Εκπαίδευση - Σπουδές

 • Διδακτορικό Δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο "Ενοποιημένα Κινητά και Σταθερά Δικτυακά Συστήματα", Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2009-2013)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα "Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων", Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2007-2009)
 • Δίπλωμα Μηχανικού Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2002-2007)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Διαχείριση πόρων σε κινητά και ασύρματα δικτυακά περιβάλλοντα (5G & ύστερης γενιάς)
 • Ενεργο-αποδοτικά πληροφοριακά και επικοινωνιακά συστήματα
 • Μοντέλα και αλγόριθμοι λήψης αποφάσεων με χρήση θεωριών βελτιστοποίησης / τεχνητής νοημοσύνης / παιγνίων
 • Ενοποιημένες δικτυακές υποδομές

 

Διδασκαλία

 • Δίκτυα Αισθητήρων (9ο εξάμηνο)
 • Επικοινωνίες Υπολογιστών (2ο εξάμηνο)
 • Τεχνικές Προβλέψεων (9ο εξάμηνο)
 • Περιβάλλοντα Προσομοίωσης Επικοινωνιακών Συστημάτων (8ο εξάμηνο)
 • Θεωρία Πληροφορίας (7ο εξάμηνο)

 

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά (Journals)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


[1]
N. Nomikos, A. Nieto, P. Makris, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, P. Rizomiliotis, J. Lopez, C. Skianis, Relay selection for secure 5G green communications, Telecommunication Systems, Vol. 59, pp. 169-187, 2015, Springer, http://rdcu.be/nMNV, indexed in SCI-E, IF = 1.707
[2]
N. Nomikos, P. Makris, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Skianis, Wireless Femto-Relays: A new model for small cell deployments, International Journal of Wireless Networks and Broadband Technologies, Vol. 4, No. 1, pp. 45-61, 2015, IGI Global, http://doi.org/10.4018/ijwnbt.2015010104
[3]
D. N. Skoutas, P. Makris, C. Skianis, Optimized Admission Control Scheme for Coexisting Femtocell, Wireless and Wireline Networks, Telecommunication Systems, Vol. 53, pp. 357–371, 2013, Springer , https://doi.org/10.1007/s11235-013-9703-..., indexed in SCI-E, IF = 1.707
[4]
P. Makris, N. Nomikos, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Skianis, Jie Zhang, C. Verikoukis, A Context Aware Framework for the Efficient Integration of Femtocells in IP and Cellular Infrastructures, Journal on Wireless Communications and Networking, 2013, EURASIP, https://doi.org/10.1186/1687-1499-2013-6..., indexed in SCI-E, IF = 1.592
[5]
N. Nomikos, D. Vouyioukas, T. Charalambous, I. Krikidis, P. Makris, D. N. Skoutas, M. Johansson, C. Skianis, Joint Relay-Pair Selection for Buffer-Aided Successive Opportunistic Relaying, Transactions on Emerging Telecommunications Technologies, Vol. 25, No. 8, pp. 823-834, 2013, Wiley, http://doi.org/10.1002/ett.2718, indexed in SCI-E, IF = 1.258
P. Makris, D. N. Skoutas, C. Skianis, A Survey on Context-Aware Mobile and Wireless Networking: On Networking and Computing Environments' Integration, Communications Surveys & Tutorials, IEEE, 2012, (to_appear), http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp..., IF = 6.311
 

Abstract
During the last years, a continuous convergence and fusion of computing and networking systems is stressed in the ICT research community. Context awareness appears to be a major research "glue-point" of such kind of heterogeneous environments' integration. In this survey paper, we aim to assemble all the "puzzle-pieces" of the emerging research area of Context Aware Mobile and Wireless Networking (CAMoWiN) in order to provide the reader a holistic representation of the work having been done in the past emphasizing in recent research efforts. A precise definition of abstract Context Aware (CA) functionalities together with a clear classification of related state-of-the-art proposals are provided in the form of a proposed taxonomy scheme per CA functionality. Each taxonomy scheme can also serve as a sufficiently general framework permitting the easy classification of novel CAMoWiN solutions emerging in the near future. Therefore, our study not only defines all the possible components of a CAMoWiN architecture and clearly points out the similarities and differences of all research efforts in the field but also evaluates future research trends and paves the way for the researchers to work beyond the concepts investigated in this work. Finally, apart from identifying the open challenges, which arise when applying traditional concepts of pervasive computing to mobile and wireless networks, we further map them to the Mobile Cloud Computing paradigm, whose concepts appear to be very promising regarding next generation networking and computing environments' integration.

Επιστημονικά Συνέδρια (Conferences)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


[1]
N. Nomikos, P. Makris, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Skianis, Relay Selection in 5G Networks, IWCMC 2014, International Wireless Communications and Mobile Computing Conference, Aug, 2014, Nicosia, Cyprus, IEEE, https://doi.org/10.1109/IWCMC.2014.69064...
[2]
N. Nomikos, P. Makris, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Skianis, Enabling Wireless Prosuming in 5G Networks, TEMU 2014, International Conference on Telecommunications and Multimedia, Jul, 2014, Heraklion, Crete, Greece, IEEE, https://doi.org/10.1109/TEMU.2014.691775...
[3]
N. Nomikos, P. Makris, D. Vouyioukas, D. N. Skoutas, C. Skianis, Distributed Joint Relay-Pair Selection for Buffer-Aided Successive Opportunistic Relaying, CAMAD 2013, International Workshop on Computer-Aided Modeling Analysis and Design of Communication Links and Networks, Sep, 2013, Berlin, Germany, IEEE, https://doi.org/10.1109/CAMAD.2013.67081...
[4]
P. Makris, N. Nomikos, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Skianis, Α Context-Aware Backhaul Management Solution for combined H2H and M2M traffic, CITS 2013, International Conference on Computer Information and Telecommunication Systems, May, 2013, Piraeus-Athens, Greece, IEEE, https://doi.org/10.1109/CITS.2013.670571...
[5]
N. Nomikos, P. Makris, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Skianis, A Cooperation Framework for LTE Femtocells’ Efficient Integration in Cellular Infrastructures Based on Femto Relay Concept, CAMAD 2012, International Workshop on Computer-Aided Modeling Analysis and Design of Communication Links and Networks, Sep, 2012, Barcelona, Spain, IEEE, https://doi.org/10.1109/CAMAD.2012.63353...
[6]
P. Makris, D. N. Skoutas, C. Skianis, On Networking and Computing Environments' Integration: A Novel Mobile Cloud Resources Provisioning Approach, IEEE International Conference on Telecommunications and Multimedia (TEMU 2012), Jul, 2012, Crete, Greece,
[7]
P. Makris, D. N. Skoutas, P. Rizomiliotis, C. Skianis, A User-Oriented, Customizable Infrastructure Sharing Approach for Hybrid Cloud Computing Environments, IEEE International Conference on Cloud Computing Technology and Science 2011 (IEEE CloudCom), pp. 432-439, Nov, 2011, Athens, Greece, IEEE Press, https://doi.org/10.1109/CloudCom.2011.64
[8]
P. Makris, G. Lampropoulos, D. N. Skoutas, C. Skianis, New Directions and Challenges for MIH Operation Towards Real Market Applicability, 1st International Workshop on Mobility in Future Internet (MiFI ‘10), Jul, 2010, Chania, Crete, Greece, https://doi.org/10.13140/2.1.2165.3442
[9]
P. Makris, C. Skianis, Multi-Scenario Based Call Admission Control for Coexisting Heterogeneous Wireless Technologies, 51st annual IEEE Global Telecommunications Conference (GLOBECOM 2008), pp. 1-5 , Dec, 2008,

Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Κεφάλαια σε Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


[1]
A. Bourdena, P. Makris, D. N. Skoutas, C. Skianis, G. Kormentzas, E. Pallis, G. Mastorakis, Joint Radio Resource Management in Cognitive Networks: TV White Spaces Exploitation Paradigm, chapter in: Evolution of Cognitive Networks and Self-Adaptive Communication Systems, Thomas Lagkas, Panagiotis Sarigiannidis, Malamati Louta, Periklis Chatzimisios, pp. 50-80, 2013, IGI Global, https://doi.org/10.4018/978-1-4666-4189-...

Επιμέλεια Πρακτικών Διεθνών Συνεδρίων


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.