Εκπαίδευση - Σπουδές

 • Δίπλωμα Μηχανικού Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Μεταπτυχιακό, Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Εξόρυξη κειμένων
 • Μηχανική μάθηση
 • Τεχνολογία λογισμικού

Διδασκαλία

 • Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός, 1ο εξάμηνο, (Ακ. έτος 2016-17 έως σήμερα)
 • Εργαστήριο Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Ι, 3ο εξάμηνο, (Ακ. έτος 2016-17 έως σήμερα)
 • Εργαστήριο Προηγμένα θέματα γλωσσών προγραμματισμού, 4ο εξάμηνο, (Ακ. έτος 2016-17 έως σήμερα)
 • Εργαστήριο Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογών Κινητού Υπολογισμού, 9ο εξάμηνο (Ακ. έτος 2018-19 έως σήμερα)
 • Εργαστήριο Τεχνολογία Λογισμικού, 5ο εξάμηνο, (Ακ. έτος 2016-17 έως 2017-18 και 2023-24)

 Ώρες γραφείου

 • Χειμερινό εξ. 2023-24: Δευτέρα & Τρίτη έπειτα από συνεννόηση

Τοποθεσία γραφείου: χάρτης

Επιτροπές - Διοικητικό έργο

 • Μέλος επιτροπής Οργάνωσης, Λειτουργίας και Αναβάθμισης εκπαιδευτικών εργαστηρίων (Ακ. έτος 2022-23)
 • Μέλος επιτροπής πρακτικής άσκησης Τμήματος (Ακ. έτος 2015-16 έως 2020-21)
 • Μέλος ομάδας έργου υποστήριξης διαδικασιών ποιότητας Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ακ. έτος 2017-18 έως 2020-21)

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά (Journals)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Επιστημονικά Συνέδρια (Conferences)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Κεφάλαια σε Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Επιμέλεια Πρακτικών Διεθνών Συνεδρίων


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.