomikos, S. Talebi, R. Wichman, T. Charalambous, Bandit-Based Relay Selection in Cooperative Networks over Uknown Stationary Channels, MLSP 2020, IEEE International Workshop on Machine Learning for Signal Processing, Sep, 2020, Espoo, Finland, IEEE
[2]
N. Nomikos, T. Charalambous, N. Pappas, D. Vouyioukas, R. Wichman, LoLA4SOR: A Low-Latency Algorithm for Successive Opportunistic Relaying, INFOCOM 2019, IEEE International Conference on Computer Communications, Workshop on Ultra-Low Latency in Wireless Networks, May, 2019, Paris, France, IEEE,
[3]
Nikolaos Angelis, N. Archontos, D. Vouyioukas, N. Nomikos, C. Skianis, An Integrated NAN Architecture for Smart Energy Grid, ENERGYCON 2018, 5th IEEE International Energy Conference, Jun, 2018, Limassol, Cyprus, IEEE, http://doi.org/10.1109/ENERGYCON.20...
[4]
N. Nomikos, N. Pappas, T. Charalambous, Y. A. Pignolet, Deadline-Constrained Bursty Traffic in Random Access Wireless Networks, SPAWC 2018, International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications, Jun, 2018, Kalamata, Greece, IEEE
[5]
E. T. Michailidis, N. Nomikos, P. Bithas, D. Vouyioukas, A. G. Kanatas, Optimal Relay Location and Oppοrtunistic User-Scheduling for Stratospheric Communications, SPACOMM 2018, 10th International Conference on Advances in Satellite and Space Communications, Apr, 2018, Athens, Greece, IARIA
[6]
E. T. Michailidis, N. Nomikos, P. Bithas, D. Vouyioukas, A. G. Kanatas, Outage Probability of Triple-Hop Mixed RF/FSO/RF Stratospheric Communication Systems, SPACOMM 2018, 10th International Conference on Advances in Satellite and Space Communications, Apr, 2018, Athens, Greece, IARIA
[7]
D. D. Penda, N. Nomikos, T. Charalambous, M. Johansson, Minimum Power Scheduling under Rician Fading in Full-Duplex Relay-Assisted D2D Communications, IEEE GLOBECOM 2017 Workshops: Workshop on Full-­Duplex Communications for Future Wireless Networks, Dec, 2017, Singapore, IEEE
[8]
N. Nomikos, T. Charalambous, D. Vouyioukas, G. K. Karagiannidis, R. Wichman, Relay Selection for Buffer-Aided Non-Orthogonal Multiple Access Networks, IEEE GLOBECOM 2017 Workshops: 2nd International Workshop on Non-Orthogonal Multiple Access Techniques for 5G, Dec, 2017, Singapore, IEEE, http://doi.org/10.1109/GLOCOMW.2017...
[9]
M. Karavolos, V. Tatsis, D. N. Skoutas, N. Nomikos, D. Vouyioukas, C. Skianis, A Dynamic Hybrid Clustering Scheme for LTE-A Networks Employing CoMP-DPS, CAMAD 2017, 22nd International Workshop on Computer Aided Modeling and Design of Communication Links and Networks, Jun, 2017, Lund, Sweden, IEEE, http://doi.org/10.1109/CAMAD.2017.8...
[10]
E. Bogdani, D. Vouyioukas, N. Nomikos, D. N. Skoutas, C. Skianis, Single-Point Model of MIMO-UWB Indoor Systems Using Time-Reversal Transmission, ICC 2017, International Conference on Communications, May, 2017, Paris, France, IEEE, http://doi.org/10.1109/ICC.2017.799...
[11]
N. Nomikos, T. Charalambous, D. Vouyioukas, G. K. Karagiannidis, LoCo-Link: A Low-Complexity Link Selection Algorithm for Delay Mitigation in Asymmetric Two-Hop Networks, ICC 2017, International Conference on Communications, May, 2017, Paris, France, IEEE, http://doi.org/10.1109/ICC.2017.799...
[12]
S. M. Kim, T. Charalambous, N. Nomikos, M. Bengtsson, M. Johansson, Relay Pair Selection Using Phase-Alignment in Buffer-Aided Successive Opportunistic Relaying, First International Balkan Conference on Communications and Networking 2017: BalkanCom 2017 Invited Session (Signal Processing), (to_appear), May, 2017, Tirana, Albania,
[13]
D. Poulimeneas, T. Charalambous, N. Nomikos, I. Krikidis, D. Vouyioukas, M. Johansson, A delay-aware hybrid relay selection policy, ICT 2016, International Conference on Telecommunications, May, 2016, Thessaloniki, Greece, IEEE, https://doi.org/10.1109/ICT.2016.75...
[14]
D. Poulimeneas, T. Charalambous, N. Nomikos, I. Krikidis, D. Vouyioukas, M. Johansson, Delay- and diversity-aware buffer-aided relay selection policies in cooperative networks, WCNC 2016, Wireless Communications and Networking Conference, Apr, 2016, Doha, Qatar, IEEE, https://doi.org/10.1109/WCNC.2016.7...
[15]
M. Karavolos, V. Tatsis, P. Drakatos, G. Chondrompilas, N. Nomikos, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Skianis, A Load and Channel Aware Dynamic Point Selection Algorithm for LTE-A CoMP Networks, TEMU 2016, International Conference on Telecommunications and Multimedia, Dec, 2016, Heraklion, Crete, Greece, IEEE, http://doi.org/10.1109/TEMU.2016.75...
[16]
E. Bogdani, D. Vouyioukas, N. Nomikos, D. N. Skoutas, C. Skianis, Angle-Based Time Fingerprint Positioning Technique for Indoor UWB Systems, ICC 2015, International Conference on Communications, Jun, 2015, London, UK, IEEE, https://doi.org/10.1109/ICC.2015.72...
[17]
N. Nomikos, E. T. Michailidis, D. Vouyioukas, A. G. Kanatas, Mobile-to-Mobile Communications via Stratospheric Relays: Relay Selection and Performance Analysis, ICC 2015, International Conference on Communications, Jun, 2015, London, UK, IEEE, https://doi.org/10.1109/ICC.2015.72...
[18]
E. Bogdani, D. Vouyioukas, N. Nomikos, D. N. Skoutas, C. Skianis, A Hybrid Lateration Time-Fingerprint Position Estimation Technique for Indoor UWB Systems, CAMAD 2014, International Workshop on Computer-Aided Modeling Analysis and Design of Communication Links and Networks, Dec, 2014, Athens, Greece, IEEE, https://doi.org/10.1109/CAMAD.2014....
[19]
N. Nomikos, P. Makris, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Skianis, Relay Selection in 5G Networks, IWCMC 2014, International Wireless Communications and Mobile Computing Conference, Aug, 2014, Nicosia, Cyprus, IEEE, https://doi.org/10.1109/IWCMC.2014....
[20]
N. Nomikos, P. Makris, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Skianis, Enabling Wireless Prosuming in 5G Networks, TEMU 2014, International Conference on Telecommunications and Multimedia, Jul, 2014, Heraklion, Crete, Greece, IEEE, https://doi.org/10.1109/TEMU.2014.6...
[21]
N. Nomikos, T. Charalambous, I. Krikidis, D. Vouyioukas, M. Johansson, Hybrid Cooperation through Full-Duplex Opportunistic Relaying and Max-Link Relay Selection with Transmit Power Adaptation, ICC 2014, International Conference on Communications, Jun, 2014, Sydney, Australia, IEEE, https://doi.org/10.1109/ICC.2014.68...
[22]
N. Nomikos, T. Charalambous, I. Krikidis, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, M. Johansson, Buffer-aided Successive Opportunistic Relaying with Inter-Relay Interference Cancellation, PIMRC 2013, 24th International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, Sep, 2013, London, UK, IEEE, https://doi.org/10.1109/PIMRC.2013....
[23]
N. Nomikos, P. Makris, D. Vouyioukas, D. N. Skoutas, C. Skianis, Distributed Joint Relay-Pair Selection for Buffer-Aided Successive Opportunistic Relaying, CAMAD 2013, International Workshop on Computer-Aided Modeling Analysis and Design of Communication Links and Networks, Sep, 2013, Berlin, Germany, IEEE, https://doi.org/10.1109/CAMAD.2013....
[24]
N. Nomikos, D. Vouyioukas, T. Charalambous, I. Krikidis, D. N. Skoutas, M. Johansson, Capacity Improvement through Buffer-Aided Successive Opportunistic Relaying, Global Wireless Summit, International Conference on Wireless VITAE, Jun, 2013, New Jersey, USA, https://doi.org/10.1109/VITAE.2013....
[25]
P. Makris, N. Nomikos, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Skianis, Α Context-Aware Backhaul Management Solution for combined H2H and M2M traffic, CITS 2013, International Conference on Computer Information and Telecommunication Systems, May, 2013, Piraeus-Athens, Greece, IEEE, https://doi.org/10.1109/CITS.2013.6...
[26]
N. Nomikos, P. Makris, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Skianis, A Cooperation Framework for LTE Femtocells’ Efficient Integration in Cellular Infrastructures Based on Femto Relay Concept, CAMAD 2012, International Workshop on Computer-Aided Modeling Analysis and Design of Communication Links and Networks, Sep, 2012, Barcelona, Spain, IEEE, https://doi.org/10.1109/CAMAD.2012....
[27]
N. Nomikos, D. Vouyioukas, A Successive Opportunistic Relaying Protocol with Inter-Relay Interference Mitigation, IWCMC 2012, International Wireless Communications and Mobile Computing Conference, Aug, 2012, Limassol, Cyprus, IEEE, https://doi.org/10.1109/IWCMC.2012....
[28]
N. Nomikos, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Skianis, A Spectral Efficient Multi-Mode Relaying Technique, ICC 2012, International Conference on Communications, Jun, 2012, Ottawa, Canada, IEEE, https://doi.org/10.1109/ICC.2012.63...

Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Κεφάλαια σε Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


[1]
D. N. Skoutas, N. Nomikos, D. Vouyioukas, C. Skianis, A. Antonopoulos, Hybrid Resource Sharing for QoS Preservation in Virtual Wireless Networks, chapter in: Cloud and Fog Computing in 5G Mobile Networks: Emerging Advances and Applications, 2017, IET, http://digital-library.theiet.org/c...
[2]
N. Nomikos, D. Vouyioukas, Relays and Cooperative Techniques for 5G Systems, chapter in: New Directions in Wireless Communications systems: From Mobile to 5G, 2017, CRC Press, https://www.crcpress.com/New-Direct...
[3]
N. Nomikos, D. Vouyioukas, Spectral Efficient Opportunistic Relay Selection Policies for Next Generation Mobile Systems, chapter in: Handbook of Research on Next Generation Mobile Communication Systems, A. D. Panagopoulos, (ed), 2015, IGI Global, http://www.igi-global.com/book/hand...

Επιμέλεια Πρακτικών Διεθνών Συνεδρίων


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.