Εκπαίδευση - Σπουδές

  • Πτυχίο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Πληροφοριακά Συστήματα, ΔΠΜΣ Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ανάκτηση Πληροφοριών και Εξόρυξη Δεδομένων για Εξατομίκευση Υπηρεσιών Παγκόσμιου Ιστού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Διδασκαλία

Βάσεις Δεδομένων ΙΙ

Ευφυή Συστήματα Συστάσεων

Ανάκτηση Πληροφορίας

Αντ. Προγραμματισμός ΙΙ

Σημασιολογικός Ιστός 

Μεγάλα Δεδομένων και Εξόρυξη Δεδομένων

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά (Journals)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


C. Berbague, . Karabadji, H. Seridi, P. Symeonidis, Y. Manolopoulos, W. Dhifli, An overlapping clustering approach for precision, diversity and novelty-aware recommendations, Expert Systems with Applications, Vol. 177, No. 114917, 2021,
[2]
P. Symeonidis, L. Kirjackaja, M. Zanker, Session-based news recommendations using SimRank on multi-modal graphs, Expert Systems with Applications, 2021,

Επιστημονικά Συνέδρια (Conferences)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


[1]
P. Symeonidis, News Recommendations by Combining Intra-session with Inter-session and Content-Based Probabilistic Modelling, International Conference on Computational Collective Intelligence, Jan, 2021,

Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Κεφάλαια σε Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Επιμέλεια Πρακτικών Διεθνών Συνεδρίων


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.