Εκπαίδευση - Σπουδές

Ο  Δρ. Κωνσταντίνος Μαλιάτσος έλαβε το πτυχίο της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) το 2003. Από το 2003, ξεκίνησε τη συνεργασία του με το Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών (ΕΚΡ) του ΕΜΠ ως ερευνητής-μηχανικός σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα (βιομηχανικά, ευρωπαϊκά ή εθνικά). Το 2005, απέκτησε τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων (MBA) από το διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Τεχνο-οικονομικά Συστήματα» που διοργανώθηκε από το ΕΜΠ, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ). Ξεκίνησε να εργάζεται στη διδακτορική του διατριβή με τίτλο «Τεχνικές Μετάδοσης, Ανάλυση και Σχεδίαση Προσαρμοστικών Γνωστικών Συστημάτων Ραδιοεπικοινωνιών (Cognitive Radio)», το οποίο και ολοκλήρωσε επιτυχώς το 2011.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: θεωρία πληροφορίας με έμφαση στις ασύρματες επικοινωνίες, η μέτρηση και μοντελοποίηση ραδιοδιαύλων, οι επικοινωνίες μεταξύ οχημάτων (V2X), η μοντελοποίηση κινδύνων στα συστήματα επικοινωνιών και πληροφορικής, τα συστήματα κυβερνοασφάλειας, τα ευφυή συστήματα μεταφορών (Intelligent Transportation Systems), τα Software Radios, τα Cognitive Radios, οι τεχνικές δυναμικής χρήσης φάσματος, τα προηγμένα συστήματα MIMO και η εφαρμογή μηχανικής μάθησης στις τηλεπικοινωνίες.

Διδασκαλία

  • Θεωρία Πληροφορίας
  • Διαδίκτυο των Πραγμάτων
  • Λειτουργικά Συστήματα
  • Ασφάλεια στο Φυσικό επίπεδο

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά (Journals)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


[1]
E. T. Michailidis, K. Maliatsos, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Skianis, Secure UAV-Aided Mobile Edge Computing for IoT: A Review, Access, 2022, IEEE, https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3199..., IF = 3.476
[2]
K. Maliatsos, P. Bithas, A. G. Kanatas, A Low-Complexity Reconfigurable Multi- Antenna Technique for Non-Terrestrial Networks, Frontiers in Communications and Networks, Vol. 2, 2021, Frontiers, https://www.frontiersin.org/article/10.3...
[3]
K. Maliatsos, L. Marantis, P. Bithas, A. G. Kanatas, Hybrid Multi-Antenna Techniques for V2X Communications— Prototyping and Experimentation, Telecom, Vol. 1, pp. 80-95, 2020, MDPI Open Access Journal,
[4]
C. Kalloniatis, V. Diamantopoulou, K. Kotis, C. Lyvas, K. Maliatsos, M. Gay, A. G. Kanatas, C. Lambrinoudakis, Towards the design of an assurance framework for increasing security and privacy in connected vehicles, International Journal of Internet of Things and Cyber-Assurance, Vol. 1, No. 3-4, pp. 244-266, 2020, Inderscience Enterprises Ltd.,
[5]
P. Bithas, K. Maliatsos, F. Foukalas, An SINR-Aware Joint Mode Selection, Scheduling, and Resource Allocation Scheme for D2D Communications, IEEE Transactions on Vehicular Technology, Vol. 68, No. 5, pp. 4949-4963,, 2019, IEEE,
[6]
P. Bithas, K. Maliatsos, A. G. Kanatas, The Bivariate Double Rayleigh Distribution for Multichannel Time-Varying Systems, IEEE Wireless Communications Letters, Vol. 5, pp. 524 - 527, 2016, IEEE,
[7]
K. Maliatsos, A. Adamis, A. G. Kanatas, Elaborate Analysis and Design of Filter Bank based Sensing for wideband Cognitive Radios, EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, Vol. 82, 2014, Springer,
[8]
K. Maliatsos, P. Vasileiou, A. G. Kanatas, Performance Evaluation of Beamspace MIMO Systems with Channel Estimation in Realistic Environments, Journal of Cyber Security and Mobility, Vol. 2, pp. 265-290, 2014, River Publishers,
[9]
K. Maliatsos, A. Adamis, A. G. Kanatas, Interference versus filtering distortion trade-offs in OFDMbased cognitive radios, Transactions on Emerging Telecommunications Technologies, Vol. 24, pp. 692-708, 2013, Wiley,
[10]
P. Vasileiou, K. Maliatsos, E. Thomatos, A. G. Kanatas, Reconfigurable Orthonormal Basis Patterns Using ESPAR Antennas,, IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, Vol. 12, pp. 448-451, 2013, IEEE,
[11]
A. Adamis, K. Maliatsos, G. Cambourakis, P. Constantinou, Throughput Analysis of the Intermittent DCF for Opportunistic Spectrum Access, Springer International Journal on Wireless Personal Communications, Vol. 55, pp. 349–377, 2010, Springer,
[12]
A. Adamis, K. Maliatsos, P. Constantinou, Throughput and Packet Delay Analysis of the Intermittent DCF for Overlay Access Networks, IEICE Transactions On Communications, Vol. E92-B, No. 11, 2009,

Επιστημονικά Συνέδρια (Conferences)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


[1]
K. Maliatsos, A. Gotsis, A. Alexiou, Evaluation of the IMT-2020 candidate radio interface technology DECT-2020 NR, 14th International Conference on COMmunication Systems & NETworkS - Workshop on Standards-driven Research, Jan, 2022, Bengaluru, India, COMSNETS Association,
[2]
V. Diamantopoulou, C. Kalloniatis, C. Kalyvas, K. Maliatsos, M. Gay, A. G. Kanatas, C. Lambrinoudakis, Aligning the Concepts of Risk, Security and Privacy towards the design of Secure Intelligent Transport Systems, SECPRE 2020 4th International Workshop on SECurity and Privacy Requirements, in conjunction with ESORICS 2020, Sep, 2020, on-line due to covid19,
[3]
K. Maliatsos, C. Lyvas, P. Pantazopoulos, C. Lambrinoudakis, A. G. Kanatas, M. Gay, A. Amditis, Standardizing Security Evaluation Criteria for Connected Vehicles A Modular Protection Profile, IEEE Conference on Standards for Communications and Networking, pp. 1-7, Oct, 2019, GRANADA, Spain, IEEE,
[4]
A. Boursanis, M. Papadopoulou, S. Goudos, A. Liopa-Tsakalidi, P. Barouchas, I. Kassimis, G. Kalamaras, D. Merkouris, A. Gotsis, K. Maliatsos, Advancing Rational Exploitation of Water Irrigation Using 5G-IoT Capabilities: The AREThOU5A Project, 29th International Symposium on Power and Timing Modeling, Optimization and Simulation (PATMOS), ΙΕΕΕ, Jul, 2019, Rhodes, GR,
[5]
K. Maliatsos, L. Marantis, P. Bithas, A. G. Kanatas, Diversity in Direct Mobile-to-Mobile Communication Systems: An Experimental Approach, 2018 Global Information Infrastructure and Networking Symposium (GIIS 2018) - Track 1: Next Generation Networking and Communications,, Oct, 2018, Thessaloniki, Greece,
[6]
P. Pantazopoulos, S. Haddad, C. Lambrinoudakis, C. Kalloniatis, K. Maliatsos, A. Varadi, M. Gay, A. Amditis, Towards a Security Assurance Framework for Connected Vehicles, The 5th IEEE WoWMoM Workshop on Smart Vehicles: Connectivity Technologies and ITS Applications, Jun, 2018, Chania, Greece,
[7]
A. Gotsis, K. Maliatsos, P. Vasileiou, S. Stefanatos, M. Poulakis, A. Alexiou, Experimenting with flexible D2D communications in current and future LTE networks: A D2D radio technology primer & software modem implementation, Wireless Innovation Forum European Conference Commun. Technol. Softw. Defined Radio, May, 2017, Oulou, Finland,
[8]
L. Marantis, K. Maliatsos, C. Oikonomopoulos, D. Rongas, A. Paraskevopoulos, A. Aspreas, A. G. Kanatas, The Pattern Selection Capability of a Printed ESPAR Antenna, 11th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), IEEE, Mar, 2017, Paris, France,
[9]
E. T. Michailidis, K. Maliatsos, A. G. Kanatas, MIMO V2V Communications Via Multiple Relays: Relay Selection Over Space-Time Correlated Channels, Proc. 25th European Conference on Networks and Communications (EuCNC), Jun, 2016, Athens, GR,
[10]
P. Bithas, K. Maliatsos, A. G. Kanatas, V2V Communication Systems under Correlated Double-Rayleigh Fading Channels, 83rd Vehicular Technology Conference (VTC Spring), IEEE, May, 2016, Nanjing, China,
[11]
L. Marantis, K. Maliatsos, A. G. Kanatas, ESPAR antenna positioning for Truck-to-Truck communication links, 10th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), IEEE, Apr, 2016, Davos, Switzerland,
[12]
E. T. Michailidis, K. Maliatsos, A. G. Kanatas, Relay selection in V2V communications based on 3-D geometrical Channel modeling, 10th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), IEEE, Apr, 2016, Davos, Switzerland,
[13]
K. Maliatsos, P. Vasileiou, A. G. Kanatas, Full-duplex communications with the use of parasitic array radiators, Wireless Telecommunications Symposium (WTS), IEEE, Apr, 2015, New York, USA,
[14]
T. Campana, M. Casoni, A. Marousis, K. Maliatsos, A. Karagiannis, The Communication Infrastructure for Future Emergency Systems, IEEE WiMob 2014 Workshop on Emergency Networks for Public Protection and Disaster Relief, Oct, 2014, Larnaka, Cyprus,
[15]
P. Daskalaki, K. Maliatsos, A. G. Kanatas, Design and analysis of a 5-element ESPAR antenna with an active PIFA, The 8th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP 2014), IEEE, Apr, 2014, Hague, NL,
[16]
M. Casoni, D. Saladino, A. Marousis, K. Maliatsos, A. Karagiannis, The Communication Infrastructure for Future Emergency Systems, 11th Italian Networking Workshop, Jan, 2014, Cortina,
[17]
J. Wagner, N. Joram, B. AlQudsi, F. Ellinge, L. Caldani, R. Paradiso, D. Karamitros, A. Bartzas, R. Gentsch, K. Maliatsos, Sensor networks for the first responder of the future, 11th Italian Networking Workshop, Jan, 2014, Cortina,
[18]
K. Maliatsos, P. Vasileiou, A. G. Kanatas, V-BLAST reception for beamspace MIMO systems with limited feedback, IEEE 24th Annual International Symposium on Personal, Indoor, and Mobile Radio Communications (PIMRC)., IEEE, Sep, 2013, London, UK,
[19]
P. Daskalaki, K. Maliatsos, A. G. Kanatas, A Study of SNR Degradation due to Impedance Mismatch in ESPAR Antennas, PIERS Proceedings, Aug, 2013, Stockholm, Sweden ,
[20]
K. Maliatsos, P. Vasileiou, A. G. Kanatas, Channel estimation and link level evaluation of adaptive beamspace MIMO systems, 3rd International Conference on Wireless Communications, Vehicular Technology, Information Theory and Aerospace & Electronic Systems (VITAE), IEEE, Jun, 2013, Atlantic City, NJ, USA,
[21]
P. Vasileiou, E. Thomatos, K. Maliatsos, A. G. Kanatas, Adaptive Basis Patterns Computation for Electronically Steerable Passive Array Radiator Antennas, 77th Vehicular Technology Conference (VTC Spring), Jun, 2013, Dresden, Germany,
[22]
K. Maliatsos, A. G. Kanatas, Modifications of the IST-WINNER channel model for Beamspace processing and parasitic arrays, 7th European Conference on. Antennas and Propagation (EuCAP), IEEE, Apr, 2013, Gothenburg, Sweden,
[23]
A. Adamis, K. Maliatsos, P. Constantinou, Throughput Analysis of Overlay CSMA/CA for Secondary Networks, IEEE International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications, IEEE, Oct, 2008, Avignon, FR,
[24]
K. Maliatsos, A. Adamis, P. Constantinou, Efficient receiver design for OFDMA Systems with subband carrier allocation strategy, IEEE 9th Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications, IEEE, Jul, 2008, Recife, Brazil,
[25]
K. Maliatsos, A. Adamis, P. Constantinou, Receiver architectures for OFDMA systems with subband carrier allocation, 14th European Wireless Conference, IEEE, Jun, 2008, Prague, Czech Republic,
[26]
K. Maliatsos, A. Adamis, P. Constantinou, SNR degradation due to Timing and Frequency Synchronization Errors for OFDMA Systems with Subband Carrier Allocation, 14th European Wireless Conference, IEEE, Jun, 2008, Prague, Czech Republic,
[27]
A. Adamis, K. Maliatsos, P. Constantinou, Methods for reducing interference caused to licensed systems by overlay-CSMA/CA cognitive radios, 3rd International Conference on Cognitive Radio Oriented Wireless Networks and Communications (CrownCom 2008), IEEE, May, 2008, Singapore,
[28]
K. Maliatsos, S. Vassaki, P. Constantinou, Interclass and intraclass modulation recognition using the wavelet transform, IEEE 18th International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, IEEE, Sep, 2007, Athens, GR,
[29]
A. Adamis, K. Maliatsos, P. Constantinou, A new MAC protocol with control channel auto-discovery for self-deployed cognitive radio networks, 13th European Wireless Conference, Apr, 2007, Paris, France,
[30]
K. Maliatsos, P. Constantinou, P. Dallas, M. Economou, Measuring and modeling the wideband mobi channel for above the sea propagation paths, First European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), Nov, 2006, Nice, France,
[31]
K. Maliatsos, P. Loulis, M. Chronopoulos, P. Constantinou, P. Dallas, M. Economou, The Power Delay Profile of the Mobile Channel for Above the Sea Propagation, IEEE Vehicular Technology Conference (Fall), IEEE, Sep, 2006, Montreal,
[32]
K. Maliatsos, P. Loulis, M. Chronopoulos, P. Constantinou, P. Dallas, M. Economou, Experimental Small Scale Fading Results for Mobile Channels Over the Sea, 17th International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC), IEEE, Sep, 2006, Helsinki,
[33]
K. Maliatsos, P. Loulis, M. Chronopoulos, P. Constantinou, P. Dallas, M. Economou, Measurements and Wideband Channel Characterization for Over-the-sea Propagation,, IEEE International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications, IEEE, Jun, 2006, Montreal,
[34]
K. Maliatsos, A. Adamis, P. Vouddas, E. Katimertzoglou, N. Rittas, P. Constantinou, A new methodology for frequency coordination of wireless microphone systems over occupied TV-spectrum, IEEE International Conference on Wireless And Mobile Computing, Networking And Communications, Aug, 2005, Montreal, IEEE,

Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Κεφάλαια σε Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Επιμέλεια Πρακτικών Διεθνών Συνεδρίων


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.