Εκπαίδευση - Σπουδές

  • Υποψήφια Διδάκτορας σε θέματα Ψηφιακής Ιδιωτικότητας του τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2020 έως σήμερα)
  • TUV Hellas (TUV Nord), 2022, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 2016/679 (GDPR)
  • The Cambridge School of Graphology, 2012, Πτυχιακός τίτλος σπουδών, Δικαστική Γραφολογία 
  • The Cambridge School of Graphology, 2011, Πτυχιακός τίτλος σπουδών, Αναλυτική Γραφολογία
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 2004, Πτυχιακός τίτλος σπουδών, Ψυχολογία
  • @Cybrary.IT, 2015, Βεβαίωση συνεχούς εκπαίδευσης, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δικαστική Πειρατεία
  • Ομοσπονδία Κωφών, 2005, Επάρκεια της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα
  • H συμπεριφορά σε σχέση με τη διάθεση της πληροφορίας και η προβολή των πολλαπλών πτυχών του εαυτού στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Διδασκαλία

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά (Journals)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Επιστημονικά Συνέδρια (Conferences)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Κεφάλαια σε Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Επιμέλεια Πρακτικών Διεθνών Συνεδρίων


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.