Εκπαίδευση - Σπουδές

 • Δίπλωμα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών (2005).
 • Διδακτορικό, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών (2012).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Μηχανική Μάθηση
 • Πολυτροπική Αλληλεπίδραση
 • Επεξεργασία Πολυτροπικών Σημάτων
 • Συναισθηματική Υπολογιστική

Διδασκαλία

 • Μεγάλα Δεδομένα και Εξόρυξη Δεδομένων (Μεταπτυχιακό)
 • Σημασιολογικός Ιστός (Μεταπτυχιακό)
 • Ευφυή Συστήματα (Μεταπτυχιακό)
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (3ο Εξάμηνο)
 • Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα (8ο Εξάμηνο)
 • Μηχανική Γνώσης και Συστήματα Γνώσης (9ο Εξάμηνο)

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά (Journals)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


[1]
M. Gnacek, J. Broulidakis, I. Mavridou, M. Fatoorechi, E. Seiss, T. Kostoulas, E. Balaguer-Ballester, I. Kiprijanovska, C. Rosten, C. Nduka, EmteqPRO - Fully Integrated Biometric Sensing Array for Non-Invasive Biomedical Research in Virtual Reality, Frontiers in Virtual Reality, Vol. 3, 2022, Frontiers, https://doi.org/10.3389/frvir.2022.78121...
[2]
V. Danilatou, S. Nikolakakis, D. Antonakaki, C. Tsagkarakis, D. Mavroidis, T. Kostoulas, S. Ioannidis, Outcome Prediction in Critically-Ill Patients with Venous Thromboembolism and/or Cancer Using Machine Learning Algorithms: External Validation and Comparison with Scoring Systems, International Journal of Molecular Sciences, Vol. 23, No. 13, pp. 25, 2022, MDPI, https://doi.org/10.3390/ijms23137132, IF = 6.208
[3]
V. Novak, T. Kostoulas, M. Muszynski, C. Cinel, A. Nijholt, Editorial: Harnessing Physiological Synchronization and Hyperscanning to Enhance Collaboration and Communication, Frontiers in Neuroergonomics, 2022, Frontiers, (to_appear), https://doi.org/10.3389/fnrgo.2022.95608...
[4]
P. Kostoulas, E. Meletis, K. Pateras, P. Eusebi, T. Kostoulas, . et al., The epidemic volatility index, a novel early warning tool for identifying new waves in an epidemic, Scientific Reports, Vol. 11, No. 23775, pp. 10, 2021, Springer Nature, https://doi.org/10.1038/s41598-021-02622..., IF = 5.133
[5]
C. Iliou, T. Kostoulas, T. Tsikrika, V. Katos, S. Vrochidis, Y. Kompatsiaris, Detection of advanced web bots by combining web logs with mouse behavioural biometrics, Digital Threats: Research and Practice, Vol. 2, No. 3, pp. 26, 2021, ACM, https://doi.org/10.1145/3447815
[6]
M. Muszynski, L. Tian, C. Lai, J. D. Moore, T. Kostoulas, P. Lombardo, T. Pun, G. Chanel, Recognizing Induced Emotions of Movie Audiences from Multimodal Information, IEEE Transactions on Affective Computing, Vol. 12, No. 1, pp. 16, 2019, IEEE, https://doi.org/10.1109/TAFFC.2019.29020..., IF = 10.506
[7]
M. Muszynski, T. Kostoulas, P. Lombardo, T. Pun, G. Chanel, Aesthetic Highlight Detection in Movies Based on Synchronization of Spectators’ Reactions, ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMM), Vol. 14, No. 3, pp. 23, 2018, ACM, https://doi.org/10.1145/3175497
[8]
G. Drosatos, F. Nalbadis, E. Arden-Close, V. Baines, E. Bolat, L. Vuillier, T. Kostoulas, . et al., Enabling Responsible Online Gambling by Real-time Persuasive Technologies, Complex Systems Informatics and Modeling Quarterly, Vol. 99, No. 17, pp. 24, 2018, https://doi.org/10.7250/csimq.2018-17.03
[9]
T. Kostoulas, G. Chanel, M. Muszynski, P. Lombardo, T. Pun, Films, affective computing and aesthetic experience: Identifying emotional and aesthetic highlights from multimodal signals in a social setting, Frontiers in ICT, Vol. 4, pp. 11, 2017, Frontiers, https://doi.org/10.3389/fict.2017.00011
[10]
S. Tárrega, A. B Fagundo, S. Jimenez-Murcia, .. ., T. Kostoulas, . et al., Explicit and implicit emotional expression in bulimia nervosa in the acute state and after recovery, PLoS One, Vol. 9, No. 7, 2014, https://doi.org/10.1371/journal.pone.010...
[11]
T. Kostoulas, T. Winkler, T. Ganchev, N. Fakotakis, J. Köhler, The MoveOn database: motorcycle environment speech and noise database for command and control applications, Language resources and evaluation, Vol. 47, No. 2, pp. 24, 2013, Springer, https://doi.org/10.1007/s10579-013-9222-..., IF = 1.393
[12]
T. Kostoulas, I. Mporas, O. Kocsis, T. Ganchev, N. Katsaounos, J. J Santamaria, S. Jimenez-Murcia, F. Fernandez-Aranda, N. Fakotakis, Affective speech interface in serious games for supporting therapy of mental disorders, Expert Systems with Applications, Vol. 39, No. 12, pp. 8, 2012, Elsevier, http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2012.03..., IF = 6.954
[13]
F. Fernandez-Aranda, S. Jimenez-Murcia, J. J Santamaria, .. ., T. Kostoulas, . et al., Video games as a complementary therapy tool in mental disorders: PlayMancer, a European multicentre study, Journal of Mental Health, Vol. 21, No. 4, pp. 10, 2012, Taylor & Francis, https://doi.org/10.3109/09638237.2012.66...
[14]
A. Lazaridis, T. Ganchev, T. Kostoulas, I. Mporas, N. Fakotakis, Phone duration modeling: overview of techniques and performance optimization via feature selection in the context of emotional speech, International Journal of Speech Technology, Vol. 13, No. 3, pp. 13, 2010, Springer US, https://doi.org/10.1007/s10772-010-9077-...

Επιστημονικά Συνέδρια (Conferences)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


[1]
M. Muszynski, E. Roman-Rangel, L. Tian, T. Kostoulas, T. Chaspari, P. Amelidis, Workshop on Multimodal Affect and Aesthetic Experience, Proceedings of the 2021 International Conference on Multimodal Interaction, Oct, 2021,
[2]
C. Iliou, T. Kostoulas, T. Tsikrika, V. Katos, S. Vrochidis, Y. Kompatsiaris, Web Bot Detection Evasion Using Generative Adversarial Networks, 2021 IEEE International Conference on Cyber Security and Resilience, Jul, 2021,
[3]
M. Gnacek, E. Seiss, T. Kostoulas, E. Balaguer-Ballester, I. Mavridou, C. Nduka, Remote Collection of Physiological Data in a Virtual Reality Study, XR Remote Research Workshop, CHI 21, May, 2021,

Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Κεφάλαια σε Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Επιμέλεια Πρακτικών Διεθνών Συνεδρίων


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.