Εκπαίδευση - Σπουδές

 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών με ειδικότητα ¨Τηλεπικοινωνίες και Τεχνολογία της Πληροφορίας¨, Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών.

 • Διδακτορικό στο γνωστικό αντικείμενο ¨Δίκτυα Επικοινωνιών - Επικοινωνίες¨, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τίτλος: ¨Διαχείριση Ασύρματων Πόρων σε Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών Τρίτης και Ύστερων Γενεών¨

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Cellular IoT (i.e. NB-IoT, LTE-M) and 5G networks
 • Heterogeneous radio technologies and Reconfigurable Networks
 • Quality of Service provisioning in heterogeneous networks environment
 • Resource Management and QoS Provisioning in Mobile and Wireless Broadband Networks
 • Energy-aware, Context-aware, *-aware Next Generation Networks & Services

Διδασκαλία

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

 • Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών, 8ο Εξάμηνο
 • Τεχνολογίες Δικτύων και Νέφους, 8ο Εξάμηνο
 • Δίκτυα Υπολογιστών 5ο Εξάμηνο
 • Πρωτόκολλα & Αρχιτεκτονικές Διαδικτύου 8o Εξάμηνο

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 • Σύγχρονα Δίκτυα και Διασύνδεση ΔτΠ

Ώρες Γραφείου:

 • Τρίτη: 10.00-12.00
 • Πέμπτη 10.00-12.00

 

Επιτροπές - Διοικητικό έργο

 • Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμήματος (ΟΜΕΑ) και αξιολόγησης U-Multirank (Αναπληρωματικό μέλος).
 • Ομάδα Εποπτείας Λειτουργίας Φοιτητολογίου.
 • Επιτροπή Παραλαβής για τα έργα του Τμήματος.
 • Επιτροπή Αποφοίτων.
 • Επιτροπή διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ».

 

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά (Journals)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


S.Plastras, D. Tsoumatidis, D. N. Skoutas, A. Rouskas, G. Kormentzas, C. Skianis, Non-Terrestrial Networks for Energy-Efficient Connectivity of Remote IoT Devices in the 6G Era: A Survey, Sensors, Vol. 24, No. 4, pp. 40, 2024, MDPI, https://www.mdpi.com/1424-8220/24/4/1227, IF = 3.9
 

Abstract
The Internet of Things (IoT) is gaining popularity and market share, driven by its ability to connect devices and systems that were previously siloed, enabling new applications and services in a cost-efficient manner. Thus, the IoT fuels societal transformation and enables groundbreaking innovations like autonomous transport, robotic assistance, and remote healthcare solutions. However, when considering the Internet of Remote Things (IoRT), which refers to the expansion of IoT in remote and geographically isolated areas where neither terrestrial nor cellular networks are available, internet connectivity becomes a challenging issue. Non-Terrestrial Networks (NTNs) are increasingly gaining popularity as a solution to provide connectivity in remote areas due to the growing integration of satellites and Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) with cellular networks. In this survey, we provide the technological framework for NTNs and Remote IoT, followed by a classification of the most recent scientific research on NTN-based IoRT systems. Therefore, we provide a comprehensive overview of the current state of research in IoRT and identify emerging research areas with high potential. In conclusion, we present and discuss 3GPP’s roadmap for NTN standardization, which aims to establish an energy-efficient IoRT environment in the 6G era.

S. Polymeni, S.Plastras, D. N. Skoutas, G. Kormentzas, C. Skianis, The Impact of 6G-IoT Technologies on the Development of Agriculture 5.0: A Review, Electronics, Vol. 12, No. 12, pp. 24, 2023, MDPI, https://www.mdpi.com/2079-9292/12/12/265..., IF = 2.9
 

Abstract
Throughout human history, agriculture has undergone a series of progressive transfor- mations based on ever-evolving technologies in an effort to increase productivity and profitability. Over the years, farming methods have evolved significantly, progressing from Agriculture 1.0, which relied on primitive tools, to Agriculture 2.0, which incorporated machinery and advanced farming practices, and subsequently to Agriculture 3.0, which emphasized mechanization and employed intelligent machinery and technology to enhance productivity levels. To further automate and increase agricultural productivity while minimizing agricultural inputs and pollutants, a new ap- proach to agricultural management based on the concepts of the fourth industrial revolution is being embraced gradually. This approach is referred to as “Agriculture 4.0” and is mainly implemented through the use of Internet of Things (IoT) technologies, enabling the remote control of sensors and actuators and the efficient collection and transfer of data. In addition, fueled by technologies such as robotics, artificial intelligence, quantum sensing, and four-dimensional communication, a new form of smart agriculture, called “Agriculture 5.0,” is now emerging. Agriculture 5.0 can exploit the growing 5G network infrastructure as a basis. However, only 6G-IoT networks will be able to offer the technological advances that will allow the full expansion of Agriculture 5.0, as can be inferred from the relevant scientific literature and research. In this article, we first introduce the scope of Agriculture 5.0 as well as the key features and technologies that will be leveraged in the much-anticipated 6G-IoT communication systems. We then highlight the importance and influence of these developing technologies in the further advancement of smart agriculture and conclude with a discussion of future challenges and opportunities.

[3]
E. T. Michailidis, K. Maliatsos, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Skianis, Secure UAV-Aided Mobile Edge Computing for IoT: A Review, Access, 2022, IEEE, https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3199..., IF = 3.476
[4]
S. Polymeni, D. N. Skoutas, G. Kormentzas, C. Skianis, FINDEAS: A FinTech-based Approach on Designing and Assessing IoT Systems, IEEE Internet of Things Journal, 2022, IEEE, DOI: 10.1109/JIOT.2022.3195770, IF = 11.043
[5]
K. Demertzis, K. Tsiknas, D. Taketzis, D. N. Skoutas, C. Skianis, L. Iliadis, K. Zoiros, Communication Network Standards for Smart Grid Infrastructures, Network, Vol. 1, No. 2, pp. 132-145, 2021, MDPI, https://doi.org/10.3390/network1020009
[6]
V. Tatsis, M. Karavolos, D. N. Skoutas, N. Nomikos, D. Vouyioukas, C. Skianis, Energy-Aware Clustering of CoMP-DPS Transmission Points, Computer Communications, Vol. 135, pp. 28-39, 2019, Elsevier, https://doi.org/10.1016/j.comcom.2018.11..., indexed in SCI-E, IF = 2.766
[7]
N. Nomikos, T. Charalambous, I. Krikidis, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, M. Johansson, C. Skianis, A Survey on Buffer-Aided Relay Selection, Communications Surveys & Tutorials, Vol. 18, No. 2, pp. 1073-1097, 2016, IEEE, http://doi.org/10.1109/COMST.2015.251244..., indexed in SCI-E, IF = 22.973
[8]
N. Nomikos, A. Nieto, P. Makris, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, P. Rizomiliotis, J. Lopez, C. Skianis, Relay selection for secure 5G green communications, Telecommunication Systems, Vol. 59, pp. 169-187, 2015, Springer, http://rdcu.be/nMNV, indexed in SCI-E, IF = 1.707
[9]
N. Nomikos, T. Charalambous, I. Krikidis, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, M. Johansson, A Buffer-aided Successive Opportunistic Relay Selection Scheme with Power Adaptation and Inter-Relay Interference Cancellation for Cooperative Diversity Systems, Transactions on Communications, Vol. 63, No. 5, pp. 1623-1634, 2015, IEEE, http://doi.org/10.1109/TCOMM.2015.241623..., indexed in SCI-E, IF = 5.690
[10]
N. Nomikos, P. Makris, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Skianis, Wireless Femto-Relays: A new model for small cell deployments, International Journal of Wireless Networks and Broadband Technologies, Vol. 4, No. 1, pp. 45-61, 2015, IGI Global, http://doi.org/10.4018/ijwnbt.2015010104
[11]
N. Nomikos, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Verikoukis, C. Skianis, Capacity Maximization through Energy-Aware Multi-Mode Relaying, Wireless Personal Communications, Vol. 74, No. 1, pp. 83-99, 2014, Springer, http://rdcu.be/nMNU, indexed in SCI-E, IF = 0.929
[12]
D. N. Skoutas, P. Makris, C. Skianis, Optimized Admission Control Scheme for Coexisting Femtocell, Wireless and Wireline Networks, Telecommunication Systems, Vol. 53, pp. 357–371, 2013, Springer , https://doi.org/10.1007/s11235-013-9703-..., indexed in SCI-E, IF = 1.707
[13]
P. Makris, N. Nomikos, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Skianis, Jie Zhang, C. Verikoukis, A Context Aware Framework for the Efficient Integration of Femtocells in IP and Cellular Infrastructures, Journal on Wireless Communications and Networking, 2013, EURASIP, https://doi.org/10.1186/1687-1499-2013-6..., indexed in SCI-E, IF = 1.592
[14]
N. Nomikos, D. Vouyioukas, T. Charalambous, I. Krikidis, P. Makris, D. N. Skoutas, M. Johansson, C. Skianis, Joint Relay-Pair Selection for Buffer-Aided Successive Opportunistic Relaying, Transactions on Emerging Telecommunications Technologies, Vol. 25, No. 8, pp. 823-834, 2013, Wiley, http://doi.org/10.1002/ett.2718, indexed in SCI-E, IF = 1.258
P. Makris, D. N. Skoutas, C. Skianis, A Survey on Context-Aware Mobile and Wireless Networking: On Networking and Computing Environments' Integration, Communications Surveys & Tutorials, IEEE, 2012, (to_appear), http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp..., IF = 6.311
 

Abstract
During the last years, a continuous convergence and fusion of computing and networking systems is stressed in the ICT research community. Context awareness appears to be a major research "glue-point" of such kind of heterogeneous environments' integration. In this survey paper, we aim to assemble all the "puzzle-pieces" of the emerging research area of Context Aware Mobile and Wireless Networking (CAMoWiN) in order to provide the reader a holistic representation of the work having been done in the past emphasizing in recent research efforts. A precise definition of abstract Context Aware (CA) functionalities together with a clear classification of related state-of-the-art proposals are provided in the form of a proposed taxonomy scheme per CA functionality. Each taxonomy scheme can also serve as a sufficiently general framework permitting the easy classification of novel CAMoWiN solutions emerging in the near future. Therefore, our study not only defines all the possible components of a CAMoWiN architecture and clearly points out the similarities and differences of all research efforts in the field but also evaluates future research trends and paves the way for the researchers to work beyond the concepts investigated in this work. Finally, apart from identifying the open challenges, which arise when applying traditional concepts of pervasive computing to mobile and wireless networks, we further map them to the Mobile Cloud Computing paradigm, whose concepts appear to be very promising regarding next generation networking and computing environments' integration.

[16]
D. N. Skoutas, C. Skianis, Enhancing the High Speed Downlink Packet Access Operation of 3G WCDMA Systems, Wireless Communications and Mobile Computing, Vol. 4, No. 1, pp. 115-127, 2011, John Wiley & Sons, Ltd., https://doi.org/10.1002/wcm.1239, indexed in SCI-E
[17]
D. Komnakos, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, A. Rouskas, A Delay Optimal Scheduling Policy for Real Time Services in WCDMA Systems, Wireless Personal Communications, Vol. 61, No. 2, pp. 435-445, 2011, Springer, http://rdcu.be/nMOa , indexed in SCI-E, IF = 1.200
[18]
D. N. Skoutas, A. Rouskas, A Scheduling Algorithm with Dynamic Priority Assignment for WCDMA Systems, IEEE Transactions on Mobile Computing, Vol. 8, No. 1, pp. 126-138, 2009, https://doi.org/10.1109/TMC.2008.106, 0.1109/TMC.2008.106
[19]
D. N. Skoutas, Saied M. Abd El-atty, A. Rouskas, A Guard Code Scheme for Handover Traffic Management in WCDMA Systems, International Journal of Wireless Information Networks, Vol. 15, No. 2, pp. 98-104, 2008, Springer, https://doi.org/10.1007/s10776-008-0076-...
[20]
Saied M. Abd El-atty, D. N. Skoutas, A. Rouskas, Reducing CQI Signalling Overhead in HSPA, Research Letters in Communications, Vol. 2008, 2008, http://dx.doi.org/10.1155/2008/982805
[21]
Saied M. Abd El-atty, D. N. Skoutas, A. Rouskas, G. T. Karetsos, A Cross Layer Scheduling Framework for Supporting Bursty Data Applications in WCDMA Networks, Wireless Personal Communications, 2007, Springer, http://rdcu.be/nMNR
[22]
A. Rouskas, D. N. Skoutas, Management of Channelization Codes at the Forward Link of WCDMA, IEEE Communication Letters, Vol. 9, No. 8, pp. 679 - 681, 2005, IEEE, https://doi.org/10.1109/LCOMM.2005.14965...
[23]
A. Rouskas, D. N. Skoutas, G. Kormentzas, D. Vergados, Code Reservation Schemes at the Forward Link in WCDMA, Elsevier Computer Communications, Vol. 27, No. 9, pp. 792-800, 2004, ttps://doi.org/10.1016/j.comcom.2004.01...., IF = 2.766

Επιστημονικά Συνέδρια (Conferences)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


[1]
L. Tsipi, V. Tatsis, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Skianis, Α Machine Learning UAV Deployment Approach for Emergency Cellular Networks, ICC 2023, International Conference on Communications, pp. 5683-5688, May, 2023, Rome, Italy, IEEE, https://doi.org/10.1109/ICC45041.2023.10...
[2]
S.Plastras, S. Polymeni, D. N. Skoutas, C. Skianis, G. Kormentzas, The Development of a Distributed Monitoring System for Precision Agriculture in The Northern Aegean Islands: The AGRICA II Project, Eurogeo Conference 2022, , May, 2022, Mytilene, Lesvos Island, Greece, Eurogeo,
[3]
M. Karavolos, V. Tatsis, D. N. Skoutas, N. Nomikos, D. Vouyioukas, C. Skianis, A Dynamic Hybrid Clustering Scheme for LTE-A Networks Employing CoMP-DPS, CAMAD 2017, 22nd International Workshop on Computer Aided Modeling and Design of Communication Links and Networks, Jun, 2017, Lund, Sweden, IEEE, http://doi.org/10.1109/CAMAD.2017.803161...
[4]
E. Bogdani, D. Vouyioukas, N. Nomikos, D. N. Skoutas, C. Skianis, Single-Point Model of MIMO-UWB Indoor Systems Using Time-Reversal Transmission, ICC 2017, International Conference on Communications, May, 2017, Paris, France, IEEE, http://doi.org/10.1109/ICC.2017.7996470
[5]
M. Karavolos, V. Tatsis, P. Drakatos, G. Chondrompilas, N. Nomikos, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Skianis, A Load and Channel Aware Dynamic Point Selection Algorithm for LTE-A CoMP Networks, TEMU 2016, International Conference on Telecommunications and Multimedia, Dec, 2016, Heraklion, Crete, Greece, IEEE, http://doi.org/10.1109/TEMU.2016.7551928
[6]
E. Bogdani, D. Vouyioukas, N. Nomikos, D. N. Skoutas, C. Skianis, Angle-Based Time Fingerprint Positioning Technique for Indoor UWB Systems, ICC 2015, International Conference on Communications, Jun, 2015, London, UK, IEEE, https://doi.org/10.1109/ICC.2015.7249310
[7]
E. Bogdani, D. Vouyioukas, N. Nomikos, D. N. Skoutas, C. Skianis, A Hybrid Lateration Time-Fingerprint Position Estimation Technique for Indoor UWB Systems, CAMAD 2014, International Workshop on Computer-Aided Modeling Analysis and Design of Communication Links and Networks, Dec, 2014, Athens, Greece, IEEE, https://doi.org/10.1109/CAMAD.2014.70332...
[8]
N. Nomikos, P. Makris, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Skianis, Relay Selection in 5G Networks, IWCMC 2014, International Wireless Communications and Mobile Computing Conference, Aug, 2014, Nicosia, Cyprus, IEEE, https://doi.org/10.1109/IWCMC.2014.69064...
[9]
N. Nomikos, P. Makris, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Skianis, Enabling Wireless Prosuming in 5G Networks, TEMU 2014, International Conference on Telecommunications and Multimedia, Jul, 2014, Heraklion, Crete, Greece, IEEE, https://doi.org/10.1109/TEMU.2014.691775...
[10]
N. Nomikos, T. Charalambous, I. Krikidis, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, M. Johansson, Buffer-aided Successive Opportunistic Relaying with Inter-Relay Interference Cancellation, PIMRC 2013, 24th International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, Sep, 2013, London, UK, IEEE, https://doi.org/10.1109/PIMRC.2013.66663...
[11]
N. Nomikos, P. Makris, D. Vouyioukas, D. N. Skoutas, C. Skianis, Distributed Joint Relay-Pair Selection for Buffer-Aided Successive Opportunistic Relaying, CAMAD 2013, International Workshop on Computer-Aided Modeling Analysis and Design of Communication Links and Networks, Sep, 2013, Berlin, Germany, IEEE, https://doi.org/10.1109/CAMAD.2013.67081...
[12]
N. Nomikos, D. Vouyioukas, T. Charalambous, I. Krikidis, D. N. Skoutas, M. Johansson, Capacity Improvement through Buffer-Aided Successive Opportunistic Relaying, Global Wireless Summit, International Conference on Wireless VITAE, Jun, 2013, New Jersey, USA, https://doi.org/10.1109/VITAE.2013.66170...
[13]
P. Makris, N. Nomikos, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Skianis, Α Context-Aware Backhaul Management Solution for combined H2H and M2M traffic, CITS 2013, International Conference on Computer Information and Telecommunication Systems, May, 2013, Piraeus-Athens, Greece, IEEE, https://doi.org/10.1109/CITS.2013.670571...
[14]
N. Nomikos, P. Makris, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Skianis, A Cooperation Framework for LTE Femtocells’ Efficient Integration in Cellular Infrastructures Based on Femto Relay Concept, CAMAD 2012, International Workshop on Computer-Aided Modeling Analysis and Design of Communication Links and Networks, Sep, 2012, Barcelona, Spain, IEEE, https://doi.org/10.1109/CAMAD.2012.63353...
[15]
P. Makris, D. N. Skoutas, C. Skianis, On Networking and Computing Environments' Integration: A Novel Mobile Cloud Resources Provisioning Approach, IEEE International Conference on Telecommunications and Multimedia (TEMU 2012), Jul, 2012, Crete, Greece,
[16]
N. Nomikos, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Skianis, A Spectral Efficient Multi-Mode Relaying Technique, ICC 2012, International Conference on Communications, Jun, 2012, Ottawa, Canada, IEEE, https://doi.org/10.1109/ICC.2012.6364835
[17]
P. Makris, D. N. Skoutas, P. Rizomiliotis, C. Skianis, A User-Oriented, Customizable Infrastructure Sharing Approach for Hybrid Cloud Computing Environments, IEEE International Conference on Cloud Computing Technology and Science 2011 (IEEE CloudCom), pp. 432-439, Nov, 2011, Athens, Greece, IEEE Press, https://doi.org/10.1109/CloudCom.2011.64
[18]
P. Makris, G. Lampropoulos, D. N. Skoutas, C. Skianis, New Directions and Challenges for MIH Operation Towards Real Market Applicability, 1st International Workshop on Mobility in Future Internet (MiFI ‘10), Jul, 2010, Chania, Crete, Greece, https://doi.org/10.13140/2.1.2165.3442
[19]
D. Komnakos, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, A. Rouskas, Scheduling Optimization for Real-Time Services in WCDMA, Future Network & Mobile Summit 2010, Jun, 2010, Florence, Italy, https://www.semanticscholar.org/paper/Sc...
[20]
D. N. Skoutas, A. Rouskas, Scheduling With QoS Provisioning In Mobile Broadband Wireless Systems, Wireless Conference (EW), 2010 European, pp. 422-428, Apr, 2010, Lucca, Italy, https://doi.org/10.1109/EW.2010.5483503
[21]
D. N. Skoutas, D. Komnakos, D. Vouyioukas, A. Rouskas, Enhanced Dedicated Channel Scheduling Optimization in WCDMA, EW2008, European Wireless Conference, Jun, 2008, Prague, Czech Republic, https://doi.org/10.1109/EW.2008.4623867
[22]
Saied M. Abd El-atty, D. N. Skoutas, A. Rouskas, G. T. Karetsos, Radio Resource Management for Handoff Provisioning In WCDMA Systems, 8th Annual IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC, Sep, 2007, Athens, Greece, https://doi.org/10.1109/PIMRC.2007.43945...
[23]
Saied M. Abd El-atty, A. Rouskas, D. N. Skoutas, Handover provisioning in WCDMA systems, 3rd international conference on Mobile multimedia communications, Dec, 2007, Nafpaktos, Greece, https://dl.acm.org/citation.cfm?id=13853...
[24]
Saied M. Abd El-atty, D. N. Skoutas, A. Rouskas, A Cross-Layer Framework for Efficient Packet Scheduling in Wireless CDMA Networks, 7th IFIP International Conference on Mobile and Wireless Communication Networks IFIP MWCN 2005, Sep, 2005, Marrakech, Morocco,
[25]
D. N. Skoutas, A. Rouskas, A Dynamic Traffic Scheduling Algorithm for the Downlink Shared Channel in 3G WCDMA, IEEE International Conference on Communications, IEEE ICC 2004, Jun, 2004, Paris, https://doi.org/10.1109/ICC.2004.1313077
[26]
D. N. Skoutas, A. Rouskas, Delay Sensitivity Based Assignment of OVSF codes for the Downlink DCH in WCDMA, IFIP Networking 2004, May, 2004, Athens, Springer, https://doi.org/10.1007/978-3-540-24693-...
[27]
D. N. Skoutas, A. Rouskas, Efficient Selection of OVSF codes for the Downlink DCH in WCDMA, 19th IEEE Vehicular Technology Society Conference, IEEE VTC-Spring 2004, Dec, 2004, IEEE, https://doi.org/10.1109/VETECS.2004.1390...
[28]
A. Rouskas, D. N. Skoutas, Comparison of Code Reservation Schemes at the Forward Link in WCDMA , 4th IEEE International Conference on Mobile and Wireless Communications Networks 2002 (IEEE MWCN 2002), pp. 191-195, Sep, 2002, Stockholm, Sweden, https://doi.org/10.1109/MWCN.2002.104572...
[29]
A. Rouskas, D. N. Skoutas, OVSF Codes Assignment and Reassignment at the Forward Link of W-CDMA 3G Systems, 13th IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (IEEE PIMRC 2002), pp. 2404-2408, Sep, 2002, Lisbon, Portugal, https://doi.org/10.1109/PIMRC.2002.10465...

Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Κεφάλαια σε Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


[1]
S.Plastras, S. Polymeni, D. N. Skoutas, C. Skianis, G. Kormentzas, Sustainable Networking Solutions in Remote IoT Environments: Use Cases, Challenges, and Solutions for Smart Agriculture, chapter in: Re-visioning Geography Supporting the SDGs in the post-COVID era, Aikaterini Klonari, Maria Luisa De Lázaro y Torres, Athanasios Kizos, pp. , 2023, Springer, Cham, https://link.springer.com/chapter/10.100...
[2]
D. N. Skoutas, N. Nomikos, D. Vouyioukas, C. Skianis, A. Antonopoulos, Hybrid Resource Sharing for QoS Preservation in Virtual Wireless Networks, chapter in: Cloud and Fog Computing in 5G Mobile Networks: Emerging Advances and Applications, 2017, IET, http://digital-library.theiet.org/conten...
[3]
A. Bourdena, P. Makris, D. N. Skoutas, C. Skianis, G. Kormentzas, E. Pallis, G. Mastorakis, Joint Radio Resource Management in Cognitive Networks: TV White Spaces Exploitation Paradigm, chapter in: Evolution of Cognitive Networks and Self-Adaptive Communication Systems, Thomas Lagkas, Panagiotis Sarigiannidis, Malamati Louta, Periklis Chatzimisios, pp. 50-80, 2013, IGI Global, https://doi.org/10.4018/978-1-4666-4189-...

Επιμέλεια Πρακτικών Διεθνών Συνεδρίων


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.