Εκπαίδευση - Σπουδές

Διδακτορικό Δίπλωμα στην “Αποδοτική επεξεργασία επερωτήσεων σε ευρέως κατανεμημένα δεδομένα”, Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα από το Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πτυχίο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Βάσεις χωρικών δεδομένων 

Επεξεργασία χωρικών δεδομένων με κειμενική πληροφορία 

Κατανεμημένη επεξεργασία δεδομένων

Διδασκαλία

Δομές Δεδομένων

Βάσεις Δεδομένων Ι

Βάσεις Δεδομένων ΙΙ

Εφαρμοσμένα Θέματα Δομών και Βάσεων Δεδομένων

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά (Journals)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


[1]
P. Nikitopoulos, A. Vlachou, Christos Doulkeridis, G. Vouros, Parallel and scalable processing of spatio-temporal RDF queries using Spark, GeoInformatica, Vol. 25, No. 4, pp. 623-653, 2021,
[2]
P. Nikitopoulos, G. Sfyris, A. Vlachou, C. Doulkeridis, O. Telelis, Pruning techniques for parallel processing of reverse top-k queries, Distributed Parallel Databases, Vol. 39, No. 1, pp. 169-199, 2021,
[3]
C. Doulkeridis, A. Vlachou, N. Pelekis, Y. Theodoridis, A Survey on Big Data Processing Frameworks for Mobility Analytics, SIGMOD Rec., Vol. 50, No. 2, 2021, ACM,
[4]
O. Gkorgkas, A. Vlachou, C. Doulkeridis, G. Vouros, Exploratory product search using top-k join queries, Inf. Syst. , Vol. 64, pp. 75-92, 2017,
[5]
K. Georgoulas, A. Vlachou, C. Doulkeridis, Y. Kotidis, User-Centric Similarity Search, IEEE Trans. Knowl. Data Eng., Vol. 29, No. 1, pp. 200-213, 2017,
[6]
A. Vlachou, C. Doulkeridis, K. Nørvåg, Distributed top-k query processing by exploiting skyline summaries, Distributed and Parallel Databases, Vol. 30, No. 3-4, pp. 239-271 , 2012,
[7]
A. Vlachou, C. Doulkeridis, Y. Kotidis, Metric-Based Similarity Search in Unstructured Peer-to-Peer Systems, Trans. Large-Scale Data- and Knowledge-Centered Systems, Vol. 5, pp. 28-48, 2012,
[8]
K. Hose, A. Vlachou, A survey of skyline processing in highly distributed environments, VLDB J. , Vol. 21, No. 3, pp. 359-384, 2012,
[9]
A. Vlachou, C. Doulkeridis, Y. Kotidis, K. Nørvåg, Monochromatic and Bichromatic Reverse Top-k Queries, IEEE Trans. Knowl. Data Eng., Vol. 23, No. 8, pp. 1215-1229, 2011,
[10]
A. Vlachou, M. Vazirgiannis, the sky: Discovering the importance of skyline points through subspace dominance relationships , Data Knowl. Eng., Vol. 69, No. 9, pp. 943-964, 2010,
[11]
C. Doulkeridis, A. Vlachou, K. Nørvåg, Y. Kotidis, M. Vazirgiannis, Efficient search based on content similarity over self-organizing P2P networks, Peer-to-Peer Networking and Applications, Vol. 3, No. 1, pp. 67-79, 2010,
[12]
A. Vlachou, C. Doulkeridis, Y. Kotidis, M. Vazirgiannis, Efficient Routing of Subspace Skyline Queries over Highly Distributed Data , IEEE Trans. Knowl. Data Eng., Vol. 22, No. 12, pp. 1694-1708 , 2010,
[13]
C. Doulkeridis, A. Vlachou, Y. Kotidis, M. Vazirgiannis, Efficient range query processing in metric spaces over highly distributed data , Distributed and Parallel Databases, Vol. 26, No. 2-3, pp. 155-180, 2009,

Επιστημονικά Συνέδρια (Conferences)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


[1]
P. Nikitopoulos, A. Vlachou, C. Doulkeridis, G. Vouros, DiStRDF: Distributed Spatio-temporal RDF Queries on Spark, EDBT/ICDT Workshops 2018, pp. 125-132, Dec, 2018,
[2]
G. Santipantakis, A.Glenis, N. Kalaitzian, A. Vlachou, C. Doulkeridis, G. Vouros, FAIMUSS: Flexible Data Transformation to RDF from Multiple Streaming Sources, EDBT 2018, pp. 662-665, Dec, 2018,
[3]
C. Doulkeridis, A. Vlachou, D. Mpestas, N. Mamoulis, Parallel and Distributed Processing of Spatial Preference Queries using Keywords, EDBT, pp. 318-329, Dec, 2017
[4]
G. Santipantakis, G. Vouros, A.Glenis, C. Doulkeridis, A. Vlachou, The datAcron Ontology for Semantic Trajectories , ESWC (Satellite Events) , pp. 26-30, Dec, 2017,
[5]
A. Vlachou, Efficient RDF Query Processing using Multidimensional Indexing , PCI 2017, pp. 44:1-44:6, Dec, 2017,
[6]
S. Bothe, A. Cuzzocrea, P. Karras, A. Vlachou, Computing Skylines over Encrypted Data in Cloud Environments, SEBD, pp. 222-229, Dec, 2016,
[7]
X. Mallios, V. Vassalos, T. Venetis, A. Vlachou, A Framework for Clustering and Classification of Big Data Using Spark, OTM Conferences 2016, pp. 344-362, Dec, 2016,
[8]
M. Saouk, C. Doulkeridis, A. Vlachou, K. Nørvåg, Efficient processing of top-k joins in MapReduce , BigData, pp. 570-577, Dec, 2016
[9]
C. Doulkeridis, A. Vlachou, P. Nikitopoulos, P. Tampakis, M. Saouk, The RoadRunner framework for efficient and scalable processing of big data, Panhellenic Conference on Informatics , pp. 215-220, Dec, 2015,
[10]
G. Tsatsanifos, A. Vlachou, On Processing Top-k Spatio-Textual Preference Queries, EDBT, pp. 433-444, Dec, 2015,
[11]
O. Gkorgkas, A. Vlachou, C. Doulkeridis, K. Nørvåg, Finding the Most Diverse Products using Preference Queries, EDBT, pp. 205-216, Dec, 2015,
[12]
O. Gkorgkas, A. Vlachou, C. Doulkeridis, K. Nørvåg, Maximizing Influence of Spatio-Textual Objects Based on Keyword Selection , SSTD , pp. 413-430 , Dec, 2015,
[13]
I. Miliou, A. Vlachou, Location-Aware Tag Recommendations for Flickr, DEXA, pp. 97-104, Dec, 2014
[14]
S. Liknes, A. Vlachou, C. Doulkeridis, K. Nørvåg, APSkyline: Improved Skyline Computation for Multicore Architectures, DASFAA, pp. 312-326, Dec, 2014,
[15]
S. Bothe, A. Cuzzocrea, P. Karras, A. Vlachou, Skyline Query Processing over Encrypted Data: An Attribute-Order-Preserving-Free Approach, PSBD@CIKM, pp. 37-43, Dec, 2014,
[16]
O. Gkorgkas, A. Vlachou, C. Doulkeridis, K. Nørvåg, Efficient processing of exploratory top-k joins, SSDBM, pp. 35:1-35:4, Dec, 2014,
[17]
A. Vlachou, C. Doulkeridis, K. Nørvåg, Y. Kotidis, Branch-and-bound algorithm for reverse top-k queries, SIGMOD Conference, pp. 481-492, Dec, 2013,
[18]
S. Bothe, P. Karras, A. Vlachou, eSkyline: Processing Skyline Queries over Encrypted Data, PVLDB, pp. 1338-1341 , Dec, 2013,
[19]
O. Gkorgkas, A. Vlachou, C. Doulkeridis, K. Nørvåg, Discovering Influential Data Objects over Time, SSTD, pp. 110-127, Dec, 2013,
[20]
K. Hose, A. Vlachou, Distributed skyline processing: a trend in database research still going strong , EDBT, pp. 558-561, Dec, 2012,
[21]
A. Vlachou, C. Doulkeridis, K. Nørvåg, Y. Kotidis, N. Polyzotis, Processing of Rank Joins in Highly Distributed Systems, ICDE, pp. 606-617, Dec, 2012,
[22]
A. Vlachou, C. Doulkeridis, M. Halkidi, Discovering Representative Skyline Points over Distributed Data, SSDBM, pp. 141-158, Dec, 2012,
[23]
J. B. Rocha-Junior, A. Vlachou, C. Doulkeridis, K. Nørvåg, Efficient execution plans for distributed skyline query processing, EDBT, pp. 271-282, Dec, 2011,
[24]
N. H. Ryeng,, A. Vlachou, C. Doulkeridis, K. Nørvåg, Efficient Distributed Top-k Query Processing with Caching, DASFAA, pp. 280-295, Dec, 2011,
[25]
A. Vlachou, C. Doulkeridis, K. Nørvåg, Monitoring reverse top-k queries over mobile devices, MobiDE, pp. 17-24, Dec, 2011,
[26]
A. Vlachou, C. Doulkeridis, N. Polyzotis, Skyline query processing over joins, SIGMOD Conference, pp. 73-84, Dec, 2011,
[27]
C. Doulkeridis, A. Vlachou, K. Nørvåg, Y. Kotidis, M. Vazirgiannis, On the selectivity of multidimensional routing indices , CIKM, pp. 109-118, Dec, 2010,
[28]
J. B. Rocha-Junior, A. Vlachou, C. Doulkeridis, K. Nørvåg, Efficient Processing of Top-k Spatial Preference Queries, PVLDB, pp. 93-104, Dec, 2010,
[29]
A. Vlachou, C. Doulkeridis, K. Nørvåg, Y. Kotidis, Identifying the Most Influential Data Objects with Reverse Top-k Queries, PVLDB, pp. 364-372, Dec, 2010,
[30]
A. Vlachou, C. Doulkeridis, Y. Kotidis, K. Nørvåg, Reverse top-k queries, ICDE, pp. 365-376, Dec, 2010,
[31]
A. Vlachou, C. Doulkeridis, Y. Kotidis, Peer-to-Peer Similarity Search Based on M-Tree Indexing, DASFAA, pp. 269-275, Dec, 2010,
[32]
J. B. Rocha-Junior, A. Vlachou, C. Doulkeridis, K. Nørvåg, AGiDS: A Grid-Based Strategy for Distributed Skyline Query Processing, Globe, pp. 12-23, Dec, 2009,
[33]
A. Vlachou, K. Nørvåg, Bandwidth-constrained distributed skyline computation, MobiDE, pp. 17-24, Dec, 2009,
[34]
C. Doulkeridis, A. Vlachou, K. Nørvåg, Y. Kotidis, M. Vazirgiannis, Multidimensional routing indices for efficient distributed query processing, CIKM, pp. 1489-1492, Dec, 2009,
[35]
A. Vlachou, C. Doulkeridis, K. Nørvåg, M. Vazirgiannis, On efficient top-k query processing in highly distributed environments, SIGMOD Conference, pp. 753-764, Dec, 2008,
[36]
A. Vlachou, C. Doulkeridis, Y. Kotidis, Angle-based space partitioning for efficient parallel skyline computation, SIGMOD Conference, pp. 227-238, Dec, 2008,
[37]
A. Vlachou, C. Doulkeridis, K. Nørvåg, M. Vazirgiannis, Skyline-based Peer-to-Peer Top-k Query Processing, ICDE, pp. 1421-1423, Dec, 2008,
[38]
M. Vazirgiannis, D. Drosos, P. Senellart, A. Vlachou, Web page rank prediction with markov models, WWW Conf., pp. 1075-1076, Dec, 2008,
[39]
C. Doulkeridis, A. Vlachou, Y. Kotidis, M. Vazirgiannis, Peer-to-Peer Similarity Search in Metric Spaces, VLDB, pp. 986-997, Dec, 2007,
[40]
A. Vlachou, C. Doulkeridis, Y. Kotidis, M. Vazirgiannis, SKYPEER: Efficient Subspace Skyline Computation over Distributed Data, ICDE, pp. 416-425, Dec, 2007,
[41]
A. Vlachou, C. Doulkeridis, D. Mavroeidis, M. Vazirgiannis, Designing a Peer-to-Peer Architecture for Distributed Image Retrieval, Adaptive Multimedia Retrieval, pp. 182-195, Dec, 2007,

Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


[1]
A. Vlachou, C. Doulkeridis, K. Nørvåg, Y. Kotidis, Peer-to-Peer Query Processing over Multidimensional Data, Springer Briefs in Computer Science, ISBN 978-1-4614-2109-2,, 2012, Springer

Κεφάλαια σε Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Επιμέλεια Πρακτικών Διεθνών Συνεδρίων


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.