Εκπαίδευση - Σπουδές

Πτυχίο: Εκπαιδευτικού Ηλεκτρολόγου Τεχνολόγου Μηχανικού, ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ (πλεόν ΑΣΠΑΙΤΕ), Αθήνα, 1995-2000

Μεταπτυχιακο 1: Ανθρωπιστικές Επιστήμες- Εκπαίδευση με χρήση Νέων Τεχνολογιών Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα ΠΤΔΕ, Ρόδος, 2006-2008

Μεταπτυχιακο 2: Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα ΜΠΕΣ, Σάμος, 2012-2014

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Δίκτυα Υπολογιστών 5ης Γενιάς

Συνεργατικά Συστήματα Επικοινωνιών

Διαδίκτυο των Πραγμάτων

Διδασκαλία

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά (Journals)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


[1]
V. Tatsis, M. Karavolos, D. N. Skoutas, N. Nomikos, D. Vouyioukas, C. Skianis, Energy-Aware Clustering of CoMP-DPS Transmission Points, Computer Communications, Vol. 135, pp. 28-39, 2019, Elsevier, https://doi.org/10.1016/j.comcom.20..., indexed in SCI-E, IF = 2.816

Επιστημονικά Συνέδρια (Conferences)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


[1]
M. Karavolos, V. Tatsis, D. N. Skoutas, N. Nomikos, D. Vouyioukas, C. Skianis, A Dynamic Hybrid Clustering Scheme for LTE-A Networks Employing CoMP-DPS, CAMAD 2017, 22nd International Workshop on Computer Aided Modeling and Design of Communication Links and Networks, Jun, 2017, Lund, Sweden, IEEE, http://doi.org/10.1109/CAMAD.2017.8...
[2]
M. Karavolos, V. Tatsis, P. Drakatos, G. Chondrompilas, N. Nomikos, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Skianis, A Load and Channel Aware Dynamic Point Selection Algorithm for LTE-A CoMP Networks, TEMU 2016, International Conference on Telecommunications and Multimedia, Dec, 2016, Heraklion, Crete, Greece, IEEE, http://doi.org/10.1109/TEMU.2016.75...
[3]
S. Psycharis, E. Makri, G. Mouladidis, F. Paraskeva, V. Tatsis, A computational experiment to describe opinion formation using a master equation and Monte Carlo simulations, World Summit on Knowledge Society WSKS 2008, M. D. Lytras, J. M. Carroll, E. Damiani, & R. D. Tennyson , pp. 489-500, Sep, 2008, Athens, Springer-Verlag, https://link.springer.com/chapter/1...
[4]
S. Psycharis, V. Tatsis, Monte Carlo Simulations In Molecular Dynamics of a Gas. A Didactic Approach, First International Conference on Technology, Communication and Education (i-TCE), pp. 212-217, Apr, 2008, Kuwait, Gulf University for Science and Technology, CD- ISSN :1997-9576,
[5]
S. Psycharis, V. Tatsis, Simulink as a Mathematical Tool in the Teaching of Physics, Current trends in Mathematics , 5th Mediterranean Conference in Mathematics, E. Avgerinos & A. Gagatsis , pp. 309-319, Apr, 2007, Rhodes, Greece, Cyprus Mathematical Society ISBN: 978-960-86791-4-6,

Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Κεφάλαια σε Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Επιμέλεια Πρακτικών Διεθνών Συνεδρίων


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.