Η Σάμος Στηρίζει τους Φοιτητές της


Κανονισμός Υποτροφιών του Προγράμματος
«Η Σάμος στηρίζει τους φοιτητές της»
Σπουδάζω με Υποτροφία στη Σάμο στο Τμήμα Μηχανικών Π.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου


Η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση σε συνδυασμό με την πανδημία και τα άλλα προβλήματα του Βόρειου Αιγαίου και της Σάμου ειδικότερα, ασκούν ακόμη σημαντική πίεση στις οικογένειες των νέων εισακτέων στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Σάμο, οδηγώντας τους να προτιμούν σχολές κοντά στον τόπο κατοικίας τους, οδηγώντας τη βάση εισαγωγής σε πολύ χαμηλά επίπεδα και μειώνοντας τους φοιτητές στο νησί.
Για την ανάσχεση αυτής της κατάστασης, που μπορεί να αποτελέσει άμεση απειλή ακόμη και για την ύπαρξη του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο νησί, και για την οικονομική στήριξη των νέων φοιτητών που θα ξεχωρίσουν στις εισαγωγικές εξετάσεις, τo Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου υλοποιεί το πρωτοποριακό πρόγραμμα υποτροφιών
"Η ΣΑΜΟΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ".

Με βάση το Πρόγραμμα, οι πρώτοι σε βαθμολογία εισακτέοι για το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024 οι οποίοι θα συγκεντρώνουν έναν ελάχιστο αριθμό μορίων, θα λαμβάνουν υποτροφία ύψους 10.000 ευρώ, για την υποστήριξη της διαμονής τους στη Σάμο, για τα 5 έτη των σπουδών τους. Οι υποτροφίες θα αποδίδονται τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο των νέων φοιτητών στα μαθήματά τους.
Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων θα καλύπτει τα έξοδα της πανελλαδικής ενημερωτικής καμπάνιας, ώστε το πρόγραμμα “Η ΣΑΜΟΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΗΣ” να γίνει γνωστό σε γονείς και μαθητές σε όλη την Ελλάδα, ενώ υποστηρίζει διοικητικά το Πρόγραμμα (επιλογή και παρακολούθηση της προόδου των φοιτητών και φοιτητριών, διασφάλιση της απαιτούμενης διαφάνειας) σε όλη τη διάρκειά του.
Για το 2023 στόχος είναι να δοθούν υποτροφίες στους πρώτους τρεις έως πεντε φοιτητές / φοιτήτριες, προσελκύοντας έτσι πολλαπλάσιο αριθμό καλών φοιτητών στα Tμήματά μας.
Για τη στήριξη του προγράμματος υποτροφιών καλούνται ιδιώτες, επιχειρήσεις, οργανισμοί και ιδρύματα να συμβάλλουν ανάλογα με τις δυνατότητές τους.
Όλες οι υποτροφίες θα δοθούν από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου απ’ ευθείας στους φοιτητές, σύμφωνα με τα κριτήρια του προγράμματος. Οι δωρητές θα λάβουν αναλυτική ενημέρωση για την αξιοποίηση της δωρεάς τους καθώς και όλα τα απαραίτητα παραστατικά για την αναγνώριση της δωρεάς.
Το Πανεπιστήμιο θα εκφράσει την ευγνωμοσύνη και τη δημόσια αναγνώριση της προσφοράς κάθε συμπαραστάτη μας σε αυτήν την προσπάθεια. Οι δωρητές διατηρούν το δικαίωμα να μην δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία τους.

Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα υποτροφιών, μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα και σύντομα θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας. Όλα τα στοιχεία που θα δηλώσετε θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού, μόνο από τα υπεύθυνα στελέχη του Πανεπιστημίου για την παρούσα δράση. https://bit.ly/UAegean


Κανονισμός Υποτροφιών του Προγράμματος
«Η Σάμος στηρίζει τους φοιτητές της»
Σπουδάζω με Υποτροφία στη Σάμο στο Τμήμα Μηχανικών Π.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου


Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα υποτροφιών, μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα και σύντομα θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας. Όλα τα στοιχεία που θα δηλώσετε θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού, μόνο από τα υπεύθυνα στελέχη του Πανεπιστημίου για την παρούσα δράση. https://bit.ly/UAegean


Κανονισμός Υποτροφιών του Προγράμματος

«Η Σάμος στηρίζει τους φοιτητές της»
Σπουδάζω με Υποτροφία στη Σάμο στο Τμήμα Μηχανικών Π.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου


Το πρόγραμμα «Η Σάμος στηρίζει τους φοιτητές της» απονέμει υποτροφίες έως 10.000€ στους αριστούχους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων - κατηγορίας ΓΕΛ 90% - στο Τμήμα Μηχανικών Π.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, των οποίων τα μόρια εισαγωγής ξεπερνούν τα 15.000.
Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης εισαγωγής των αριστούχων επιτυχόντων πρωτοετών φοιτητών από τα μόρια εισαγωγής που θα συγκεντρώσουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, χωρίς κανένα άλλο οικονομικό ή κοινωνικό κριτήριο. Σε περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι δεν επαρκούν να καλύψουν το σύνολο των φοιτητών/τριών που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει με βάση τη σειρά κατάταξης. Τα τροφεία αποδίδονται τμηματικά και αναλογικά κάθε έτος βάσει της ελάχιστης διάρκειας σπουδών κάθε Τμήματος, αφού όμως οι υπότροφοι καλύπτουν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Έχουν βαθμολογηθεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 45 διδακτικές ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ECTS) μέχρι και την ολοκλήρωση της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου εκάστου προηγούμενου έτους μετά το έτος εισαγωγής.
 • Η μέση βαθμολογία τους στα μαθήματα του προηγούμενο έτους είναι μεγαλύτερη ή ίση του 7.

Οι υποτροφίες αυτές δεν σχετίζονται με τυχόν άλλες υποτροφίες των φοιτητών/τριών ή των δικαιωμάτων τους σε δράσεις φοιτητικής μέριμνας, όπως διαμονή σε εστίες ή δωρεάν σίτιση κ.ο.κ.
Η παραπάνω υποτροφία χορηγείται υπό την αίρεση διαθέσιμων πόρων και δύναται να διαφοροποιηθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.


Δελτίο Τύπου - Καρλόβασι, Σάμος, 14 Φεβρουαρίου 2023

Πρόγραμμα Υποτροφιών "Η Σάμος Στηρίζει τους Φοιτητές της"
Απονομή Υποτροφιών Ακαδημαϊκού έτους 2022 - 2023


Με επιτυχία διοργανώθηκε το Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023 η τελετή καθομολόγησης των νέων αποφοίτων του προπτυχιακού και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, στο Καρλόβασι Σάμου. Στα πλαίσια της τελετής, απονεμήθηκαν υποτροφίες του προγράμματος «Η Σάμος στηρίζει τους φοιτητές της», για το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023.
Με βάση το πρόγραμμα, οι πρώτοι σε βαθμολογία εισακτέοι του Τμήματος των οποίων τα μόρια εισαγωγής ξεπερνούν τα 15.000, λαμβάνουν υποτροφία ύψους 10.000 ευρώ για την ουσιαστική στήριξη της διαμονής τους στο νησί της Σάμου για όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Οι υποτροφίες αποδίδονται τμηματικά σε ετήσια βάση, ανάλογα και με την πρόοδο των νέων φοιτητών – υποτρόφων στα μαθήματά τους.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023 δόθηκαν τρεις (3) υποτροφίες στους φοιτητές/τριες κ.κ. Γεώργιο Τσορόπουλο, Αικατερίνη Πέτρου και Σταματία Πανταζή, οι οποίοι/ες πληρούσαν όλα τα κριτήρια του προγράμματος και είχαν την υψηλότερη βαθμολογία εισαγωγής από τους υποψήφιους των γενικών λυκείων.
Το πρόγραμμα στήριξαν με τις δωρεές τους:

 • Η εταιρεία πληροφορικής SoftOne Technologies (Χρυσός Δωρητής), με υπεύθυνο τον πρόεδρό της κ. Αντώνη Κυριαζή
 • Η εταιρεία Σαμιακή Ανάπτυξη (Χρυσός Δωρητής), με υπεύθυνο τον διευθύνοντα σύμβουλό της κ. Δημήτριο Τσακουμάγκο
 • Η επιχείρηση Fame (Δωρητής), με υπεύθυνο τον κ. Φιλήμονα Αναγνώστου.

Το πρόγραμμα «Η Σάμος στηρίζει τους φοιτητές της» θα συνεχιστεί δυναμικά και στα επόμενα ακαδημαϊκά έτη. Οι αιτήσεις δωρητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα γίνονται στην ιστοσελίδα: https://bit.ly/UAegean
Καρλόβασι, Σάμος, 17 Ιουνίου 2022

Πρόγραμμα Υποτροφιών "Η Σάμος Στηρίζει τους Φοιτητές της"


Το απόγευμα της Παρασκευής 17 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στον αύλειο χώρο της Πορφυριάδας Σχολής Καρλοβάσου η Τελετή Καθομολόγησης Αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όπου έγινε απονομή Διπλωμάτων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών στους απόφοιτους του Τμήματός μας. Στην τελετή αυτή οι φοιτητές και οι φοιτήτριές μας ανταμείφθηκαν για τους κόπους και την προσπάθειά τους και παρέλαβαν περήφανοι τα διπλώματά τους μπροστά σε φίλους και συγγενείς, σε ακαδημαϊκό προσωπικό και σε αξιότιμους προσκεκλημένους.

Απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα στην εταιρεία SoftOne, η οποία υποστηρίζει έμπρακτα το πρόγραμμα υποτροφιών «Η Σάμος στηρίζει τους φοιτητές της».
Συγχαρητήρια σε όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας και τους ευχόμαστε Καλή Σταδιοδρομία!


Το πρόγραμμα «Η Σάμος στηρίζει τους φοιτητές της» θα συνεχιστεί δυναμικά και στα επόμενα ακαδημαϊκά έτη. Οι αιτήσεις δωρητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα γίνονται στην ιστοσελίδα: https://bit.ly/UAegean
Δελτίο Τύπου - Καρλόβασι, Σάμος, 17 Ιανουαρίου 2022

Πρόγραμμα Υποτροφιών "Η Σάμος Στηρίζει τους Φοιτητές της"
Απονομή Υποτροφιών Ακαδημαϊκού έτους 2021 - 2022


Με επιτυχία και όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα διοργανώθηκε την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022 η τελετή καθομολόγησης των νέων αποφοίτων του προπτυχιακού και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, στο Καρλόβασι Σάμου. Στα πλαίσια της τελετής, απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες στους δωρητές του προγράμματος υποτροφιών «Η Σάμος στηρίζει τους φοιτητές της», οι οποίοι στήριξαν το πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022.
Με βάση το πρόγραμμα, οι πρώτοι σε βαθμολογία εισακτέοι του τμήματος οι οποίοι συγκεντρώνουν έναν ελάχιστο αριθμό μορίων, λαμβάνουν υποτροφία ύψους 10.000 ευρώ για την ουσιαστική στήριξη της διαμονής τους στο νησί της Σάμου για όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Οι υποτροφίες αποδίδονται τμηματικά σε ετήσια βάση, ανάλογα και με την πρόοδο των νέων φοιτητών – υποτρόφων στα μαθήματά τους

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 δόθηκε μία υποτροφία, στον νέο φοιτητή Στυλιανό Σωματόπουλο, ο οποίος πληρούσε όλα τα κριτήρια του προγράμματος και είχε την υψηλότερη βαθμολογία εισαγωγής από τους υποψήφιους των γενικών λυκείων.
Το πρόγραμμα στήριξαν με τις δωρεές τους:

 • Δήμος Δυτικής Σάμου (Χρυσός Δωρητής), με υπεύθυνο τον Δήμαρχο κ. Αλέξιο Λυμπέρη
 • Η εταιρεία πληροφορικής SoftOne Technologies (Χρυσός Δωρητής), με υπεύθυνο τον πρόεδρό της κ. Αντώνη Κυριαζή
 • Η εταιρεία Σαμιακή Ανάπτυξη (Χρυσός Δωρητής), με υπεύθυνο τον διευθύνοντα σύμβουλό της κ. Δημήτριο Τσακουμάγκο
 • Η επιχείρηση Fame (Δωρητής), με υπεύθυνο τον κ. Φιλήμονα Αναγνώστου.

Το πρόγραμμα «Η Σάμος στηρίζει τους φοιτητές της» θα συνεχιστεί δυναμικά και στα επόμενα ακαδημαϊκά έτη. Οι αιτήσεις δωρητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα γίνονται στην ιστοσελίδα: https://bit.ly/UAegeanΧρυσοί Δωρητές

SoftOne Technologies

Η εταιρεία πληροφορικής SoftOne Technologies (Χρυσός Δωρητής), με υπεύθυνο τον πρόεδρό της κ. Αντώνη Κυριαζή.

Σαμιακή Ανάπτυξη

Η εταιρεία Σαμιακή Ανάπτυξη (Χρυσός Δωρητής), με υπεύθυνους τον κ. Δημήτριο Τσακουμάγκο και την κα. Κατερίνα Σταύρου.

Δωρητές

Eπιχείρηση Fame

Υπεύθυνος κος. Φιλήμονας Αναγνώστου.

Eπιχείρηση Ξ.Ε.Τ.Ε. Εμμ. Χιώτης Α.Ε.

Υπεύθυνος κος. Ιωάννης Χιώτης.

Υπότροφοι του προγράμματος

2023 - 2024

 • Αδάμ Νικόλαος
 • Μάνος Δημήτριος

2022 - 2023

 • Πανταζή Σταματία
 • Πέτρου Αικατερίνη
 • Τσορόπουλος Γεώργιος

2021 - 2022

 • Σωματόπουλος Στυλιανός