Εκπαίδευση - Σπουδές

01/03/2016 - Υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Σάμος, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Πολυμέσων & Δικτυακών Εφαρμογών (Net Media Lab Mind & Brain R&D), του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Διατριβή: “A Conversational Agent as a personal and professional development tool for healthy aging and sustainable living”.

 

2008 - 2010 Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΠΜΣ Εκπαίδευση & Πολιτισμός: Παιδαγωγική Ψυχολογία και Εκπαιδευτική Πράξη. Βαθμός: 8,8 «Άριστα». Διπλωματική εργασία: «Οι απόψεις και στάσεις των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τη συμμετοχή τους σε ομαδικές δραστηριότητες της τάξης τους σε συνάρτηση και με το κοινωνικό και μαθησιακό προφίλ τους».
 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Νοημοσύνη, χαρισματικότητα, γνωστιακή επιστήμη, γνωστικές-μεταγνωστικές ικανότητες, ικανότητες αυτεπίγνωσης.

Διδασκαλία

Εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά (Journals)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Επιστημονικά Συνέδρια (Conferences)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Κεφάλαια σε Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Επιμέλεια Πρακτικών Διεθνών Συνεδρίων


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.