Εκπαίδευση - Σπουδές

 • Διδακτορικό δίπλωμα, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε Κατανεμημένα Πληροφοριακά Συστήματα και Πολυμέσα, Heriot – Watt University
 • Πτυχίο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Πληροφοριακά συστήματα, ηλεκτρονικό επιχειρείν, ψηφιακό μάρκετινγκ, ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Διδασκαλία

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

 • Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ηλεκτρονικού Εμπορίου
 • Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών και Επικοινωνιών
 • Επικοινωνία Ανθρώπου - Υπολογιστή με Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση"

 • Πληροφοριακά Συστήματα στη Δημόσια Διοίκηση

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ψηφιακή Καινοτομία και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα"

 • Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Επιτροπές - Διοικητικό έργο

 • Τμηματική Υπεύθυνη Erasmus+
 • Μέλος επιτροπής εξωστρέφειας
 • Mέλος τριμελούς διατμηματικής επιτροπής της Πολυτεχνικής Σχολής για θέματα Επιχειρηματικότητας και Τεχνολογίας
 • Μέλος επιτροπής στρατηγικής Erasmus+

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά (Journals)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


[1]
P. Papadopoulou, K. Kolomvatsos, E. Hadjefthimiades, Internet of Things in e-Government: Applications and Challenges, International Journal of Artificial Intelligence and Machine Learning, Vol. 10, No. 2, pp. 99-118, 2020,
[2]
P. Papadopoulou, K. Kolomvatsos, S. Hadjefthimiades, Internet of Things in e-Government: Applications and Challenges, International Journal of Artificial Intelligence and Machine Learning, 2020,
[3]
P. Papadopoulou, P. Kanellis, Online trust and the importance of interaction, International Journal of Technology Marketing, Vol. 13, No. 1, pp. 21-50, 2018,
[4]
J. Pelet, P. Papadopoulou, Tablet and social media adoption in m-commerce: An exploratory study, International Journal of Strategic Innovative Marketing, Vol. 2, No. 1, pp. 45-58, 2015,
[5]
J. Pelet, P. Papadopoulou, Social media and m-commerce, International Journal of Internet Marketing and Advertising, Vol. 9, No. 1, pp. 66-84, 2015,
[6]
J. Pelet, P. Papadopoulou, Tablet and social media adoption in m-commerce: An exploratory study, International Journal of Strategic Innovative Marketing, 2015,
[7]
J. Pelet, P. Papadopoulou, Social media and m-commerce, International Journal of Internet Marketing and Advertising, 2015,
[8]
J. Pelet, P. Papadopoulou, Consumer behavior in the mobile environment: An exploratory study of m-commerce and social media, International Journal of Technology and Human Interaction, Vol. 10, No. 4, pp. 36-48, 2014,
[9]
J. Pelet, P. Papadopoulou, The Effect of Colors of E-Commerce Websites on Consumer Mood, Memorization and Buying Intention, European Journal of Information Systems, Vol. 21, pp. 438-467, 2012,
[10]
J. Pelet, P. Papadopoulou, Colored Vs. Black Screens on How Color Can Favor Green E-Commerce, International Journal of E-Services and Mobile Applications, Vol. 2, No. 2, pp. 20-38, 2011,
[11]
J. Pelet, P. Papadopoulou, The Effect of E-Commerce Websites Colors on Consumer Trust, International Journal of E-Business Research, Vol. 7, No. 3, pp. 34-55, 2011,
[12]
T. Spiliotopoulos, P. Papadopoulou, D. Martakos, Integrating Usability in the Web Development Process, International Journal of Information Technology and Web Engineering, Vol. 4, No. 4, 2009,
[13]
P. Papadopoulou, Applying Virtual Reality for Trust-building E-Commerce Environments, Virtual Reality, Vol. 11, No. 2-3, pp. 107-127, 2007,
[14]
P. Papadopoulou, P. Kanellis, D. Martakos, Designing Electronic Commerce Environments on Trust-Building Principles, Systèmes d’Information et Management, Vol. 8, No. 3, pp. 55-74, 2003,
[15]
C. Margaritis, N. Kolokotronis, P. Papadopoulou, P. Kanellis, D. Martakos, Securing Web-based Information Systems: A Model and Implementation Guidelines, Informatica, Vol. 26, No. 2, pp. 159-168, 2002,
[16]
N. Kolokotronis, C. Margaritis, P. Papadopoulou, P. Kanellis, D. Martakos, An Integrated Approach for Securing Electronic Transanctions over the Web: Issues and Practical Guidelines, Benchmarking, Vol. 9, No. 2, pp. 166-181, 2002,
[17]
P. Papadopoulou, A. Andreou, P. Kanellis, D. Martakos, Trust and Relationship Building in Electronic Commerce, Internet Research, Vol. 11, No. 4, pp. 322-332, 2001,
[18]
P. Papadopoulou, A. Andreou, P. Kanellis, D. Martakos, Enabling Trust Formation within Agent-mediated Virtual Environments, Virtual Reality, Vol. 5, pp. 149-159, 2001,

Επιστημονικά Συνέδρια (Conferences)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


[1]
K. Kolomvatsos, M. Kalouda, P. Papadopoulou, E. Hadjefthimiades, Fuzzy Trust Model for Autonomous Entities Acting in Pervasive Computing, 17th International Conference on Trust, Privacy and Security in Digital Business (TrustBus2020 – DEXA 2020), (ed), (eds), (to_appear), Sep, 2020,
[2]
P. Papadopoulou, K. Kolomvatsos, E. Hadjefthimiades, Internet of Things Business Models: The case of RAWFIE, 18th IFIP Conference on e-Business, e-Services and e-Society, (ed), (eds), (to_appear), Sep, 2019,
[3]
K. Kolomvatsos, P. Papadopoulou, C. Anagnostopoulos, E. Hadjefthimiades, A Spatio-Temporal Data Imputation Model for Supporting Analytics at the Edge, 18th IFIP Conference on e-Business, e-Services and e-Society, (ed), (eds), (to_appear), Sep, 2019,
[4]
K. Kolomvatsos, P. Papadopoulou, E. Hadjefthimiades, Data storage in Internet of Things: A Proposed Distributed Model, 12th Mediterranean Conference on Information Systems, (ed), (eds), (to_appear), Sep, 2018,
[5]
P. Papadopoulou, K. Kolomvatsos, K. Panagidi, E. Hadjefthimiades, Investigating the business potential of Internet of Things, 11th Mediterranean Conference on Information Systems, (ed), (eds), (to_appear), Sep, 2017,
[6]
J. Pelet, P. Papadopoulou, Consumer behaviour on Tablet: A Comparison between France and Lebanon, 22nd conference of the Association Information & Management (, (ed), (eds), (to_appear), May, 2017,
[7]
P. Papadopoulou, A. Pournou, G. Panagiaris, Innovation Partnerships for the Right to Education of Socially Excluded Groups: The Case of the HOPE Project, International Days for Higher Education, Cosmopolitanism and Solidarity, (ed), (eds), (to_appear), Mar, 2017,
[8]
J. Pelet, B. Lecat, R. Amrani, P. Papadopoulou, Exploring customer experience with tablets in m-commerce: The case of wine and luxury brands, 2015 Global Fashion Management Conference, (ed), (eds), (to_appear), Jun, 2015,
[9]
J. Pelet, P. Papadopoulou, Analyse exploratoire concernant la protection de la vie privée sur les réseaux sociaux: confiance, inquiétudes et comportement des utilisateurs, 20th conference of the Association Information & Management , (ed), (eds), (to_appear), May, 2015,
[10]
J. Pelet, P. Papadopoulou, Investigating Social Networks in M-Commerce, 2nd International Conference on Strategic Innovative Marketing, (ed), (eds), (to_appear), Sep, 2013,
[11]
J. Pelet, J. Khan, P. Papadopoulou, Towards a scale for perceptions of mobile interaction: Establishing content and face validity, 2nd International Conference on Strategic Innovative Marketing, (ed), (eds), (to_appear), Sep, 2013,
[12]
P. Papadopoulou, J. Pelet, Trust and privacy in the shift from e-commerce to m-commerce: A comparative approach, 12th IFIP Conference on e-Business, e-Services, e-Society, (ed), (eds), (to_appear), Apr, 2013,
[13]
J. Pelet, P. Papadopoulou, Τhe Effects of Colors of E-Commerce Websites on Mood, Memorization and Buying Intention, 4th Mediterranean Conference on Information Systems, (ed), (eds), (to_appear), Sep, 2009,
[14]
J. Pelet, P. Papadopoulou, Effects of ecommerce websites colors upon consumer trust, 38th European Marketing Academy Conference, (ed), (eds), (to_appear), May, 2009,

Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Κεφάλαια σε Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Επιμέλεια Πρακτικών Διεθνών Συνεδρίων


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.