Εκπαίδευση - Σπουδές

  • Δίπλωμα Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (2018)
  • MSc. Διαδίκτυο των Πραγμάτων: Ευφυή Περιβάλλοντα σε Δίκτυα Νέας Γενιάς, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2020)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Εφαρμογές Διαδικτύου των Πραγμάτων
  • Δίκτυα Νέας Γενιάς και Πρότυπα Επικοινωνίας Ευφυών Συστημάτων
  • Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ευφυών Συστημάτων

Διδασκαλία

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά (Journals)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


S. Polymeni, S.Plastras, D. N. Skoutas, G. Kormentzas, C. Skianis, The Impact of 6G-IoT Technologies on the Development of Agriculture 5.0: A Review, Electronics, Vol. 12, No. 12, pp. 24, 2023, MDPI, https://www.mdpi.com/2079-9292/12/12/265..., IF = 2.9
 

Abstract
Throughout human history, agriculture has undergone a series of progressive transfor- mations based on ever-evolving technologies in an effort to increase productivity and profitability. Over the years, farming methods have evolved significantly, progressing from Agriculture 1.0, which relied on primitive tools, to Agriculture 2.0, which incorporated machinery and advanced farming practices, and subsequently to Agriculture 3.0, which emphasized mechanization and employed intelligent machinery and technology to enhance productivity levels. To further automate and increase agricultural productivity while minimizing agricultural inputs and pollutants, a new ap- proach to agricultural management based on the concepts of the fourth industrial revolution is being embraced gradually. This approach is referred to as “Agriculture 4.0” and is mainly implemented through the use of Internet of Things (IoT) technologies, enabling the remote control of sensors and actuators and the efficient collection and transfer of data. In addition, fueled by technologies such as robotics, artificial intelligence, quantum sensing, and four-dimensional communication, a new form of smart agriculture, called “Agriculture 5.0,” is now emerging. Agriculture 5.0 can exploit the growing 5G network infrastructure as a basis. However, only 6G-IoT networks will be able to offer the technological advances that will allow the full expansion of Agriculture 5.0, as can be inferred from the relevant scientific literature and research. In this article, we first introduce the scope of Agriculture 5.0 as well as the key features and technologies that will be leveraged in the much-anticipated 6G-IoT communication systems. We then highlight the importance and influence of these developing technologies in the further advancement of smart agriculture and conclude with a discussion of future challenges and opportunities.

[2]
S. Polymeni, D. N. Skoutas, G. Kormentzas, C. Skianis, FINDEAS: A FinTech-based Approach on Designing and Assessing IoT Systems, IEEE Internet of Things Journal, 2022, IEEE, DOI: 10.1109/JIOT.2022.3195770, IF = 11.043

Επιστημονικά Συνέδρια (Conferences)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


[1]
S.Plastras, S. Polymeni, D. N. Skoutas, C. Skianis, G. Kormentzas, The Development of a Distributed Monitoring System for Precision Agriculture in The Northern Aegean Islands: The AGRICA II Project, Eurogeo Conference 2022, , May, 2022, Mytilene, Lesvos Island, Greece, Eurogeo,

Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Κεφάλαια σε Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


[1]
S.Plastras, S. Polymeni, D. N. Skoutas, C. Skianis, G. Kormentzas, Sustainable Networking Solutions in Remote IoT Environments: Use Cases, Challenges, and Solutions for Smart Agriculture, chapter in: Re-visioning Geography Supporting the SDGs in the post-COVID era, Aikaterini Klonari, Maria Luisa De Lázaro y Torres, Athanasios Kizos, pp. , 2023, Springer, Cham, https://link.springer.com/chapter/10.100...

Επιμέλεια Πρακτικών Διεθνών Συνεδρίων


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.