Εκπαίδευση - Σπουδές

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (Post-Doctoral Associate Researcher)
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών
Εργαστήριο Φωτονικής Τεχνολογίας & Οπτικών Επικοινωνιών.

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (Marie Curie Research Fellow)
III-V Labs - Thales - Alcatel
Εργαστήριο GaAs - Design and Fabrication

Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D)
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

Μεταπτυχιακο Διπλωμα Εξειδίκευσης στη Μικροηλεκτρονικη (MSc.)
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών / τμήμα Φυσικής

Πτυχιο (BS.)
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Τομέας: Τηλεπικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Σχεδιασμός υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων
  • Φωτονικά/Οπτικά συστήματα
  • Νευρομορφικά συστήματα - Οπτικοί Υπολογιστές
  • Ψηφιακά-αναλογικά συστήματα
  • Φωτονικά και ηλεκτρο-οπτικά συστήματα κρυπτογραφίας
  • Ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά και ηλεκτρο-οπτικά συστήματα
  • Συστήματα ευρυζωνικών επικοινωνιών
  • Ασφάλεια φυσικού επιπέδου
  • Υλικό για προηγμένες υπολογιστικές τεχνικές (νευρομηχανική).

 

Διδασκαλία

- Οπτικές επικοινωνίες

- Θεωρία Κυκλωμάτων

- Ψηφιακές Επικοινωνίες

- Ηλεκτρονική

- Δομημένος Προγραμματισμός

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά (Journals)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


[1]
M. Skontranis, G. Sarantoglou, A. Bogris, C. Mesaritakis, Time-Delayed Reservoir Computing Based on Dual-Waveband Quantum-Dot Spin-Polarized Vertical Cavity Surface-Emitting Laser, Material Optics Express, Vol. 12, No. 7, 2022, OPTICA,
[2]
G. Sarantoglou, A. Bogris, C. Mesaritakis, S. Theodoridis, Bayesian Photonic Accelarators for Energy Efficient and Noise Robust Neural Processing, IEEE Selected Topics in Quantum Electronics, 2022, 10.1109/JSTQE.2022.3183444
[3]
D. Dermanis, A. Bogris, P. Rizomiliotis, C. Mesaritakis, Photonic Physical Unclonable Function based on an Integrated Neuromorphic schemes, IEEE Journal of Lightwave Technology , 2022, IEEE, (to_appear),
[4]
S. Deligiannidis, N. Taegnoi, K. Botrill, N. Thiparapu , Y. Wang, D. Richardson, C. Mesaritakis, A. Bogris, P. Petropoulos, ML-assisted Equalization for 50-Gb/s/λ O-band CWDM Transmission over 100-km SMF, IEEE Journal of Selected Topics of Quantum Electronics, 2021, (to_appear),
[5]
S. Deligiannidis, C. Mesaritakis, A. Bogris, Performance and Complexity Analysis of bi-directional Recurrent Neural Network Models vs. Volterra Nonlinear Equalizers in Digital Coherent Systems, IEEE Journal of Lightwave Technology , Vol. 39, No. 18, pp. 5791, 2021,
[6]
K. Sozos, C. Mesaritakis, A. Bogris, Monolithic Integrated Optoelectronic Reservoir Computing Processor based on Mutually Injected Phase Modulated Semiconductor Lasers, IEEE Selected Topics in Quantum Electronics , 2021, (to_appear),
[7]
M. Skontranis, G. Sarantoglou, S. Deligiannidis, A. Bogris, C. Mesaritakis, Unsupervised Image Classification Through Time-Multiplexed Photonic Multi-Layer Spiking Convolutional Neural Network, Applied Science , Vol. 11, No. 4, 2021,
[8]
G. Sarantoglou, M. Skontranis, A. Bogris, C. Mesaritakis, Experimental study of Neuromorphic Node based on a Multi- Waveband Emitting two - section Quantum Dot Laser, Photonic Research , Vol. 9, No. 4, pp. B87, 2021,
[9]
S. Deligiannidis, A. Bogris, C. Mesaritakis, Y. Kopsinis, Compensation of Fiber Nonlinearities in Digital Coherent Systems Leveraging Long Short-Term Memory Neural Networks, ΙΕΕΕ Journal of Lightwave Technology, Vol. 38, No. 21, pp. 5991, 2020,
[10]
A. Bogris, C. Mesaritakis, S. Deligiannidis, P. Li, Fabry-Perot Lasers as Enablers for Parallel Reservoir Computing, IEEE Selected Topics in Quantum Electronics, Vol. 27, No. 21, 2020,
[11]
C. Mesaritakis, P. Rizomiliotis, M. Akriotou, C. Chaintoutis, A. Fragkos, D. Syvridis, Photonic Pseudo-Random Number Generator for Internet-of-Things Authentication using a Waveguide based Physical Unclonable Function, Arxiv, 2020,
[12]
G. Sarantoglou, M. Skontranis, C. Mesaritakis, All Optical Integrate and Fire Neuromorphic Node based on Single Section Quantum Dot Laser, IEEE Selected Topics in Quantum Electronics, 2019, IEEE, , IF = 4.6
[13]
C. Mesaritakis, Syvridis D, Reservoir Computing based on Transverse Modes in a Single Optical Waveguide, OSA: Optics Letters, Vol. 44, No. 6, pp. 1218-1221, 2019, Optical Society of America, IF = 3.179
[14]
C. Chaintoutis, M. Akriotou, C. Mesaritakis, I. Komnios, D. Karamitros, A. Fragkos, D. Syvridis, Optical PUFs as physical root of trust for blockchain-driven applications, IET Software, 2019, , IF = 1.04
[15]
C. Mesaritakis, M. Akriotou, A. Kapsalis, E. Grivas, Chaintoutis C, T. Nikas, Syvridis D, Physical Unclonable Function based on a Multi-Mode Optical Waveguide, Nature: Scientific Reports , Vol. 8, No. 9653, 2018, IF = 5.228
[16]
C. Mesaritakis, A. Kapsalis, A. Bogris, D. Syvridis, Artificial Neuron based on Quantum Dot Mode Locked Laser, Nature: Scientific Reports, Vol. 6, No. 39317, 2016, , IF = 5.228
[17]
C. Mesaritakis, A. Bogris, A. Kapsalis, D. Syvridis, High-Speed All-Optical Pattern Recognition of Fourier Dispersive Images Through a Photonic Reservoir Computing Subsystem, OSA: Optics Letters, Vol. 40, No. 14, pp. 3416-3419, 2015, https://www.osapublishing.org/ol/abstrac..., IF = 3.179
[18]
C. Weber, L. Dzewietzki, M. Rosseti, T. Xu, P. Bardella, H. Simos, C. Mesaritakis, M. Ruiz, I. Krestnikov, D. Syvridis, Picosecond pulse amplification up to a peak power of 42 W by a quantum-dot tapered optical amplifier and a mode-locked laser emitting at 1.26 µm, OSA: Optics Letters, Vol. 2, pp. 395-398, 2015, IF = 3.179
[19]
H. Simos, C. Simos, C. Mesaritakis, D. Syvridis, Amplitude and Timing Noise in a Noncolliding Passively Mode-Locked Quantum Dot Laser, IEEE Photon Technology Letters, Vol. 27, No. 5, pp. 506-509, 2015, IF = 1.45
[20]
C. Simos, H. Simos, C. Mesaritakis, D. Syvridis, Pulse and noise properties of a two section passively mode-locked quantum dot laser under long delay feedback, Elsevier Optics Communication, Vol. 313, pp. 248-255, 2014, , IF = 1.45
[21]
C. Mesaritakis, A. Kapsalis, M. Krakowski, I. Krestnikov, D. Syvridis, Tapered InAs/InGaAs Quantum-dot Semiconductor Optical Amplifier Design for Enhanced Gain and Beam Quality, OSA: Optics Letters, Vol. 38, No. 14, pp. 2404-2406, 2013, , IF = 3.179
[22]
C. Mesaritakis, V. Papataksiarhis, D. Syvridis, Micro Ring Resonators as Building Blocks for an All-Optical High-Speed Reservoir Computing Bit-Pattern Recognition System, OSA JOSA-B, Vol. 30, No. 11, pp. 3048-3055, 2013, , IF = 1.731
[23]
H. Simos, M. Rosseti, C. Simos, C. Mesaritakis, T. Xu, P. Bardella, I. Montrosset, D. Syvridis, Numerical analysis of passively mode-locked quantum-dot lasers with absorber section at the low-reflectivity output facet, IEEE Journal of Quantum Electronics, Vol. 49, No. 1, pp. 3-10, 2013, , IF = 1.843
[24]
N. Kryzhanovskaya, A. Zhukov, A. Nadtochy, M. Maximov, E. Moiseev, M. Kulagina, A. Savelev, A. Kapsalis, C. Mesaritakis, D. Syvridis, Room-temperature lasing in microring cavities with an InAs/InGaAs quantum-dot active region, Elsevier Semiconductors, Vol. 47, No. 10, pp. 1387-1390, 2013, , IF = 2.264
[25]
C. Mesaritakis, C. Simos, H. Simos, I. Krestnikov, D. Syvridis, External Optical Feedback-Induced Wavelength Selection and Q-switching Elimination in an InAs/InGaAs Passively Mode Locked Quantum Dot Laser, OSA Journal of Optical Society of America - B, Vol. 29, No. 5, pp. 1071-1077, 2012, , IF = 1.731
[26]
C. Mesaritakis, C. Simos, H. Simos, A. Kapsalis, E. Roditi, D. Syvridis, I. Krestnikov, Effect of the Number of Quantum Dot Layers and Dual State Emission on the Performance of InAs/InGaAs Passively Mode-Locked Lasers, AIP Applied Physics Letters, Vol. 101, No. 25, pp. 251115, 2012, , IF = 3.142
[27]
A. Kapsalis, I. Stamataki, C. Mesaritakis, D. Syvridis, M. Hamacher, H. Heidrich, Design and Experimental Evaluation of Active-Passive Integrated Micro-Ring Lasers: Noise Properties, IEEE Journal of Quantum Electronics, Vol. 48, No. 2, pp. 99-106, 2012, , IF = 1.843
[28]
A. Kapsalis, I. Stamataki, C. Mesaritakis, D. Syvridis, M. Hamacher, H. Heidrich, Design and Experimental Evaluation of Active-Passive Integrated Micro-Ring Lasers: Threshold Current and Spectral Properties, IEEE Journal of Quantum Electronics, Vol. 48, No. 2, pp. 99-106, 2012, , IF = 1.843
[29]
Y. Ding, R. Aviles-Espinosa, M. Cataluna, D. Nikitichev, M. Ruiz, M. Tran, Y. Robert, A. Kapsalis, H. Simos, C. Mesaritakis, High peak-power picosecond pulse generation at 1.26 µm using a quantum-dot-based external-cavity mode-locked laser and tapered optical amplifier, OSA Optics Express, Vol. 20, No. 13, pp. 14308-14320, 2012, , IF = 3.148
[30]
Y. Ding, A. Alhazime, D. Nikitichev, K. Federova, M. Ruiz, M. Tran, Y. Robert, A. Kapsalis, H. Simos, C. Mesaritakis, Tunable master-oscillator power-amplifier based on chirped quantum-dot structures, IEEE Photon Technology Letters, Vol. 24, No. 20, pp. 1841-1844, 2012, , IF = 1.945
[31]
H. Simos, C. Simos, C. Mesaritakis, D. Syvridis, Two Section Quantum Dot Mode-Locked Lasers under Optical Feedback: Pulse Broadening and Harmonic Operation, IEEE Journal of Quantum Electronics, Vol. 48, No. 7, pp. 872-877, 2012, , IF = 1.843
[32]
C. Mesaritakis, A. Argyris, C. Simos, H. Simos, A. Kapsalis, D. Syvridis, Chaotic emission and tunable self-sustained pulsations in a two-section Fabry–Perot quantum dot laser, AIP Applied Physics Letters, Vol. 99, pp. 141109, 2011, , IF = 3.142
[33]
C. Mesaritakis, C. Simos, H. Simos, D. Syvridis, Dual ground-state pulse generation from a passively mode-locked InAs/InGaAs quantum dot laser, AIP Applied Physics Letters, Vol. 99, pp. 141109, 2011, , IF = 3.142
[34]
C. Mesaritakis, A. Argyris, E. Grivas, D. Syvridis, Adaptive Interrogation for Fast Optical Sensing Based on Cascaded Micro-Ring Resonators, AIP Applied Physics Letters, Vol. 11, No. 7, pp. 1595-1601, 2011, , IF = 1.889
[35]
C. Mesaritakis, C. Simos, H. Simos, S. Mikroulis, I. Krestnikov, D. Syvridis, Pulse Width Narrowing due to Dual Ground State Emission in Quantum Dot Mode Locked Lasers, AIP Applied Physics Letters, Vol. 96, 2010, , IF = 3.142
[36]
C. Mesaritakis, C. Simos, H. Simos, S. Mikroulis, I. Krestnikov, E. Roditi, D. Syvridis, Effect of feedback to the Ground and Excited State of a Quantum dot passively mode locked Laser, AIP Applied Physics Letters, Vol. 97, 2010, , IF = 3.142
[37]
M Cataluna, D. Nikitichev, S. Mikroulis, H. Simos, C. Simos, C. Mesaritakis, D. Syvridis, Dual-wavelength mode-locked quantum-dot laser, via ground and excited state transitions: experimental and theoretical investigation, OSA Optics Express, Vol. 18, pp. 12832-12838, 2010, , IF = 3.148
[38]
C. Mesaritakis, H. Simos, A. Kapsalis, D. Syvridis, Optical microring based interrogation method for phase detecting elements, IEEE Sensors Journal , Vol. 9, 2009, , IF = 1.889
[39]
H. Simos, C. Mesaritakis, D. Alexandropoulos, D. Syvridis, Dynamic analysis of crosstalk performance in microring based add/drop filters, IEEE/OSA Journal of ightwave Technology, Vol. 27, pp. 2027-2034, 2009, , IF = 2.862
[40]
H. Simos, C. Mesaritakis, D. Alexandropoulos, D. Syvridis, Intra-band Crosstalk Properties of Add/Drop Filters Based on Active Microring Resonators, IEEE Photon Technology Letters, Vol. 19, pp. 1649-1651, 2007, , IF = 1.945

Επιστημονικά Συνέδρια (Conferences)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


[1]
K. Sozos, S. Deligiannidis, C. Mesaritakis, A. Bogris, Novel Self-Coherent Receiver Based on an Optical Spectral Slicing Neuromorphic Accelerator and Lightweight Machine Learning for 1.6 Tb/s Communications, ECOC 2022, Sep, 2022, Bassel Switzerland , OPTICA/IEEE,
[2]
M. Skontranis, G. Sarantoglou, A. Bogris, C. Mesaritakis, Spectro-temporally Multiplexed Reservoir Computing Based on a Multimode Fabry Perot Laser, ECOC 2022, IEEE/OPTICA, Sep, 2022, Bassel Switzerland , IEEE/OPTICA,
[3]
C. Mesaritakis, G. Sarantoglou, A. Bogris, Bayesian Training in Reconfigurable Photonic Neuromorphic Meshes, IEEE Workshop on Complexity in Engineering , IEEE, Jul, 2022, Florence - Italy, IEEE,
[4]
G. Sarantoglou, K. Sozos, T. Kamalakis, C. Mesaritakis, A. Bogris, Experimental demonstration of an extreme learning machine based on Fabry Perot lasers for parallel neuromorphic processing, OFC 2022, Mar, 2022, San Diego USA,
[5]
A. Tsirigotis, G. Tsilikas, K. Sozos, A. Bogris, C. Mesaritakis, Filter-Based Photonic Reservoir Computing as a key-enabling platform for all-optical high-speed processing of time-stretched images and telecomm data, SPIE Photonics West , IEEE/OPTICA/SPIE, Feb, 2022, San Francisco USA ,
[6]
K. Sozos, A. Bogris, P. Bienstman , C. Mesaritakis, Photonic Reservoir Computing based on Optical Filters in a Loop as a High Performance and Low-Power Consumption Equalizer for 100 Gbaud Direct Detection Systems, ECOC , Oct, 2021, Bordeaux France,
[7]
A. Bogris, K. Sozos, A. Tsirigotis, C. Mesaritakis, Neuromorphic Integrated Photonics as Hardware Accelerators for Ultra-high Speed Telecom and Imaging Applications, Photonics in Switching and Computing, Oct, 2021, OSA,
[8]
Y. Hong, S. Deligiannidis, N. Taengnoi, K. Bottrill, N. Thipparappu, Y. Wang, J. Sahu, D. Richardson , C. Mesaritakis, P. Petropoulos, Performance-enhanced Amplified O-band WDM Transmission using Machine Learning based Equalization, CLEO, Sep, 2021, San Hose USA, IEEE- OSA,
[9]
C. Mesaritakis, Neuromorphic Schemes for Next-Generation Telecommunication and Security Applications, ECOC , Sep, 2021, Bordeaux France, IEEE-OSA,
[10]
M. Skontranis, G. Sarantoglou, A. Bogris, C. Mesaritakis, Photonic Spiking Convolutional Neural Networks for High-Speed Image Processing, IEEE Summer Topical Meetings 2021 , Jul, 2021, virtual, IEEE,
[11]
C. Mesaritakis, K. Sozos, D. Dermanis, A. Bogris, Spatial Photonic Reservoir Computing based on Non-Linear Phase-to-Amplitude Conversion in Micro-Ring Resonators, OFC , May, 2021, Virtual USA, OSA-IEEE,
[12]
K. Sozos, C. Mesaritakis, A. Bogris, Reservoir Computing based on Mutually Injected Phase Modulated Lasers: A monolithic integration approach suitable for short-reach communication systems, OFC , May, 2021, OSA-IEEE,
[13]
G. Sarantoglou, M. Skontranis, A. Bogris, C. Mesaritakis, Resonate and Fire Neuromorphic Node based on two - section Quantum Dot Laser with multi-waveband dynamics, CLEO, Jul, 2020, Brussels, IEEE-OSA,
[14]
S. Deligiannidis, C. Mesaritakis, A. Bogris, Performance and Complexity Evaluation of Recurrent Neural Network Models for Fibre Nonlinear Equalization in Digital Coherent Systems, CLEO, Jul, 2020, Brussels,
[15]
C. Mesaritakis, M. Skontranis, G. Sarantoglou, A. Bogris, Micro-Ring-Resonator Based Passive Photonic Spike-Time- Dependent-Plasticity Scheme for Unsupervised Learning in Optical Neural Networks, OFC , Jul, 2020, SAn Diego USA, IEEE-OSA,
[16]
G. Sarantoglou, M. Skontranis, A. Bogris, C. Mesaritakis, Temporal Resolution Enhancement in Quantum-Dot Laser Neurons due to Ground State Quenching Effects, OFC , Jul, 2020, San Diego USA, IEEE-OSA,
[17]
C. Mesaritakis, Passive Photonic Components as Building Blocks for Ultra-Fast Reservoir Computing and as Photonic Spike Dependent Plasticity Enabling Structures, ERC International Workshop – Invited - Photonic Reservoir Computing and Information Processing in Complex Networks, Dec, 2019, Trento IT
[18]
C. Mesaritakis, Photonic Reservoir Computing based on the Random-Interaction of Transverse Optical Modes in Large-Cross Section Waveguides, World Photonic Congress CLEO/EQEC, Dec, 2019, Munich DE, IEEE-OSA
[19]
M. Skontranis, G. Sarantoglou, C. Mesaritakis, Inhibitory Integrate and Fire Neuron based on Quantum-Dot Intra-Band Transitions in a Semiconductor Laser, CLEO/EQEC Europe, Dec, 2019, Munich DE,
[20]
M. Skontranis, G. Sarantoglou, C. Mesaritakis, All-optical Inhibitory Integrate and Fire Neuron based on a Single-Section Quantum-Dot Semiconductor Laser, CLEO USA, Dec, 2019, San-Diego California USA,
[21]
C. Mesaritakis, M. Akriotou, A. Kapsalis, E. Grivas, C. Chaintoutis, A. Fragkos, D. Syvridis, Random Number Generation from a Secure Unclonable Hardware Module, ISCIS SecurityWorkshop, Feb, 2018, London GB,
[22]
C. Mesaritakis, M. Akriotou, D. Syvridis, Laser Induced Speckle as a Foundation for Physical Security and Optical Computing, IEEE PSC2018 Photonics in Switching and Computing, Dec, 2018, Limassol CY,
[23]
D. Syvridis, C. Mesaritakis, Quantum-Dot Laser Assisted Spiking Neural Networks, IEEE International Conference in Laser Optics (ICLO) , Dec, 2018, St. Petersburg RU
[24]
J. Rasmussen, K. Votis, P. Campegiani, L. Coppolino, I. Cano, D. Mari, O. Stan, C. Mesaritakis, E. Grivas, I. Komnios, Gap Analysis for Information Security in Interoperable Solutions at a Systemic Level: The KONFIDO Approach, IFMBE Proceedings of the International Conference on Biomedical and Health Informatics, Nov, 2017, Thessaloniki GR,
[25]
C. Mesaritakis, All-Optical Excitability of an Inhibitory Neuron based on Two-Section InAs/InGaAs Quantum Dot Mode-Locked Laser, CLEO Europe/EQEC , Jun, 2017, Munich-Germany,
[26]
D. Syvridis, C. Mesaritakis, Neuromorphic Photonics based on Quantum-Dot Devices, Control of Self-Organizing Nonlinear Systems, Dec, 2017, Wittenberg DE,
[27]
C. Mesaritakis, M. Akriotou, E. Grivas, D. Syvridis, Cryptographic Key Generation from a Photonic Physical Unclonable Function based on High-Order Transverse Modes, KES-IIMSS, Dec, 2017, Algavre Portugal,
[28]
C. Mesaritakis, A. Kapsalis, M. Akriotou, D. Syvridis, Physical Unclonable Functions as Key Generator for Cryptographic Applications, 3rd International Conference on Cyber Security CryCybIW, Dec, 2016, Athens GR,
[29]
C. Mesaritakis, A. Kapsalis, D. Syvridis, All-Optical Reservoir Computing system based on InGaAsP Ring Resonators for High-Speed Identification and Optical Routing in Optical Networks, SPIE Photonics West, Dec, 2015, San Fransisco USA,
[30]
A. Kapsalis, C. Mesaritakis, D. Syvridis, Converting mid-infrared signals to near-infrared through optomechanical transduction, SPIE Photonics West, Dec, 2015, San Fransisco USA,
[31]
C. Mesaritakis, A. Bogris, D. Syvridis, All optical Dual-Wavelength Switching and Injection Locking of InAs/InGaAs Passively Mode-Locked Quantum Dot Fabry-Perot Lasers, CLEO CB-P, Dec, 2015, Munich DE,
[32]
C. Mesaritakis, D. Syvridis, Optical Pattern Recognition System based on Reservoir Computing Scheme Using Micro-Ring Resonators as Building Blocks, EUROPTRODE XII, Apr, 2014, Athens GR,
[33]
C. Mesaritakis, A. Kapsalis, D. Syvridis, Silicon-on-Insulator Microring Resonator All-Optical Reservoir Computing Scheme for High-Speed Applications, IEEE International Conference on group IV Photonics, Dec, 2014, Paris FR,
[34]
C. Mesaritakis, A. Kapsalis, C. Simos, H. Simos, M. Krakowski, D. Syvridis, Optimized InAs/AlGaAs Quantum Dot Semicon- ductor Optical Amplifier Tapered Geometry For Enhanced Beam Quality and Optical Gain, CLEO, Dec, 2013, Munich DE,
[35]
L. Drzewietzki, S. Breuer, M. Rosseti, T. Xu, P. Bardella, H. Simos, C. Mesaritakis, M. Ruiz, I. Krestnikov, D. Livshits, Picosecond pulse generation with 34W peak power using a monolithic quantum-dot tapered mode- locked laser and tapered optical amplifier, CLEO, Dec, 2013, Munich DE,
[36]
H. Simos, C. Simos, C. Mesaritakis, D. Syvridis, Numerical Investigation of Timing Jitter in Passively Mode Locked Quantum Dot Lasers with Anti-Colliding Design, IS-PALID, Dec, 2013, Paris FR,
[37]
C. Simos, H. Simos, C. Mesaritakis, D. Syvridis, Two Section Quantum Dot Mode Locked Lasers under Long Optical Feedback: Pulse Noise and Jitter Dynamics, IS-PALID, Dec, 2013, Paris FR,
[38]
A. Zhukov, N. Kryzhanovskaya, A. Savelyev, A. Nadtochiy, E. Arakcheeva, F. Zubov, V. Korenev, A. Kapsalis, C. Mesaritakis, D. Syvridis, Quantum dot lasers and relevant nanoheterostructures, SPIE Semiconductor Lasers and Applications V, Nov, 2012, Beijing CH,
[39]
A. Zhukov, N. Kryzhanovskaya, A. Savelyev, A. Nadtochiy, E. Arakcheeva, F. Zubov, V. Korenev, A. Kapsalis, C. Mesaritakis, D. Syvridis, Quantum dot lasers and relevant nanoheterostructures, SPIE Progress in Biophotonics, Nov, 2012, Beijing CH,
[40]
A. Kapsalis, H. Simos, C. Mesaritakis, D. Syvridis, Optical Microring resonators for telecom sensing and metrology applications: Theory, Design and Experimental Results, 5th International Conference on Micro-Nanoelectronics, Nanotechnologies and MEMS (Micro & Nano 2012), Oct, 2012, Heraklion Crete GR,
[41]
Y. Ding, M. Cataluna, D. Nikitichev, M. Ruiz, M. Tran, Y. Robert, A. Kapsalis, H. Simos, C. Mesaritakis, T. Xu, Tunable Master-Oscillator Power Amplifier Using All Chirped Quantum-Dot Structures, CLEO, Dec, 2012, San Jose USA,
[42]
Y. Ding, M. Cataluna, D. Nikitichev, M. Ruiz, M. Tran, Y. Robert, A. Kapsalis, H. Simos, C. Mesaritakis, T. Xu, 30-W Peak Power Generated from All-quantum-dot Master-oscillator Power-amplifier System for Nonlinear Bio-imaging Applications, CLEO, Dec, 2012, San Jose USA,
[43]
A. Kapsalis, C. Mesaritakis, D. Syvridis, Active-Passive Integrated Microring Lasers, ECLW, Sep, 2011, Lausanne Switzerland,
[44]
C. Mesaritakis, H. Simos, A. Kapsalis, D. Syvridis, Micro Ring Biochemical Sensor Based on Fano Resonances and Nanoslot Waveguides, EOS annual meeting TOM1 Biophotonics, Sep, 2008, Paris FR,

Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


[1]
A. Bogris, C. Mesaritakis, (ed), (eds), Neuromorphic Photonic Engineering: An Application Oriented Approach, 2022, CRC Taylor and Francis Press, (to_appear)

Κεφάλαια σε Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


[1]
S. Diamantopoulos, D. Karamitros, L. Romano, L. Coppolino, V. Koutkias, K. Votis, O. Stan, P. Campegiani, C. Mesaritakis, E. Grivas, Secure Cross-Border Exchange of Health Related Data: The KONFIDO Approach, chapter in: Internet and Distributed Computing Systems, pp. , 2019, Springer,
[2]
M. Akriotou, C. Mesaritakis, A. Kapsalis, E. Grivas, C. Chaintoutis, A. Fragkos, D. Syvridis, Random Number Generation from a Secure Unclonable Hardware Module, chapter in: Communications in Computer and Information Science, pp. , 2018, Springer,
[3]
C. Mesaritakis, D. Syvridis, Spectral Splitting Effects and Their Influence on the Performance of Quantum Dot Mode-Locked Lasers, chapter in: Quantum Dot Devices - Lecture Notes in Nanoscale Science and Technology, pp. , 2012, Springer,

Επιμέλεια Πρακτικών Διεθνών Συνεδρίων


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.