Εκπαίδευση - Σπουδές

 • Δίπλωμα, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών (2005).
 • Διδακτορικό, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών (2012).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Μηχανική Μάθηση
 • Πολυτροπική Αλληλεπίδραση
 • Επεξεργασία Πολυτροπικών Σημάτων
 • Συναισθηματική Υπολογιστική

Διδασκαλία

 • Μεγάλα Δεδομένα και Εξόρυξη Δεδομένων (Μεταπτυχιακό)
 • Σημασιολογικός Ιστός (Μεταπτυχιακό)
 • Ευφυή Συστήματα (Μεταπτυχιακό)
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (3ο Εξάμηνο)
 • Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα (8ο Εξάμηνο)
 • Μηχανική Γνώσης και Συστήματα Γνώσης (9ο Εξάμηνο)

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά (Journals)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


[1]
M. Gnacek, J. Broulidakis, I. Mavridou, M. Fatoorechi, E. Seiss, T. Kostoulas, E. Balaguer-Ballester, I. Kiprijanovska, C. Rosten, C. Nduka, EmteqPRO - Fully Integrated Biometric Sensing Array for Non-Invasive Biomedical Research in Virtual Reality, Frontiers in Virtual Reality, Vol. 3, 2022, Frontiers, https://doi.org/10.3389/frvir.2022.78121...
[2]
V. Danilatou, S. Nikolakakis, D. Antonakaki, C. Tsagkarakis, D. Mavroidis, T. Kostoulas, S. Ioannidis, Outcome Prediction in Critically-Ill Patients with Venous Thromboembolism and/or Cancer Using Machine Learning Algorithms: External Validation and Comparison with Scoring Systems, International Journal of Molecular Sciences, Vol. 23, No. 13, pp. 25, 2022, MDPI, https://doi.org/10.3390/ijms23137132, IF = 6.208
[3]
V. Novak, T. Kostoulas, M. Muszynski, C. Cinel, A. Nijholt, Editorial: Harnessing Physiological Synchronization and Hyperscanning to Enhance Collaboration and Communication, Frontiers in Neuroergonomics, 2022, Frontiers, (to_appear), https://doi.org/10.3389/fnrgo.2022.95608...
[4]
P. Kostoulas, E. Meletis, K. Pateras, P. Eusebi, T. Kostoulas, . et al., The epidemic volatility index, a novel early warning tool for identifying new waves in an epidemic, Scientific Reports, Vol. 11, No. 23775, pp. 10, 2021, Springer Nature, https://doi.org/10.1038/s41598-021-02622..., IF = 5.133
[5]
C. Iliou, T. Kostoulas, T. Tsikrika, V. Katos, S. Vrochidis, Y. Kompatsiaris, Detection of advanced web bots by combining web logs with mouse behavioural biometrics, Digital Threats: Research and Practice, Vol. 2, No. 3, pp. 26, 2021, ACM, https://doi.org/10.1145/3447815
[6]
M. Muszynski, L. Tian, C. Lai, J. D. Moore, T. Kostoulas, P. Lombardo, T. Pun, G. Chanel, Recognizing Induced Emotions of Movie Audiences from Multimodal Information, IEEE Transactions on Affective Computing, Vol. 12, No. 1, pp. 16, 2019, IEEE, https://doi.org/10.1109/TAFFC.2019.29020..., IF = 10.506
[7]
M. Muszynski, T. Kostoulas, P. Lombardo, T. Pun, G. Chanel, Aesthetic Highlight Detection in Movies Based on Synchronization of Spectators’ Reactions, ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMM), Vol. 14, No. 3, pp. 23, 2018, ACM, https://doi.org/10.1145/3175497
[8]
G. Drosatos, F. Nalbadis, E. Arden-Close, V. Baines, E. Bolat, L. Vuillier, T. Kostoulas, . et al., Enabling Responsible Online Gambling by Real-time Persuasive Technologies, Complex Systems Informatics and Modeling Quarterly, Vol. 99, No. 17, pp. 24, 2018, https://doi.org/10.7250/csimq.2018-17.03
[9]
T. Kostoulas, G. Chanel, M. Muszynski, P. Lombardo, T. Pun, Films, affective computing and aesthetic experience: Identifying emotional and aesthetic highlights from multimodal signals in a social setting, Frontiers in ICT, Vol. 4, pp. 11, 2017, Frontiers, https://doi.org/10.3389/fict.2017.00011
[10]
S. Tárrega, A. B Fagundo, S. Jimenez-Murcia, .. ., T. Kostoulas, . et al., Explicit and implicit emotional expression in bulimia nervosa in the acute state and after recovery, PLoS One, Vol. 9, No. 7, 2014, https://doi.org/10.1371/journal.pone.010...
[11]
T. Kostoulas, T. Winkler, T. Ganchev, N. Fakotakis, J. Köhler, The MoveOn database: motorcycle environment speech and noise database for command and control applications, Language resources and evaluation, Vol. 47, No. 2, pp. 24, 2013, Springer, https://doi.org/10.1007/s10579-013-9222-..., IF = 1.393
[12]
T. Kostoulas, I. Mporas, O. Kocsis, T. Ganchev, N. Katsaounos, J. J Santamaria, S. Jimenez-Murcia, F. Fernandez-Aranda, N. Fakotakis, Affective speech interface in serious games for supporting therapy of mental disorders, Expert Systems with Applications, Vol. 39, No. 12, pp. 8, 2012, Elsevier, http://dx.doi.org/10.1016/j.eswa.2012.03..., IF = 6.954
[13]
F. Fernandez-Aranda, S. Jimenez-Murcia, J. J Santamaria, .. ., T. Kostoulas, . et al., Video games as a complementary therapy tool in mental disorders: PlayMancer, a European multicentre study, Journal of Mental Health, Vol. 21, No. 4, pp. 10, 2012, Taylor & Francis, https://doi.org/10.3109/09638237.2012.66...
[14]
A. Lazaridis, T. Ganchev, T. Kostoulas, I. Mporas, N. Fakotakis, Phone duration modeling: overview of techniques and performance optimization via feature selection in the context of emotional speech, International Journal of Speech Technology, Vol. 13, No. 3, pp. 13, 2010, Springer US, https://doi.org/10.1007/s10772-010-9077-...

Επιστημονικά Συνέδρια (Conferences)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


D. Dimopoulos, V. Danilatou, T. Kostoulas, Mortality Prediction in ICU patients Suffering from Stroke, 12th conference on Artificial Intelligence (SETN2022), Phivos Mylonas, Ionian University, Greece, (to_appear), pp. 5, Sep, 2022, Corfu Greece, Association for Computing Machinery (ACM), https://dl.acm.org/doi/10.1145/3549737.3...
 

Abstract
Ischemic stroke is a medical emergency that requires hospitalization and occasionally, specialized care at the Intensive Care Unit. Mortality prediction in the ICUs has been a challenge for intensivists, since prompt identification could impact medical clinical practices and allow efficient allocation of health resources in the ICUs, which are extremely restricted, especially in the era of COVID-19 pandemic. Clinical decision support systems based on machine learning algorithms are taking advantage of the vast amount of information available in the ICUs and are becoming popular in the medical predictive analysis. This study aims to explore the feasibility of interpretable machine learning models to predict mortality in critically-ill patients suffering from stroke. To do so, a vast variety of clinical and laboratory information stored in the electronic health record, are pre-processed to allow taking into account the temporal characteristics of a patient’s stay. An 8-hour sliding observation window was utilized. For the experimental evaluation we used the Medical Information Mart for Intensive Care Database (MIMIC-IV). Results indicate sufficient ability to predict mortality at the end of a given day during the patient’s stay. Moreover, attribute evaluation highlights the important indicators to consider when following up with a patient.

[2]
M. Muszynski, E. Roman-Rangel, L. Tian, T. Kostoulas, T. Chaspari, P. Amelidis, Workshop on Multimodal Affect and Aesthetic Experience, Proceedings of the 2021 International Conference on Multimodal Interaction, Oct, 2021,
[3]
C. Iliou, T. Kostoulas, T. Tsikrika, V. Katos, S. Vrochidis, Y. Kompatsiaris, Web Bot Detection Evasion Using Generative Adversarial Networks, 2021 IEEE International Conference on Cyber Security and Resilience, Jul, 2021,
[4]
M. Gnacek, E. Seiss, T. Kostoulas, E. Balaguer-Ballester, I. Mavridou, C. Nduka, Remote Collection of Physiological Data in a Virtual Reality Study, XR Remote Research Workshop, CHI 21, May, 2021,

Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Κεφάλαια σε Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Επιμέλεια Πρακτικών Διεθνών Συνεδρίων


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.