Εκπαίδευση - Σπουδές

 • Διδακτορικό δίπλωµα, Τµήµα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Πατρών
 • M.S. in Electrical and Computer Engineering, University of Massachusetts/Amherst
 • Δίπλωµα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Πανεπιστήµιο Πατρών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Στατιστική επεξεργασία σηµάτων, θεωρία εκτίµησης, συστήµατα αυτοµάτου ελέγχου με εφαρμογές:

 • Παρακολούθηση στόχου, παθητική παρακολούθηση στο θαλάσσιο περιβάλλον
 • Εκτίμηση του σχήματος συστοιχίας αισθητήρων sonar
 • Εκτίμηση της κατεύθυνσης (direction of arrival estimation) μέσω συστοιχίας αισθητήρων
 • Μοντελοποίηση και πρόβλεψη της κίνησης σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα
 • Διαχείριση ελλιπών ερωτηματολογίων

Διδασκαλία

 • Ψηφιακή επεξεργασία σημάτων
 • Ψηφιακές επικοινωνίες
 • Θεωρία πληροφορίας
 • Εκτίµηση επίδοσης και προσομοίωση συστηµάτων
 • Σήµατα και συστήµατα
 • Μικροεπεξεργαστές και μικροελεγκτές
 • Αλγόριθµοι και πολυπλοκότητα
 • Πιθανότητες και στατιστική
 • Διακριτά µαθηµατικά
 • Δοµές δεδοµένων

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά (Journals)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


[1]
I. Giannopoulos, A. Leros, A.P. Leros, G. Tsaramirsis, M. Alassafi, Real-time adaptive stochastic control of smart grid data traffic for security purposes, Sustainable Cities and Society, Vol. 63, pp. Art. 102473, 2020, Elsevier,
[2]
I. Giannopoulos, A. Leros, A.P. Leros, P. Kofinas, A. Dounis, PID controller optimized by Big Bang-Big Crunch algorithm for the evolution of router bandwidth demand, International Journal of Information Technology, Vol. 12, No. 3, pp. 691-698, 2020, Springer,
[3]
I. Giannopoulos, A. Leros, A.P. Leros, G. Tsaramirsis, A stochastic model with an adaptive proportional controller for the evolution of user-router bandwidth demand for quality of service aspects, Ad Hoc & Sensor Wireless Networks, Vol. 30, No. 1-2, pp. 65--81, 2016,
[4]
A. Leros, V. C. Moussas, Performance Analysis of an Adaptive Algorithm for DOA Estimation, IAENG International Journal of Computer Science, Vol. 38, No. 3, pp. 309--313, 2011, http://www.iaeng.org/IJCS/issues_v38/iss...
[5]
S. Pappas, A. Leros, S. K. Katsikas, Joint order and parameter estimation of multivariate autoregressive models using multi-model partitioning theory, Digital Signal Processing, Vol. 16, No. 6, pp. 782-795, 2006, Elsevier,
[6]
N. Nikitakos, A. Leros, S. K. Katsikas, Towed array shape estimation using multimodel partitioning filters, IEEE Journal of Oceanic Engineering, Vol. 23, No. 4, pp. 380-384, 1998,
[7]
S. K. Katsikas, A. Leros, D. G. Lainiotis, Underwater tracking of a maneuvering target using time delay measurements, Signal Processing, Vol. 41, No. 1, pp. 17-29, 1995, Elsevier
[8]
S. K. Katsikas, A. Leros, D. G. Lainiotis, Passive tracking of a maneuvering target: An adaptive approach, IEEE Transactions on Signal Processing, Vol. 42, No. 7, pp. 1820-1825, 1994,

Επιστημονικά Συνέδρια (Conferences)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


[1]
M. Almshari, A. Khadidos, G. Tsaramirsis, F. Khan, A. Khadidos, I. Giannopoulos, A. Leros, D. Piromalis, M. Bukya, Setting up Local Private Smart Grids with Data Collection Sensors for Scientific Experiments using MQTT and Node-Red, Intelligent Computing Techniques for Smart Energy Systems, pp. 743-755, Sep, 2021, Jaipur, India, Springer Lecture Notes in Electrical Engineering, LNEE 862,
[2]
I. Giannopoulos, A. Leros, A.P. Leros, A model for the evolution of router bandwidth demand using an adaptive PID controller, 2015 International Conference of Signal and Image Engineering (ICSIE 2015), pp. 547--551, Jul, 2015, Imperial College, London, UK, IAENG Lecture Notes in Engineering and Computer Science 2247,
[3]
I. Giannopoulos, A. Leros, A.P. Leros, Qualitative assessment of traffic in computer networks, MIC-Telecom 2013, Dec, 2013, Barcelona, Spain,
[4]
A. Leros, V. C. Moussas, Performance of the MMPF algorithm for DOA estimation under sensor failures, 13th IASTED International Conference on Intelligent Systems and Control (ISC 2011), pp. 74-81, Jul, 2011, Cambridge, UK, ACTA Press,
[5]
A. Leros, V. C. Moussas, Performance Analysis of an Adaptive Algorithm for DoA Estimation, 2011 International Conference of Signal and Image Engineering (ICSIE 2011), Jul, 2011, Imperial College, London, UK,
[6]
A. Leros, Estimation of time-varying bias terms in linear systems, IASTED 12th International Conference on Intelligent Systems and Control (ISC 2009), pp. 252-259, Nov, 2009, Cambridge, MA, ACTA Press,
[7]
V. C. Moussas, A. Leros, S. K. Katsikas, Adaptive DOA source location using acoustic sensor arrays, 3rd International Conference on Scientific Computing and Computational Engineering (3rd IC-SCCE), Jul, 2008, Athens, Greece,
[8]
V. C. Moussas, A. Leros, Design of a multiple model simulation test-bed for a common-based comparison of tracking filters, 2nd International Conference on Experiments, Process, System Modelling, Simulation and Optimization (EpsMsO), Jul, 2007, Athens, Greece,
[9]
S. Pappas, A. Leros, S. K. Katsikas, Multivariate AR model order estimation with unknown process order, 10th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2005), pp. 787-797, Nov, 2005, Volos, Greece, Springer LNCS 3746,
[10]
S. Pappas, A. Leros, S. K. Katsikas, Multivariate AR model order identification using partitioning theory, IEEE/EURASIP 12th Int. Workshop on Systems, Signals and Image Processing, pp. 51-55, Sep, 2005, Chalkis, Greece,
[11]
C. Lambrinoudakis, A. Platis, A. Leros, A PKI Security reliability assessment methodology, European Safety & Reliability Conference (ESREL 2005), Jul, 2005, Poland,
[12]
V. C. Moussas, S. D. Likothanassis, S. K. Katsikas, A. Leros, Adaptive on-line multiple source detection, IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP 2005), pp. (IV) 1029-1032, Mar, 2005, Philadelphia, PA,
[13]
A. Platis, C. Lambrinoudakis, A. Leros, A Probabilistic Model for Evaluating the Operational Cost of PKI-based Financial Transactions, 1st European PKI Workshop (EuroPKI’2004), S. K. Katsikas, S. Gritzalis, J. Lopez, (eds), pp. 149-160, Jul, 2004, Samos, Greece, Springer, LNCS 3093,
[14]
A. Leros, Estimation of a discontinuous bias term in linear systems, 1st International Conference on Scientific Computing and Computational Engineering (1st IC-SCCE), Jun, 2004, Athens, Greece,
[15]
S. K. Katsikas, S. D. Likothanassis, A. Leros, V. C. Moussas, An adaptive algorithm for multiple source detection, 1st International Conference on Scientific Computing and Computational Engineering (1st IC-SCCE), Jun, 2004, Athens, Greece,
[16]
N. Nikitakos, A. Leros, S. K. Katsikas, Target estimation using multimodel partitioning techniques, 5th WSES International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2000), pp. 7131--7135, Jul, 2001, Rethymno, Greece,
[17]
A. Leros, S. K. Katsikas, Adaptive tracking of a maneuvering target by a towed array using multimodel partitioning algorithms, 5th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis (ISAS ’99), pp. (VI) 500-507, Jul, 1999, Orlando, FL,
[18]
N. Nikitakos, A. Leros, S. K. Katsikas, On the dynamic motion of a towed array in the ocean, 2nd International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC ’98), pp. 310--316, Oct, 1998, Piraeus, Greece,
[19]
N. Nikitakos, A. Leros, S. K. Katsikas, Multiple source localization using partitioning algorithms, IEEE Oceans ’98 Conference, pp. 1418-1421, Sep, 1998, Nice, France,
[20]
A. Leros, N. Nikitakos, S. K. Katsikas, An adaptive technique for towed array shape estimation, 3rd European Conference on Underwater Acoustics, pp. 1043-1048, Jun, 1996, Heraklion, Greece,
[21]
S. K. Katsikas, A. Leros, D. G. Lainiotis, Passive tracking of a maneuvering target: An adaptive approach, 5th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 90), pp. 1887-1890, Sep, 1990, Barcelona, Spain,

Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Κεφάλαια σε Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


[1]
N. Nikitakos, A. Leros, S. K. Katsikas, On the dynamic motion of a towed array in the ocean, chapter in: Recent Advances in Information Science and Technology, N. E. Mastorakis, (ed), pp. 257 - 263, 1998, World Scientific Publ.,

Επιμέλεια Πρακτικών Διεθνών Συνεδρίων


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.